Zbrojenie powłok krótkich

Zbrojenie powłok krótkich

Zbrojenie powłok krótkich wykonuje się w postaci siatek z prętów 0 4,5-6 mm w rozstawie co KH-16 cm przy procencie zbrojenia /1 = 0,3-0,4%.

Siatkę zbrojenia umieszcza się przy dolnej powierzchni powłoki, jednakże przy przeponach i elementach brzegowych należy przewidzieć również zbrojenia górne. W narożach powłoki stosuje się zbrojenie skośne (program uprawnienia budowlane na komputer).
Wymiarowanie powłok o długościach pośrednich należy przeprowadzić w oparciu o dokładne obliczenia statyczne, przy uwzględnieniu zasad podanych dla powłok długich oraz powłok krótkich.
Przekrycia walcowe stosuje się wyłącznie dla hal parterowych.

Wykonuje się je jako konstrukcje monolityczne lub prefabrykowane (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Pierwsze z nich. wykonywane w całości w odpowiednim deskowaniu lub na siatkach metalowych zastępujących tradycyjne stemplowanie i deskowanie, zbroi się tradycyjnie choć ostatnio wykonuje się je również jako sprężone. Konstrukcje prefabrykowane natomiast składają się albo z dużych elementów przekryć, opieranych bezpośrednio na słupach lub innych elementach podporowych, albo z elementów mniejszych, scalanych ze sobą za pomocą sprężania.
Przekrycia walcowe są albo powłokami pełnymi jedno- lub wielofalowymi, jedno- lub wieloprzęsłowymi, albo wycinkami tych powłok (hale pilaste) (uprawnienia budowlane).
Ogólne zasady wymiarowania oraz zbrojenia tych powłok. Fragment środkowy zbrojenia powłoki (typu pośredniego) wielofalowej i wieloprzęsłowej o poziomych elementach pachwinowych. Przyjęto tu stosowane zazwyczaj zbrojenie ortogonalne. Silne zbrojenie ukośne wykonano wobec przekroczenia w powłoce dopuszczalnych naprężeń głównych. W związku z tym nad przeponami pogrubiono powłokę (z 7 cm w części środkowej) do 10 cm. Długość zbrojenia obliczonego na rozciąganie nad przeponami przyjęto zgodnie z uwagami (program egzamin ustny).

Rozwiązanie analogiczne do poprzedniego, lecz dla powłoki walcowej o pionowych elementach wezgłowiowych. W przekroju środkowym między przeponami zbrojenie główne na rozciąganie umiejscowione jest zasadniczo w dolnej części elementów wezgłowiowych.

Konstruowanie przepon

Przedstawiono również fragment zbrojenia podłużnego w elemencie wezgłowiowym przy przeponie (zbrojenie tych elementów jest analogiczne do zbrojenia podłużnego (opinie o programie).
Typowe zbrojenie walcowej powłoki hali o konstrukcji pilastej. Przypodporowe zbrojenie górne przyjęto dla przeniesienia poprzecznych ujemnych momentów zginających.
Konstruowanie przepon jest tu analogiczne do przepon przekryć tarczownicowych.

Zupełnie analogicznie zbroi się przepony belkowe pełnościenne, zaś przepony kratowe zbroi się podobnie, że zamiast górnego pasa łamanego przyjmuje się tu pas łukowy o zbrojeniu symetrycznym.
W wielu krajach uwidacznia się tendencja wykonywania powłok walcowych w postaci prefabrykatów, aby w ten sposób uniknąć kosztownych i pracochłonnych deskowań i zmniejszyć czas wykonywania obiektu. Tendencje rozwojowe widzi się tu głównie w typizacji elementów tych powłok (segregator aktów prawnych). Są to zazwyczaj elementy w postaci krótkich lub długich łupin walcowych wzmocnionych przeponami (niekiedy również i żebrami pośrednimi) oraz żebrami podłużnymi.

Do takich przekryć należą stosowane w Polsce płyty łupinowe dla rozstawu głównych dźwigarów nośnych lub siatki słupów: 6,00, 7,50, 9,00, 12,00 i 18,00 m. Dwa pierwsze typy wykonywane są jako niesprężone, pozostałe zaś mają sprężone podłużne przepony.

Prefabrykowany element o kształcie powłoki walcowej o wymiarach 18X6 m z okapami dwustronnymi po 70 cm, z których wykonano przekrycie hali zakładów wyrobów żelbetowych (ZSRR). W dolnej części powłoki znajdują się żebra o przekroju 25X15 cm o podłużnym zbrojeniu 2 0 28 mm (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !