Blog

Skażanie zdjęcie nr 10
30.05.2018

Zdobycie uprawnień budowlanych marzeniem wielu osób

W artykule znajdziesz:

Zdobycie uprawnień budowlanych marzeniem wielu osób

 
Skażanie zdjęcie nr 11
Zdobycie uprawnień budowlanych marzeniem wielu osób

Uzyskanie uprawnień budowlanych jest marzeniem wielu osób, które chcą odpowiadać za prowadzenie prac inwestycyjnych od początku do końca, albo wyłącznie na ich pewnym odcinku. Niezależnie od tego, czy chodzi o pełne, czy też częściowe uprawnienia, za każdym razem konieczne jest przebycie podobnej drogi, której zwieńczeniem jest osiągnięcie celu (uprawnienia budowlane). Pierwszym etapem dochodzenia do specjalności, o jakiej się marzy, jest oczywiście zdobycie odpowiedniego wykształcenia, a więc wyższego lub średniego, pod warunkiem, że będzie ono związanie z budownictwem. Następnie do odbycia będą praktyki. Są to zajęcia dwojakiego rodzaju, to znaczy z jednej strony należy uczestniczyć w pracach polegających na opracowaniu projektu budowlanego, ale następnie być też obecnym podczas realizacji inwestycji. Na każdym etapie praktyk, a więc zarówno w zaciszu gabinetu, jak też na placu, warto być świadkiem działań podejmowanych przez bardzo kompetentne osoby. Za każdym razem najlepiej jest się przecież uczyć od najlepszych, a nie osób, które same mają pewne braki w wykształceniu albo praktyce. Po przebyciu wspomnianego etapu, nadchodzi pora na ostatni moment, którym będzie egzamin (program egzamin ustny).

 

Dopiero jego zdanie przyniesie pożądany efekt w postaci zdobycia uprawnień budowlanych częściowych lub całkowitych. O tym, kto je otrzymuje, decyduje komisja kwalifikacyjna Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa, która jest oczywiście złożona wyłącznie z profesjonalistów naprawdę najwyższej klasy. Za każdym razem uprawnienia, o jakich mowa, zostają przyznawane w formie decyzji administracyjnej, co zdecydowanie jeszcze bardziej podnosi ich rangę. Po rozpoczęciu prac na budowie, należy pamiętać o regularnym podnoszeniu swojej wiedzy, a także umiejętności, ponieważ wciąż zmieniają się przepisy, jak również metody działania. Kto się nie rozwija, ten nie stoi w miejscu, tylko się cofa, a więc nieustannie należy przeglądać nowinki, związane z budownictwem, w tym dotyczące przepisów prawnych, jakie aktualnie obowiązują (opinie o programie).

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Skażanie zdjęcie nr 12
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Skażanie zdjęcie nr 13
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Skażanie zdjęcie nr 16 Skażanie zdjęcie nr 17 Skażanie zdjęcie nr 18
Skażanie zdjęcie nr 19
Skażanie zdjęcie nr 20 Skażanie zdjęcie nr 21 Skażanie zdjęcie nr 22
Skażanie zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Skażanie zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Skażanie zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Skażanie zdjęcie nr 32 Skażanie zdjęcie nr 33 Skażanie zdjęcie nr 34
Skażanie zdjęcie nr 35
Skażanie zdjęcie nr 36 Skażanie zdjęcie nr 37 Skażanie zdjęcie nr 38
Skażanie zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Skażanie zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Skażanie zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami