Blog

26.05.2019

Zgłoszenie budowy – czy potrzebny jest kierownik budowy?

W artykule znajdziesz:

Zgłoszenie budowy – czy potrzebny jest kierownik budowy?

Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego i musi posiadać prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, czyli uprawnienia budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl). Jest on niezbędny w przypadku procesów budowlanych prowadzonych na podstawie pozwolenia na budowę.

Zgłoszenie budowy – czy potrzebny jest kierownik budowy?

Istnieją jednak roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę, ponieważ wystarczy ich zgłoszenie (program na komputer). Dotyczy to przede wszystkim niektórych prac dotyczących produkcji rolnej, przyłączy do mediów i sieci czy budowy drobnych obiektów o charakterze gospodarczym oraz przebudowy tychże obiektów. Wówczas wystarczy, że inwestor dokona zgłoszenia budowy do organu administracji architektoniczno-budowlanej (program na telefon). Jeśli budowa prowadzona jest na podstawie zgłoszenia, to nie ma obowiązku ustanawiania kierownika budowy.

W ustawie Prawo budowlane wskazano jednak szereg wyjątków, które nakładają na inwestora obowiązek powołania kierownika budowy pomimo braku pozwolenia na budowę (opinie o programie). Takim wyjątkiem jest m.in. budowa jednorodzinnych budynków mieszkalnych wolno stojących, których obszar oddziaływania mieści się na działkach lub działce, na którym taki obiekt został zaprojektowany. Kierownik jest wymagany również wtedy, gdy budowa dotyczy parterowych budynków stacji transformatorowych wolno stojących oraz kontenerowych stacji transformatorowych wolno stojących, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 mkw (program egzamin ustny).

Roboty budowlane

Kierownika budowy należy powołać również w przypadku, gdy roboty budowlane będą polegać na instalacjach zbiornikowych na gaz płynny, przy czym pojedynczy zbiornik będzie miał pojemność do 7m3. Zbiorniki te muszą być przeznaczone do zasilania instalacji gazowych, jakie znajdują się w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych (promocja 3 w 1).

Przepisy nakazują również powołanie kierownika budowy, jeśli prace budowlane dotyczą sieci elektroenergetycznych, których napięcie znamionowe nie przekracza 1 kV (segregator aktów prawnych). Kierownik budowy musi być powołany także do prac związanych z sieciami kanalizacyjnymi, cieplnymi, wodociągowymi i telekomunikacyjnymi.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami