Zgnilizna korzeniowa

Zgnilizna korzeniowa

Rozmieszczenie zgnilizny wzdłuż drzewa. Ze względu na rozmieszczenie wzdłuż długości drzewa wyróżnia się zgniliznę korzeniową, zgniliznę odziomkową i zgniliznę strzały (program uprawnienia budowlane na komputer). Klasyfikacja ta odnosi się wyłącznie do zgnilizn występujących na drzewach żywych; stosuje się ją w fitopatologii leśnej ze względu na powiązanie rozmieszczenia zgnilizny z gatunkiem wywołującego ją grzyba. W drzewnictwie klasyfikacji tej nie używa się.

Zgnilizna korzeniowa powoduje schorzenie i obumieranie drzew; ze względu na wyrządzane w ten sposób szkody ma ona duże znaczenie w leśnictwie. Dla drzewnictwa nie przedstawia ona przedmiotu zainteresowania w tych wypadkach, w których zasięg jej występowania ogranicza się do systemu korzeniowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Zgnilizna odziomkowa jest to rozkład drewna występujący w odziomkowej części pnia; jest ona następstwem rozszerzania się zgnilizny korzeniowej. Zgnilizna odziomkowa powstaje i rozwija się wyłącznie na drzewach żywych, nie rozwija się natomiast na drewnie ściętym.

Najważniejszymi grzybami powodującymi występowanie zgnilizny odziomkowej u drzew iglastych są: huba korzeniowa (Fomes annosus Karst.), czyli wrośniak korzeniowy (Trametes radiciperda Hart.) i żagiew wklęsła (Polyporus Schweinitzii Fr.). Obydwa te gatunki powodują powstawanie zgnilizny wewnętrznej.
Zgniliznę odziomkową w postaci zgnilizny zewnętrznej wywołuje opieńka miodowa (Armillaria mellea Vahl.). Występuje ona w drzewach iglastych i liściastych, głównie jednak spotyka się ją w drewnie świerkowym (uprawnienia budowlane).
Zgnilizna odziomkowa poraża najcenniejszą część pnia, obniżając w dużym stopniu techniczną wartość surowca.

Zgnilizna strzały

Zgnilizna strzały, czyli zgnilizna pnia, jest to rozkład drewna występujący w częściach strzały położonych powyżej części odziomkowej. Występuje ona na drzewach żywych w postaci zgnilizny wewnętrznej (program egzamin ustny).

Zgniliznę strzały u drzew iglastych wywołuje najczęściej wrośniak sosnowy (Trametes pini [Brot.] Fr.). Zgniliznę pnia u drzew liściastych powoduje szereg grzybów. Jako ważniejsze z nich wymienić można następujące gatunki: huba pospolita (Fomes fomentarius Fr.) na buku i brzozie; huba ogniowa (Fomes igniarius Fr.) na brzozie, osice, wierzbach i na dębie; skórnik szorstki (Stereum hirsutum [Willd.] Pers.) na dębie i buku; żagiew siarkowa (Polyporus sulphureus [Buli.] Fr.) na olchach, wierzbach, topolach i na grochodrzewie.
Zgnilizna strzały uszkadza zasadniczą, użytkową część drzewa; w związku z tym stanowi ona poważną wadę drewna (opinie o programie).

Sinizna. Jest to wywołana przez grzyby zmiana naturalnej barwy drewna na niebieskoszarą lub niebieskoczarną. Grzyby wywołujące siniznę drewna należą do klasy workowców, rodzaju Ophiostoma (Ceratostomella); rzadziej spotyka się w zasiniałym drewnie grzybnię gatunku Cladosporium herbarum (Pers.) Link, Hormodendron cladosporioides (Fr.) Sacc. i grzybnię innych gatunków z grupy grzybów niedoskonałych. Grzyby niedoskonałe powodują sine zabarwienie drewna, najczęściej jedynie na jego powierzchni; sinizna taka określana nazwą pleśniowej nie ma większego znaczenia, gdyż zanika przy struganiu (segregator aktów prawnych).
Najbardziej typowymi gatunkami z rodzaju Ophiostoma są: Ophiostoma pini (Munch) Sydow., Ophiostoma coerulescens (Miinch) Nannf., Ophiostoma piliferum (Fr.) Sydow i Ophiostoma piceae (Miinch) Sydow. Grzyby te powodują zasinienie bielu w drewnie gatunków iglastych; występują one głównie na sośnie i świerku.

Wszystkie grzyby wywołujące siniznę rozwijają się najlepiej w drewnie świeżo ściętym, które zawiera dużą ilość soków w komórkach miękiszowych. W drewnie okrągłym sinizna posuwa się od czół i okorowanych powierzchni bocznych w głąb drewna, opanowując z czasem cały biel. W tarcicy uzyskanej z zasiniałych kłód biel lub jego poważna część wykazuje głęboko sięgające sine zabarwienie; tę formę występowania siniznv określa się mianem sinizny surowcowej lub sinizny kłodowej (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami