Blog

Ciemne zabarwienie zdjęcie nr 10
01.06.2021

Zgnilizna korzeniowa

W artykule znajdziesz:

Zgnilizna korzeniowa

Ciemne zabarwienie zdjęcie nr 11
Zgnilizna korzeniowa

Rozmieszczenie zgnilizny wzdłuż drzewa. Ze względu na rozmieszczenie wzdłuż długości drzewa wyróżnia się zgniliznę korzeniową, zgniliznę odziomkową i zgniliznę strzały (program uprawnienia budowlane na komputer). Klasyfikacja ta odnosi się wyłącznie do zgnilizn występujących na drzewach żywych; stosuje się ją w fitopatologii leśnej ze względu na powiązanie rozmieszczenia zgnilizny z gatunkiem wywołującego ją grzyba. W drzewnictwie klasyfikacji tej nie używa się.

Zgnilizna korzeniowa powoduje schorzenie i obumieranie drzew; ze względu na wyrządzane w ten sposób szkody ma ona duże znaczenie w leśnictwie. Dla drzewnictwa nie przedstawia ona przedmiotu zainteresowania w tych wypadkach, w których zasięg jej występowania ogranicza się do systemu korzeniowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Zgnilizna odziomkowa jest to rozkład drewna występujący w odziomkowej części pnia; jest ona następstwem rozszerzania się zgnilizny korzeniowej. Zgnilizna odziomkowa powstaje i rozwija się wyłącznie na drzewach żywych, nie rozwija się natomiast na drewnie ściętym.

Najważniejszymi grzybami powodującymi występowanie zgnilizny odziomkowej u drzew iglastych są: huba korzeniowa (Fomes annosus Karst.), czyli wrośniak korzeniowy (Trametes radiciperda Hart.) i żagiew wklęsła (Polyporus Schweinitzii Fr.). Obydwa te gatunki powodują powstawanie zgnilizny wewnętrznej.
Zgniliznę odziomkową w postaci zgnilizny zewnętrznej wywołuje opieńka miodowa (Armillaria mellea Vahl.). Występuje ona w drzewach iglastych i liściastych, głównie jednak spotyka się ją w drewnie świerkowym (uprawnienia budowlane).
Zgnilizna odziomkowa poraża najcenniejszą część pnia, obniżając w dużym stopniu techniczną wartość surowca.

Zgnilizna strzały

Zgnilizna strzały, czyli zgnilizna pnia, jest to rozkład drewna występujący w częściach strzały położonych powyżej części odziomkowej. Występuje ona na drzewach żywych w postaci zgnilizny wewnętrznej (program egzamin ustny).

Zgniliznę strzały u drzew iglastych wywołuje najczęściej wrośniak sosnowy (Trametes pini [Brot.] Fr.). Zgniliznę pnia u drzew liściastych powoduje szereg grzybów. Jako ważniejsze z nich wymienić można następujące gatunki: huba pospolita (Fomes fomentarius Fr.) na buku i brzozie; huba ogniowa (Fomes igniarius Fr.) na brzozie, osice, wierzbach i na dębie; skórnik szorstki (Stereum hirsutum [Willd.] Pers.) na dębie i buku; żagiew siarkowa (Polyporus sulphureus [Buli.] Fr.) na olchach, wierzbach, topolach i na grochodrzewie.
Zgnilizna strzały uszkadza zasadniczą, użytkową część drzewa; w związku z tym stanowi ona poważną wadę drewna (opinie o programie).

Sinizna. Jest to wywołana przez grzyby zmiana naturalnej barwy drewna na niebieskoszarą lub niebieskoczarną. Grzyby wywołujące siniznę drewna należą do klasy workowców, rodzaju Ophiostoma (Ceratostomella); rzadziej spotyka się w zasiniałym drewnie grzybnię gatunku Cladosporium herbarum (Pers.) Link, Hormodendron cladosporioides (Fr.) Sacc. i grzybnię innych gatunków z grupy grzybów niedoskonałych. Grzyby niedoskonałe powodują sine zabarwienie drewna, najczęściej jedynie na jego powierzchni; sinizna taka określana nazwą pleśniowej nie ma większego znaczenia, gdyż zanika przy struganiu (segregator aktów prawnych).
Najbardziej typowymi gatunkami z rodzaju Ophiostoma są: Ophiostoma pini (Munch) Sydow., Ophiostoma coerulescens (Miinch) Nannf., Ophiostoma piliferum (Fr.) Sydow i Ophiostoma piceae (Miinch) Sydow. Grzyby te powodują zasinienie bielu w drewnie gatunków iglastych; występują one głównie na sośnie i świerku.

Wszystkie grzyby wywołujące siniznę rozwijają się najlepiej w drewnie świeżo ściętym, które zawiera dużą ilość soków w komórkach miękiszowych. W drewnie okrągłym sinizna posuwa się od czół i okorowanych powierzchni bocznych w głąb drewna, opanowując z czasem cały biel. W tarcicy uzyskanej z zasiniałych kłód biel lub jego poważna część wykazuje głęboko sięgające sine zabarwienie; tę formę występowania siniznv określa się mianem sinizny surowcowej lub sinizny kłodowej (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Ciemne zabarwienie zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Ciemne zabarwienie zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Ciemne zabarwienie zdjęcie nr 16 Ciemne zabarwienie zdjęcie nr 17 Ciemne zabarwienie zdjęcie nr 18
Ciemne zabarwienie zdjęcie nr 19
Ciemne zabarwienie zdjęcie nr 20 Ciemne zabarwienie zdjęcie nr 21 Ciemne zabarwienie zdjęcie nr 22
Ciemne zabarwienie zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ciemne zabarwienie zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ciemne zabarwienie zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Ciemne zabarwienie zdjęcie nr 32 Ciemne zabarwienie zdjęcie nr 33 Ciemne zabarwienie zdjęcie nr 34
Ciemne zabarwienie zdjęcie nr 35
Ciemne zabarwienie zdjęcie nr 36 Ciemne zabarwienie zdjęcie nr 37 Ciemne zabarwienie zdjęcie nr 38
Ciemne zabarwienie zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ciemne zabarwienie zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ciemne zabarwienie zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami