Żebro właściwe

Żebro właściwe

Rurę traktuje się jako powłokę ciągłą ze sprężystymi podporami. Podobnie jak w przypadku belki ciągłej, kiedy przyjmuje się momenty na podporach jako niewiadome, w tym przypadku wprowadza się jako niewiadome siły błonowe Nx na żebrach. Załóżmy, że wartość Nx na żebrze wynosi X,. Wówczas możemy przeciąć rurę na żebrze, jeśli jednocześnie przyłożymy siły X,. Ten podział rury przyjmuje się w ten sposób, że żebro właściwe jest zawsze w stanie przejąć siły z dwu przyległych części rury (program uprawnienia budowlane na komputer).

W przypadku przecięcia rury na wszystkich żebrach rura jest podzielona na j odcinków, które można rozpatrywać jako powłoki swobodnie podparte na sprężystych przeponach. Obliczenie przebiega identycznie jak w przypadku innych układów statycznie niewyznaczalnych. Przede wszystkim rozwiązuje się dla danego obciążenia system podstawowy, przy czym wszystkie wielkości nadliczbowe X-, zakłada się równe zeru. Następnie oblicza się system podstawowy stopniowo dla pojedynczych przypadków obciążenia X; = 1 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Składniki te pochodzą odpowiednio od sprężystości powłoki i żeber. Wzory odnoszące się do powłoki właściwej. Ponieważ sztywność zginania powłoki właściwej w porównaniu ze sztywnością żeber jest pomijana prawie we wszystkich przypadkach, można z wystarczającą dokładnością przyjmować w powłoce stan błonowy (uprawnienia budowlane).

Jedynym wyjątkiem jest przypadek powłoki poddanej obciążeniu powierzchniowemu cos mcp przy dużej wartości m. W takim przypadku zasadniczą część obciążenia można zrównoważyć momentami Mv w powłoce (por. z rurami do połowy wypełnionymi) i dlatego nie osiągnie ono żeber. W takich przypadkach można stosować metodę błonowo-płytową lub też metodę iteracji. W dalszym ciągu rozważamy tylko teorię błonową (program egzamin ustny).

Część obciążenia powłoki

Obciążenie na powierzchni powłoki zakłada się q„, qT i qx. Należy zaznaczyć, że jeśli obciążenie działa stycznie lub osiowo na żebro, przyjmuje się, że działa ono na jedną z przyległych powłok, bezpośrednio w pobliżu żebra. Z drugiej strony obciążenia na żebro, działającego pod kątem prostym do powłoki, nie uwzględnia się w obliczeniach powłok. Część obciążenia powłoki qn, działającego na szerokości użytecznej be przynależnej do żebra, powinna być wliczona do obciążenia działającego na żebro (opinie o programie). W dalszym ciągu podano tylko wzory mające zastosowanie do płyt powłoki lit i dla tej płyty ustalono układ współrzędnych w ten sposób, że 1 = 0 na żebrze i, zaś x = 1, na żebrze i + 1. nie wykonają pracy wirtualnej w powiązaniu z odkształceniami odpowiadającymi czystemu skręcaniu. Ponieważ odkształcenia te są odwrotnie proporcjonalne do grubości powłoki, stan czystego skręcania można zapisać w postaci    

skąd można wyznaczyć stałą dowolną, a przez to określić rozkład ścinania (segregator aktów prawnych). Ścinanie można przedstawić jako wypadkową leżącą w linii ścinania odpowiadającej osi obojętnej. Linie ścinania odpowiadające różnym osiom obojętnym przechodzą przez jeden punkt środek ścinania, który w praktyce można określić przez wyznaczenie linii ścinania dla dwu różnych osi obojętnych. Jeśli przekrój ma jedną oś symetrii, na osi tej leży środek ścinania. Jeśli przekrój poprzeczny ma podlegać jedynie czystemu zginaniu, konieczne jest, aby wypadkowa sił zewnętrznych przechodziła przez środek ścinania. W innym przypadku wystąpi również moment skręcający.

Dotychczas rozpatrywaliśmy zwykłą belkę rurową. Jeśli rura podzielona jest na kilka sekcji przez ściany podłużne, otrzymujemy system statycznie niewyznaczalny, zaś liczba niewiadomych zamocowania odpowiada liczbie sekcji. Równania ciągłości są analogiczne do równań stosowanych dla belek ciągłych i ram (promocja 3 w 1).

Naprężenia obwodowe w rurze. W przypadku gdy moment skręcający lub zginający ulega zmianie w kierunku podłużnym rury, wystąpią również naprężenia obwodowe. W celu wyznaczenia tych naprężeń zakładamy dwa przekroje poprzeczne odległe o nieskończenie małą wielkość dx 1. Ścinanie w tych dwóch przekrojach wynosi odpowiednio.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !