Blog

Asfalt lany zdjęcie nr 10
01.06.2020

Zginanie powłoki

W artykule znajdziesz:

Zginanie powłoki

Asfalt lany zdjęcie nr 11
Zginanie powłoki

W przypadku zginania powłoki wymiarowanie górnej jej strefy, w której wpływ siły brzegowej H i ewentualnie momentu brzegowego M jest nieznaczny (program uprawnienia budowlane na komputer).

Strefy przypodporowe, gdzie występują momenty zginające południkowe i równoleżnikowe, wymiaruje się na mimośrodowe działanie sił wewnętrznych południkowych i równoleżnikowych. Przekroje południkowe - wobec działania zawsze ściskających sił południkowych przy powłokach podpartych - wymiaruje się na mimośrodowe ściskanie siłami N, działającymi na mimośrodzie e M,( : N, natomiast przekroje równoleżnikowe wymiaruje się na mimośrodowe ściskanie lub rozciąganie siłami R, działającymi na mi- mośrodze e - M.,:R, w zależności od znaku sił równoleżnikowych w strefie przypodporowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W tym ostatnim przypadku, gdy kąt podparcia powłoki \ jest mniejszy od kąta rpa określoneg dla różnego rodzaju powłok, przy podparciach o znacznych możliwościach przesunięć poziomych mogą wystąpić w strefie przypodporowej rozciągające siły równoleżnikowe; zasięg ich jest jednak niewielki, np. przy kopułach kulistych o podparciu przegubowym nie jest większy od odległości kątowej 90 : k, gdzie k jest współczynnikiem zanikania (uprawnienia budowlane). W strefach wyższych, gdy wartości momentów zginających są jeszcze duże, mamy zawsze do czynienia z mimośrodowymi ściskaniami.

Gdy kąt podparcia jest większy od kąta <p0, strefa mimośrodowych rozciągań równoleżnikowych jest większa od wyżej podanej i sięga do przejścia przez zero wykresu R = R° i R; powyżej tej strefy występują mimośrodowe ściskania - oczywiście tylko wtedy, gdy tak daleko sięga wpływ momentu równoleżnikowego (program egzamin ustny).
W wielu przypadkach momenty równoleżnikowe dają tak małe mimośrody dla sił równoleżnikowych, że wymiarowanie - praktycznie biorąc - sprowadza się często również do przypadku osiowego działania tych sił, jak to jest w strefie górnej, gdzie można przyjąć M,, = 0.

W tym przypadku, gdy siły R są przy podporach rozciągające (a ma to miejsce przy podporach o swobodnym lub nawet ograniczonym przesuwie poziomym), zbrojenie należy rozmieszczać w powłoce w sposób jak najbardziej odpowiadający przebiegowi sił R. W tym celu dzieli się wykres sił R na możliwie małe odcinki, zbrojąc powłokę wkładkami o przekroju obliczonym ze wzoru dla każdego odcinka (opinie o programie).

Siły rozciągające równoleżnikowe

Gdy siły rozciągające równoleżnikowe są duże w przekrojach bliskich przekrojowi podparcia, należy sprawdzić warunki odpowiedniej szczelności betonu w tych przekrojach, aby nie powstały w betonie zarysowania mające wpływ na korozję betonu i stali.

Zaleca się, by naprężenia rozciągające w powłoce, jakkolwiek są całkowicie przejmowane przez zbrojenie, nie przekraczały 2 Rr. Gdy na konstrukcję nie oddziaływają szkodliwe czynniki korozyjne, można powiększyć naprężenia graniczne.
Kopuły wykonuje się zarówno monolityczne, jak i prefabrykowane (te ostatnie są obecnie coraz częściej spotykane ze względu na duże oszczędności drewna na rusztowanie oraz większą szybkość wykonania obiektu) (segregator aktów prawnych). Grubość kopuł monolitycznych rzadko przekracza 7 cm. Kopuły te stosowane jako przekrycia (małe obciążenia użytkowe) są wykonywane o rozpiętościach nawet przekraczających 100 m. Zbrojenie ich w strefach naprężeń ściskających stanowią przeważnie siatki z prętów 0 6 mm (lub 0 8 mm przy większych rozpiętościach) rozstawionych co 12,5-20 cm, umieszczone w środku grubości powłoki.

W strefach przypodporowych, gdy momenty zginające południkowe powodują rozciąganie na powierzchni zewnętrznej kopuły, zbrojenie to przesunięte jest ku wewnętrznej powierzchni powłoki, a od zewnątrz przyjmuje się zbrojenie pierścieniowe i południkowe, zgodnie z obliczeniami. W strefie naprężeń rozciągających równoleżnikowych zbrojenie pierścieniowe przyjmuje się o przekroju i rozstawie ściśle odpowiadającemu wykresowi sił R (promocja 3 w 1).

Górny świetlik spoczywa na żelbetowym pierścieniu utworzonym przez pogrubienie powłoki. Boczny otwór, służący do wprowadzenia do wewnątrz kolejki linowej, ma wymiary 6,90X3,60 m i jest umieszczony w strefie ściskających naprężeń równoleżnikowych; w strefie przyotworowej silnie wzmocniono zbrojenie kopuły.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Asfalt lany zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Asfalt lany zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Asfalt lany zdjęcie nr 16 Asfalt lany zdjęcie nr 17 Asfalt lany zdjęcie nr 18
Asfalt lany zdjęcie nr 19
Asfalt lany zdjęcie nr 20 Asfalt lany zdjęcie nr 21 Asfalt lany zdjęcie nr 22
Asfalt lany zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Asfalt lany zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Asfalt lany zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Asfalt lany zdjęcie nr 32 Asfalt lany zdjęcie nr 33 Asfalt lany zdjęcie nr 34
Asfalt lany zdjęcie nr 35
Asfalt lany zdjęcie nr 36 Asfalt lany zdjęcie nr 37 Asfalt lany zdjęcie nr 38
Asfalt lany zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Asfalt lany zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Asfalt lany zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami