Złącza poszczególnych elementów

Złącza poszczególnych elementów

Wyodrębnia się trzy elementy, z których wykonana jest cała wieża: słupki z rur 60/5 lub 60/7 o długości 1,25 m (dwa odcinki po 1,25 m), ukośniki (zastrzały) z rur 32/3 o długości 1,60 m oraz rygle poziome z rur 32/3 o długości 0,96 m (program uprawnienia budowlane na komputer).
Złącza poszczególnych elementów są kołnierzowo-śrubowe.

Rury słupków zakończone są kołnierzem z rury 76/7, do którego wkłada się następną rurę. Końce ukośników i rygli są spłaszczone i ma.ią otwory, przez które przeprowadza się śruby M-16 w dwóch płaszczyznach. Śruby te pracują na czyste ścinanie. Węzły w płaszczyznach prostopadłych są przesunięte o ok. 50 mm. Wieża jest konstrukcją kratową przestrzenną o wysokości 8 do 10 m ponad trzonem komina (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Przekrój poziomy wieży może być w zależności od średnicy komina (warunki gabarytowe) i wysokości komina (warunki wytrzymałościowe) kwadratem 4- lub 9-szybowym, prostokątnym 6-szybowym, krzyżem 5-szybowym lub tp.
Stosuje się również inne specjalne przekroje. Dla kominów o małych średnicach wylotowych (poniżej 3,50 m) zastosowano wieżę o przekroju poprzecznym specjalnym. W tym przypadku wzrasta jednak liczba typów elementów rurowych z trzech do sześciu.

Do budowy kominów wysokich i o bardzo dużych średnicach wylotowych (powyżej 10 m) stosowano wieżę trzynastoszybową o przekroju poszerzonego krzyża oraz wieżę o bliźniaczych słupkach skrajnych.
Przekroje poziome wieży mogą być zmieniane (uprawnienia budowlane). Na przykład dla komina o wysokości 120 m przekrój kwadratowy do 60 m jest dziewięcioszybowy, a powyżej tej wysokości pięcioszybowy i w takim przypadku w dolnej części wieża ma 16. a w górnej 12 słupków. W poszczególnych szybach umieszcza się różne urządzenia pomocnicze.

Szyb środkowy

Szyb środkowy zaopatrzony jest w prowadnice rurowe i służy jako szyb wyciągu materiałów budowlanych. Jeden z szybów bocznych służy jako szyb komunikacyjny dla ludzi (program egzamin ustny). Przy budowie wysokich kominów stosuje się dźwig osobowy, który umieszczony jest w osobnym szybie; niekiedy jeden z bocznych szybów wykorzystuje się do stałego sprawdzania pionowości wieży. Pozostałe szyby przeznaczone są dla powrotnych lin wyciągów. Wieża oparta jest na specjalnej poziomej ramie podporowej (wykonanej z ceowników) za pomocą łożysk przyśrubowanych do tej ramy. Rama podporowa leży bezpośrednio na fundamencie i nie jest do niego zakotwiona.

Wieżę usztywnia się za pomocą 8 cięgien stalowych z nakrętkami zakotwionymi w wykonanym trzonie komina (opinie o programie). Zwykle odstęp pionowy cięgien wynosi 10 m. Cięgna te muszą być stale dociągane, gdyż stanowią zabezpieczenie wieży przed utratą stateczności. Przy wysokich wieżach cięgna nie zawsze zapobiegają skręceniu wieży. Dlatego wykonuje się jedną lub dwie poziome tarcze sztywne rozparte o trzon komina, pełniące równocześnie rolę daszków ochronnych. Ciężar konstrukcji stalowej (bez ramy podporowej i osprzętu) wieży wynosi od 0,17 T/m wysokości do 0,35 T/m, a przy wieży o wzmocnionych słupkach do 0,50 T/m. Całkowite ciężary wieży z osprzętem wynoszą 18-80 T w zależności od wysokości i średnicy komina (segregator aktów prawnych).

Pomosty robocze służą do betonowania trzona wraz z regulacją form i pielęgnacją wykonanego betonu oraz do wykonania wykładziny zewnętrznej. Główny pomost do betonowania trzona przesuwany jest w górę w miarę wznoszenia komina. Zasadniczym elementem pomostów są dwa stalowe pierścienie nośne z ceowników wygiętych wg okręgu koła.

Wewnętrzny i zewnętrzny pierścień łączą się stężeniami z kątowników. Pomiędzy pierścieniami znajdują się również prowadnice do form stalowych. Stosuje się jedną, dwie lub nawet trzy pary pierścieni nośnych w zależności od zbieżności trzona komina. Odstęp pierścieni jest stały i wynosi 2,0 m (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !