Zbrojenia

Zbrojenia

W grubych płytach zbrojenie jest układane w dwóch warstwach, górą i dołem. W ostatnich czasach obserwuje się tendencję do zmniejszania grubości płyt do 10-f-12 cm, przy stosowaniu zbrojenia dwukierunkowego, lecz układanego tylko w jednej warstwie po środku płyt (program uprawnienia budowlane na komputer). Zbrojenie układane w środku płyty pracuje w zasadzie tylko na siły osiowe powstałe przy zmianie temperatury, wskutek skurczu oraz od składowych obciążenia działających wzdłuż skarpy, natomiast - właściwie biorąc - nie pracuje ono na obciążenia powstałe wskutek nierównomiernego osiadania korpusu zapory.

W związku z tym korzystniej jest zbroić płytę w dwóch warstwach, a jeżeli projektuje się tylko jedną warstwę zbrojenia, to lepiej jest umieścić ją na dole płyty, gdzie istnieje większe prawdopodobieństwo powstania naprężeń rozciągających (program uprawnienia budowlane na ANDROID).. Beton do okładziny wodoszczelnej powinien mieć markę nie mniejszą jak 170-200 kG/cm2 oraz powinien być wodoszczelny, zgodnie 19 - Budowle wodne z obowiązującymi w tym względzie wymaganiami (por. PN-63/B-06250). Dla podniesienia wodoszczelności i wytrzymałości masę betonową wykonuje się o konsystencji gęstoplastycznej z dodatkami uszczelniającymi, zaś po ułożeniu zaleca się poddać ją odpowietrzaniu (uprawnienia budowlane).
Okładzinę z płyt monolitycznych i prefabrykowanych układa się na warstwie drenażowej w postaci filtru odwrotnego z grubego żwiru, tłucznia lub narzutu kamiennego, której grubość nie powinna być mniejsza od 15-20 cm.

W miejscach dylatacji grubość filtru powinna powiększać się do 40-50 cm (program egzamin ustny). Ponieważ uszczelnienie z blachy miedzianej jest bardzo drogie, w ostatnich latach zastępuje się je często z powodzeniem uszczelnieniem z gumy profilowej. Dla umocnień wodoszczelnych na zaporach o wysokości do 30-40 m bardzo proste i skuteczne uszczelnienie stanowi drewniana deska impregnowana, przykryta warstwą asfaltobetonu. W Związku Radzieckim niemal powszechne są uszczelnienia z desek moczonych w bitumie i mających grubość 2-3 cm. Uszczelnienie dylatacji deską może być z powodzeniem stosowane w strefie, gdzie okładzina stale jest przykryta wodą (opinie o programie).

Okładzina asfaltobetonowa

Wodoszczelne okładziny z asfaltobetonu. Niskie koszty oraz doskonałe właściwości wodoszczelne przyczyniają się w budownictwie wodnym do szybkiego rozpowszechniania asfaltobetonu, głównie do uszczelnienia i umocnienia zapór ziemnych, grobli i kanałów. Istotną zaletą okładziny asfaltobetonowej jest poza tym jej zdolność do plastycznego odkształcania się bez utraty wodoszczelności; dzięki temu z asfaltobetonu można wykonywać okładziny monolityczne ciągłe (bez dylatacji).

Okładzina asfaltobetonowa odwodnej skarpy zapory ziemnej składa się z czterech warstw:
- Warstwa podkładowa o grubości 10-50 cm stanowiąca drenaż warstw wodoszczelnych. Wykonuje się ją z narzutu z tłucznia kamiennego lub żwiru z natryskiem gorącego asfaltu w ilości 3-6 kg asfaltu na 1,0 m2.
- Warstwa wiążąca o grubości 5-10 cm z asfaltobetonu przepuszczalnego. Z reguły doboru kruszywa i spoiwa do tego asfaltobetonu dokonuje się drogą prób. Na zbiorniku Talvera warstwa ta miała następujący skład: żwir gruby (0 5-15 mm) 67%; żwir drobny (0 2-5 mm) 19%; piasek (0-2 mm) 9%; asfalt 60/100 - 5%.
- Warstwa nośna wodoszczelna mająca grubość 5-15 cm z asfaltobetonu wodoszczelnego, zawierającego obok kruszywa wypełniacz z miału ceglanego lub mączki wapiennej. Do uszczelnienia wspomnianego wyżej zbiornika Talvera zastosowano asfaltobeton o następującym składzie: żwir (0 5-8 mm) 45%; żwir drobny (0 2-1-5 mm) 16%; piasek (0 0-2 mm) 20,5%; wypełniacz 8%; włókna azbestowe 0,5%; asfalt 80/100 - 8% (segregator aktów prawnych).
- Warstwa ochronna mająca grubość 1-3 cm, z mieszaniny asfaltu i mączki wapiennej z niewielkim dodatkiem piasku. Orientacyjny stosunek spoiwa do wypełniacza wynosi 1:1.

Umocnienia wodoszczelne z asfaltobetonu mogą być z powodzeniem stosowane do zapór ziemnych o różnym nachyleniu i w różnych warunkach klimatycznych - pod warunkiem przeprowadzenia szczegółowych badań właściwości asfaltu. Należy zwrócić uwagę, że wrogiem asfaltów, bitumów i asfaltobetonów może być zarówno mróz (który powoduje kruchość i łamliwość asfaltu), jak i wysoka temperatura, przy której asfalt uplastycznia się i upłynnia (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !