Zbrojenie osiowe

Zbrojenie osiowe

Podwójne zakłócenie styczne. Podobnie jak w teorii sprężystości, obciążenie śniegiem na paśmie o ograniczonej szerokości powoduje większe naprężenia niż obciążenie jednostronne (program uprawnienia budowlane na komputer). Obciążenie ruchome p, i działające na szerokości 2R(pp powłoki kołowej, spowoduje dwa zakłócenia styczne P = = pR, które działają w punktach o odległościach kątowych 2cpp. Podwójne zakłócenie może być przeniesione za pomocą układu trzech wzdłużnie 4-2. Jest to jednak zagadnienie o wiele trudniejsze od poprzednio rozpatrywanych przypadków zakłóceń, gdyż kąt cpp może ulegać zmianom (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zbrojenie osiowe układu pięciowzdłużnicowego jest o 40 % mniejsze niż układu trójwzdłużnicowego. Według teorii sprężystości wartości Mip i Nx dla podwójnego zakłócenia są dokładnie dwukrotnie większe niż dla pojedynczego zakłócenia. Według teorii nośności granicznej natomiast zbrojenie osiowe odpowiadające temu momentowi ekstremalnemu wzrasta tylko o 48%. Wynika to z niemożliwości stosowania w danym przypadku prawa superpozycji, gdyż podwójne zakłócenie odpowiada kombinacji dwóch różnych układów linii załomu (uprawnienia budowlane).

Rozważania przytoczone w tym rozdziale mają na ogół charakter teoretyczny. Bardziej praktyczne znaczenie posiada jedynie określenie granicznej wielkości 2,5, która poprzednio była użyta jako stosunek odległości dwóch kolejno po sobie następujących wzdłużnie w powłoce kołowej.

Zakłócenia przy dowolnej liczbie wzdłużnie. Układ n wzdłużnie, poddany działaniu zakłócenia krawędziowego P. Naprężenia są całkowicie określone, gdy mamy ścinania jednostkowe T’, T’0… T„_x dla n - 1 odcinków (program egzamin ustny). Ponieważ dwa z nich, np. Tj i T,’ łącznie z momentem zamocowania w punkcie n wystarczą do przeniesienia obciążenia, mamy n - 3 wielkości statycznie niewyznaczalnych, które mogą być wyznaczone z warunku, że momenty zginające w n - 2 punktach liczbowo są sobie równe (opinie o programie). Momenty te są wybrane jako ekstremalne.

Siły styczne

Można wykazać, że układ optymalny nie ma punktu ekstremalnego na odcinku 1-2, ma natomiast po jednym punkcie ekstremalnym na pozostałych n - 2 odcinkach, tj. 2-3, 3-4. Punktem ekstremalnym ostatniego odcinka (n-1, n) jest punkt n. Nie będziemy tu omawiać warunku równości liczbowej momentów ekstremalnych, omówimy natomiast warunki optymalności układu wzdłużnie. Jeżeli wzdłużnice doznają nieskończenie małego przesunięcia, to w punktach 2, 3… n powstaną siły styczne. (Należy wziąć pod uwagę brak siły stycznej w punkcie 1; widocznie optymalne położenie wzdłużnicy 1 znajduje się na krawędzi.) Należy teraz tak ułożyć kombinację tych n-1 sił stycznych, ażeby zbrojenie osiowe nie uległo zmianie. Wypadkowa jest sumą n - I sił stycznych (segregator aktów prawnych).

Ponieważ każda z sił może być rozłożona na siły wzdłuż 3 danych linii, możemy dowolnie obrać n - 4 sił stycznych oraz moment w punkcie n; razem n - 3 wielkości. Siły styczne muszą być tak dobrane, aby momenty w n - 2 punktach ekstremalnych (tj. o jeden punkt więcej niż liczba dowolnych wielkości) nie występowały. Wtedy kombinacja tego rodzaju daje tylko jeden stosunek między odległościami wzdłużnie. Jeżeli kolejno i przyjmuje wartości 2, 3.. .n - 1, otrzymamy n - 2 kombinacji sił, które nie powodują zmiany w zbrojeniu. Odpowiednie n - 2 wartości dają możność wyznaczenia stosunków n - 1 odległości między wzdłużnicami. Mając żądaną wielkość momentu ekstremalnego, wyznaczamy bezwzględne wartości tych odległości.

Zbadamy teraz kombinację ścinań. Na odcinku 2-3 znajduje się jeden punkt ekstremalny. Na lewo od tego punktu działa tylko siła styczna w punkcie 2(promocja 3 w 1). W związku z tym, jeżeli w punkcie ekstremalnym nie będzie momentu, siła ta musi być równa zeru. Następnie, jeżeli moment w punkcie ekstremalnym odcinka 3-4 nie występuje, siła styczna w punkcie 3 musi być równa zeru. Rozumując podobnie, dochodzimy do wniosku, że na lewo od punktu i - 1 nie występuje żadna siła styczna do obwodu.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !