Zgnilizny

Zgnilizny

Zmiany występujące w drewnie pod wpływem grzybów powodujących zgniliznę uzależnione są od gatunku i od stadium rozwoju grzyba oraz od nasilenia procesów rozkładowych (program uprawnienia budowlane na komputer). Charakterystyczne przejawy występujących w drewnie zmian, a równocześnie kryteria występowania i nasilenia zgnilizny stanowią:

1) zmiany barwy drewna,

2) zmiany chemiczne,

3) mikroskopowe zmiany w elementach drewna,

4) widoczne makroskopowo zmiany w strukturze i w wyglądzie zniszczonego drewna (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Początkowe stadium rozwoju zgnilizny powoduje zmianę barwy, co uwidacznia się w postaci występujących na drewnie jasnych lub ciemnych smug. Mikroskopowe badanie drewna wykazuje w tym stadium niewielką liczbę strzępek przebijających w nielicznych punktach błony komórkowe. Jest to pierwsze stadium rozkładu, w którym występuje tylko nieznaczne obniżenie mechanicznych własności, a struktura drewna pozostaje bez zmian (uprawnienia budowlane). Dalszy rozwój, którego przebieg zależny jest od gatunku grzyba, powoduje rozkład chemiczny i widoczne pod mikroskopem zmiany (częściowe ubytki) w błonach komórkowych; jest to drugie stadium rozkładu. W końcowej fazie procesu zarysowują się widoczne gołym okiem zmiany w wyglądzie i w strukturze drewna; określa się je jako trzecie stadium rozkładu.

W zależności od tych zmian oraz w zależności od mikroskopowego obrazu błon komórkowych wyróżnia się zgniliznę korozyjną, zgniliznę destrukcyjną i zgniliznę jednolitą (program egzamin ustny).
Zgnilizna korozyjna, czyli zgnilizna drzewnikowa, wiąże się z tymi gatunkami grzybów, które przede wszystkim niszczą ligninę nie naruszając początkowo celulozy; w pierwszej fazie rozkładu drewno porażone przez zgniliznę korozyjną ciemnieje. W dalszym stadium otwory przebite w błonach komórkowych przez strzępki grzybni powiększają się i łączą w większe, nieregularne szczeliny; są one następstwem rozkładu ligniny spowodowanego przez wydzielane przez grzybnię enzymy (opinie o programie).

Celuloza

Celuloza nie ulega w początkowym okresie zniszczeniu, wskutek czego na tle pociemniałego drewna występują liczne białe plamki celulozy. W końcowym stadium zgnilizny celuloza ulega także rozkładowi; w drewnie pojawia się szereg drobnych jamek powstających w wyniku rozkładu celulozy, drewno zaś przybiera charakterystyczny, gąbczasto-włóknisty wygląd. W parze z postępującym rozkładem drewna idzie obniżenie jego własności mechanicznych. Typowym przykładem zgnilizny korozyjnej jest rozkład drewna powodowany przez Trametes pini [Brot.] Fr (segregator aktów prawnych).

Zgnilizna destrukcyjna, czyli zgnilizna błonnikowa, jest wynikiem rozwoju grzybów, które w głównej mierze rozkładają celulozę i hemicelulozy, lignina zaś pozostaje prawie nienaruszona. Wydzielane przez grzybnię enzymy powodują jedynie odszczepienie grup metoksylowych (-OCH.,) i częściową zamianę ligniny na kwasy humusowe, co nadaje porażonemu drewnu ciemnobrunatną barwę. W celulozie rozkładowi ulegają przede wszystkim najdłuższe łańcuchy molekularne, wskutek czego początkowo obniża się poważnie udział a-celulozy; wynikiem dalej postępującego rozkładu jest zamiana celulozy na cukry proste, które ulegają przyswojeniu przez grzybnię, wskutek czego obniża się gwałtownie zawartość celulozy w drewnie.

Mikroskopowy obraz porażonego drewna wykazuje daleko posunięte zmniejszenie grubości błon komórkowych, co powoduje obniżenie wytrzymałości drewna. W następstwie zniszczenia celulozy drewno kurczy się; w parze z tym powstają pęknięcia przebiegające w płaszczyźnie prostopadłej do włókien, w kierunku promieniowym oraz wzdłuż słojów. W końcowym wyniku drewno rozpada się na prostopadłościenne kostki (promocja 3 w 1).

Ta postać rozkładu jest charakterystyczna dla zgnilizny wywoływanej przez grzyby domowe, zwłaszcza przez gnilicę mózgowatą (Coniophora cerebella [Pers.] Duby). W końcowym stadium rozwoju zgnilizny destrukcyjnej drewno staje się kruche i przybiera konsystencję proszku; stadium to określa się mianem zgnilizny proszkowej.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami