Blog

07.09.2018

Zgłoszenie budowy – kiedy jest wymagane, a kiedy nie?

W artykule znajdziesz:

Zgłoszenie budowy – kiedy jest wymagane, a kiedy nie?

W prawie budowlanym określone są inwestycje, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia zamiaru budowy staroście (program na komputer). Zgłoszenie budowy dotyczy następujących inwestycji:
• parterowych budynków gospodarczych wolnostojących, altan, wiat i przydomowych oranżerii, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 25mkw,
• obiektów gospodarczych, które uzupełniają zabudowę zagrodową i związane są z produkcją rolną w zakresie istniejącej działki,
• boisk szkolnych, bieżni, kortów tenisowych i boisk przeznaczonych do rekreacji (program na telefon),
• przydomowych, indywidualnych oczyszczalni ścieków, których wydajności wynosi maksymalnie 7,5m3/dobę,
• oczek wodnych i przydomowych basenów o powierzchni maksymalnej 30mkw,
• miejsc postojowych na maksymalnie 10 stanowisk,
• obiektów budowlanych tymczasowych, które nie są połączone trwale z gruntem i przewidziane są do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki w określonym w zgłoszeniu terminie (program na egzamin ustny),
• domu jednorodzinnego.

Zgłoszenie musi być dokonane w formie pisemnej

Zgłoszenie budowy – kiedy jest wymagane, a kiedy nie?

Zgłoszenie musi być dokonane w formie pisemnej, a do wykonywania robót budowlanych można przystąpić dopiero po upływie 30 dni od dokonania zgłoszenia (promocja 3 w 1). Na mocy decyzji organ może nałożyć na inwestora obowiązek wystąpienia o pozwolenie na budowę, jeśli realizacja robót narusza warunki miejscowego planu zagospodarowania lub może powodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, mienia, środowiska czy dóbr kultury. Poza tym pozwolenie na budowę jest wymagane również wtedy, gdy inwestycja może wprowadzać uciążliwości dla sąsiednich terenów.
Przypadki robót, które nie wymagają zgłoszenia ani uzyskania pozwolenia na budowę, są określone w art. 29 ust. 1 i 2 prawa budowlanego (segregator). Dotyczy to m.in. budowy:
• obiektów małej architektury,
• altan oraz obiektów gospodarczych znajdujących się na terenie ogrodów działkowych, jeśli ich powierzchnia zabudowy nie przekracza 25mkw w mieście i 35mkw poza miastem (opinie),
• robót budowlanych, które polegają na instalowaniu urządzeń lub krat na obiektach budowlanych, jeśli roboty te wykonywane są na wysokości poniżej 3m,
ogrodzeń, pod warunkiem, że nie znajdują się od strony ulic, dróg, torów kolejowych lub innych publicznych miejsc, a ich wysokość nie przekracza 2,20m.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami