Zginanie powłoki

Zginanie powłoki

W przypadku zginania powłoki wymiarowanie górnej jej strefy, w której wpływ siły brzegowej H i ewentualnie momentu brzegowego M jest nieznaczny (program uprawnienia budowlane na komputer).

Strefy przypodporowe, gdzie występują momenty zginające południkowe i równoleżnikowe, wymiaruje się na mimośrodowe działanie sił wewnętrznych południkowych i równoleżnikowych. Przekroje południkowe - wobec działania zawsze ściskających sił południkowych przy powłokach podpartych - wymiaruje się na mimośrodowe ściskanie siłami N, działającymi na mimośrodzie e M,( : N, natomiast przekroje równoleżnikowe wymiaruje się na mimośrodowe ściskanie lub rozciąganie siłami R, działającymi na mi- mośrodze e - M.,:R, w zależności od znaku sił równoleżnikowych w strefie przypodporowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W tym ostatnim przypadku, gdy kąt podparcia powłoki \ jest mniejszy od kąta rpa określoneg dla różnego rodzaju powłok, przy podparciach o znacznych możliwościach przesunięć poziomych mogą wystąpić w strefie przypodporowej rozciągające siły równoleżnikowe; zasięg ich jest jednak niewielki, np. przy kopułach kulistych o podparciu przegubowym nie jest większy od odległości kątowej 90 : k, gdzie k jest współczynnikiem zanikania (uprawnienia budowlane). W strefach wyższych, gdy wartości momentów zginających są jeszcze duże, mamy zawsze do czynienia z mimośrodowymi ściskaniami.

Gdy kąt podparcia jest większy od kąta <p0, strefa mimośrodowych rozciągań równoleżnikowych jest większa od wyżej podanej i sięga do przejścia przez zero wykresu R = R° i R; powyżej tej strefy występują mimośrodowe ściskania - oczywiście tylko wtedy, gdy tak daleko sięga wpływ momentu równoleżnikowego (program egzamin ustny).
W wielu przypadkach momenty równoleżnikowe dają tak małe mimośrody dla sił równoleżnikowych, że wymiarowanie - praktycznie biorąc - sprowadza się często również do przypadku osiowego działania tych sił, jak to jest w strefie górnej, gdzie można przyjąć M,, = 0.

W tym przypadku, gdy siły R są przy podporach rozciągające (a ma to miejsce przy podporach o swobodnym lub nawet ograniczonym przesuwie poziomym), zbrojenie należy rozmieszczać w powłoce w sposób jak najbardziej odpowiadający przebiegowi sił R. W tym celu dzieli się wykres sił R na możliwie małe odcinki, zbrojąc powłokę wkładkami o przekroju obliczonym ze wzoru dla każdego odcinka (opinie o programie).

Siły rozciągające równoleżnikowe

Gdy siły rozciągające równoleżnikowe są duże w przekrojach bliskich przekrojowi podparcia, należy sprawdzić warunki odpowiedniej szczelności betonu w tych przekrojach, aby nie powstały w betonie zarysowania mające wpływ na korozję betonu i stali.

Zaleca się, by naprężenia rozciągające w powłoce, jakkolwiek są całkowicie przejmowane przez zbrojenie, nie przekraczały 2 Rr. Gdy na konstrukcję nie oddziaływają szkodliwe czynniki korozyjne, można powiększyć naprężenia graniczne.
Kopuły wykonuje się zarówno monolityczne, jak i prefabrykowane (te ostatnie są obecnie coraz częściej spotykane ze względu na duże oszczędności drewna na rusztowanie oraz większą szybkość wykonania obiektu) (segregator aktów prawnych). Grubość kopuł monolitycznych rzadko przekracza 7 cm. Kopuły te stosowane jako przekrycia (małe obciążenia użytkowe) są wykonywane o rozpiętościach nawet przekraczających 100 m. Zbrojenie ich w strefach naprężeń ściskających stanowią przeważnie siatki z prętów 0 6 mm (lub 0 8 mm przy większych rozpiętościach) rozstawionych co 12,5-20 cm, umieszczone w środku grubości powłoki.

W strefach przypodporowych, gdy momenty zginające południkowe powodują rozciąganie na powierzchni zewnętrznej kopuły, zbrojenie to przesunięte jest ku wewnętrznej powierzchni powłoki, a od zewnątrz przyjmuje się zbrojenie pierścieniowe i południkowe, zgodnie z obliczeniami. W strefie naprężeń rozciągających równoleżnikowych zbrojenie pierścieniowe przyjmuje się o przekroju i rozstawie ściśle odpowiadającemu wykresowi sił R (promocja 3 w 1).

Górny świetlik spoczywa na żelbetowym pierścieniu utworzonym przez pogrubienie powłoki. Boczny otwór, służący do wprowadzenia do wewnątrz kolejki linowej, ma wymiary 6,90X3,60 m i jest umieszczony w strefie ściskających naprężeń równoleżnikowych; w strefie przyotworowej silnie wzmocniono zbrojenie kopuły.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !