Blog

Surowcowy skład szkliwa brązowego zdjęcie nr 10
01.06.2021

Zgnilizny

W artykule znajdziesz:

Zgnilizny

Surowcowy skład szkliwa brązowego zdjęcie nr 11
Zgnilizny

Zmiany występujące w drewnie pod wpływem grzybów powodujących zgniliznę uzależnione są od gatunku i od stadium rozwoju grzyba oraz od nasilenia procesów rozkładowych (program uprawnienia budowlane na komputer). Charakterystyczne przejawy występujących w drewnie zmian, a równocześnie kryteria występowania i nasilenia zgnilizny stanowią:

1) zmiany barwy drewna,

2) zmiany chemiczne,

3) mikroskopowe zmiany w elementach drewna,

4) widoczne makroskopowo zmiany w strukturze i w wyglądzie zniszczonego drewna (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Początkowe stadium rozwoju zgnilizny powoduje zmianę barwy, co uwidacznia się w postaci występujących na drewnie jasnych lub ciemnych smug. Mikroskopowe badanie drewna wykazuje w tym stadium niewielką liczbę strzępek przebijających w nielicznych punktach błony komórkowe. Jest to pierwsze stadium rozkładu, w którym występuje tylko nieznaczne obniżenie mechanicznych własności, a struktura drewna pozostaje bez zmian (uprawnienia budowlane). Dalszy rozwój, którego przebieg zależny jest od gatunku grzyba, powoduje rozkład chemiczny i widoczne pod mikroskopem zmiany (częściowe ubytki) w błonach komórkowych; jest to drugie stadium rozkładu. W końcowej fazie procesu zarysowują się widoczne gołym okiem zmiany w wyglądzie i w strukturze drewna; określa się je jako trzecie stadium rozkładu.

W zależności od tych zmian oraz w zależności od mikroskopowego obrazu błon komórkowych wyróżnia się zgniliznę korozyjną, zgniliznę destrukcyjną i zgniliznę jednolitą (program egzamin ustny).
Zgnilizna korozyjna, czyli zgnilizna drzewnikowa, wiąże się z tymi gatunkami grzybów, które przede wszystkim niszczą ligninę nie naruszając początkowo celulozy; w pierwszej fazie rozkładu drewno porażone przez zgniliznę korozyjną ciemnieje. W dalszym stadium otwory przebite w błonach komórkowych przez strzępki grzybni powiększają się i łączą w większe, nieregularne szczeliny; są one następstwem rozkładu ligniny spowodowanego przez wydzielane przez grzybnię enzymy (opinie o programie).

Celuloza

Celuloza nie ulega w początkowym okresie zniszczeniu, wskutek czego na tle pociemniałego drewna występują liczne białe plamki celulozy. W końcowym stadium zgnilizny celuloza ulega także rozkładowi; w drewnie pojawia się szereg drobnych jamek powstających w wyniku rozkładu celulozy, drewno zaś przybiera charakterystyczny, gąbczasto-włóknisty wygląd. W parze z postępującym rozkładem drewna idzie obniżenie jego własności mechanicznych. Typowym przykładem zgnilizny korozyjnej jest rozkład drewna powodowany przez Trametes pini [Brot.] Fr (segregator aktów prawnych).

Zgnilizna destrukcyjna, czyli zgnilizna błonnikowa, jest wynikiem rozwoju grzybów, które w głównej mierze rozkładają celulozę i hemicelulozy, lignina zaś pozostaje prawie nienaruszona. Wydzielane przez grzybnię enzymy powodują jedynie odszczepienie grup metoksylowych (-OCH.,) i częściową zamianę ligniny na kwasy humusowe, co nadaje porażonemu drewnu ciemnobrunatną barwę. W celulozie rozkładowi ulegają przede wszystkim najdłuższe łańcuchy molekularne, wskutek czego początkowo obniża się poważnie udział a-celulozy; wynikiem dalej postępującego rozkładu jest zamiana celulozy na cukry proste, które ulegają przyswojeniu przez grzybnię, wskutek czego obniża się gwałtownie zawartość celulozy w drewnie.

Mikroskopowy obraz porażonego drewna wykazuje daleko posunięte zmniejszenie grubości błon komórkowych, co powoduje obniżenie wytrzymałości drewna. W następstwie zniszczenia celulozy drewno kurczy się; w parze z tym powstają pęknięcia przebiegające w płaszczyźnie prostopadłej do włókien, w kierunku promieniowym oraz wzdłuż słojów. W końcowym wyniku drewno rozpada się na prostopadłościenne kostki (promocja 3 w 1).

Ta postać rozkładu jest charakterystyczna dla zgnilizny wywoływanej przez grzyby domowe, zwłaszcza przez gnilicę mózgowatą (Coniophora cerebella [Pers.] Duby). W końcowym stadium rozwoju zgnilizny destrukcyjnej drewno staje się kruche i przybiera konsystencję proszku; stadium to określa się mianem zgnilizny proszkowej.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Surowcowy skład szkliwa brązowego zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Surowcowy skład szkliwa brązowego zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Surowcowy skład szkliwa brązowego zdjęcie nr 16 Surowcowy skład szkliwa brązowego zdjęcie nr 17 Surowcowy skład szkliwa brązowego zdjęcie nr 18
Surowcowy skład szkliwa brązowego zdjęcie nr 19
Surowcowy skład szkliwa brązowego zdjęcie nr 20 Surowcowy skład szkliwa brązowego zdjęcie nr 21 Surowcowy skład szkliwa brązowego zdjęcie nr 22
Surowcowy skład szkliwa brązowego zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Surowcowy skład szkliwa brązowego zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Surowcowy skład szkliwa brązowego zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Surowcowy skład szkliwa brązowego zdjęcie nr 32 Surowcowy skład szkliwa brązowego zdjęcie nr 33 Surowcowy skład szkliwa brązowego zdjęcie nr 34
Surowcowy skład szkliwa brązowego zdjęcie nr 35
Surowcowy skład szkliwa brązowego zdjęcie nr 36 Surowcowy skład szkliwa brązowego zdjęcie nr 37 Surowcowy skład szkliwa brązowego zdjęcie nr 38
Surowcowy skład szkliwa brązowego zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Surowcowy skład szkliwa brązowego zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Surowcowy skład szkliwa brązowego zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami