Blog

Listwy drewniane zdjęcie nr 10
30.05.2018

Zdawalność egzaminu na uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Zdawalność egzaminu na uprawnienia budowlane


Egzamin i uprawnienia budowlane
Dzisiaj należy mieć na uwadze fakt, że bez egzaminu na uprawnienia budowlane, nikt nie jest w stanie uzyskać takich kwalifikacji. Oczywiście tego typu sprawdzian odbywa się jednocześnie we wszystkich Okręgowych Izbach Inżynierów, a jego zdawalność wynosi powyżej 70%. Obecnie wiele osób korzysta z tego typu rozwiązań i to z powodzeniem. Do takiego prawdziwego testu, trzeba się przygotować w odpowiedni sposób. Należy także pamiętać, że w trakcie egzaminu ustnego, komisja może zażyczyć sobie, aby kandydat odpowiedział na więcej pytań, dlatego każdy powinien być na to przygotowany. Oczywiście wspomniane dodatkowe pytania zazwyczaj pojawiają się w momencie, gdy komisja ma wątpliwości co do wiedzy kandydata, lub odpowiedział on błędnie na kilka wcześniejszych pytań. W wielu przypadkach pozwala to przede wszystkim zweryfikować, czy osoba zdająca pomyślnie zaliczy cały test. Egzamin pisemny jest skonstruowany w bardzo prosty sposób, dzięki czemu wszystkie zawarte pytania, nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Listwy drewniane zdjęcie nr 11
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Listwy drewniane zdjęcie nr 12
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Listwy drewniane zdjęcie nr 15 Listwy drewniane zdjęcie nr 16 Listwy drewniane zdjęcie nr 17
Listwy drewniane zdjęcie nr 18
Listwy drewniane zdjęcie nr 19 Listwy drewniane zdjęcie nr 20 Listwy drewniane zdjęcie nr 21
Listwy drewniane zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Listwy drewniane zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Listwy drewniane zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Listwy drewniane zdjęcie nr 31 Listwy drewniane zdjęcie nr 32 Listwy drewniane zdjęcie nr 33
Listwy drewniane zdjęcie nr 34
Listwy drewniane zdjęcie nr 35 Listwy drewniane zdjęcie nr 36 Listwy drewniane zdjęcie nr 37
Listwy drewniane zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Listwy drewniane zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Listwy drewniane zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami