Zliczanie czasu praktyki zawodowej – co trzeba wiedzieć?

Zliczanie czasu praktyki zawodowej stanowi dla wielu osób spory problem. Należy pamiętać, że liczby są proste i niczego nie ukryją, dlatego czas praktyki zawodowej należy dobrze udokumentować, biorąc pod uwagę wymagania Komisji Kwalifikacyjnej. Jednostką, którą trzeba brać pod uwagę przy rozliczaniu praktyki zawodowej, jest tydzień roboczy (program na komputer).

Zliczanie czasu praktyki zawodowej – co trzeba wiedzieć?

Nie ma przy tym znaczenia umowa, na której podstawie odbywa się praktyka – może to być umowa o dzieło, umowa o pracę czy umowa zlecenia (program na telefon). W dokumencie potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej zawsze przedstawia się ilość tygodniu, przy czym podstawową zasadą jest ta, że tydzień pracy ma dokładnie 5 dni. Wyłącznie przepracowanie pięciu dni daje możliwość zaliczenia pełnego tygodnia praktyki i uznania go w całości przez komisję kwalifikacyjną. Co więcej, każdy rok praktyki to 52 tygodnie pracy (program egzamin ustny).

Oczywiście zdarzają się różne sytuacje, w wyniki których tydzień pracy będzie niepełny bądź pojawią się nadgodziny. W przypadku, gdy w konkretnym tygodniu pojawi się jakieś święto, które jest ustawowo wolne od pracy, należy ten dzień odliczyć, a tydzień uznać za cały dopiero po dodaniu jednego lub większej liczny dni z innego tygodnia (opinie o programie). W tej kwestii każda izba ma nieco odmienne zasady, dlatego należy dowiedzieć się o szczegóły w swojej izbie okręgowej. Zdarza się, że tydzień nie jest uznawany w ogóle, jeśli były w nim więcej niż 2 dni wolne, natomiast w niektórych izbach po prostu sumuje się dni odbytej praktyki zawodowej (segregator aktów prawnych).

Warto pamiętać

Warto pamiętać, że od czasu pracy należy odliczyć także dni, kiedy praktykant korzystał z urlopu wypoczynkowego. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy praktyka odbywa się na podstawie umowy o pracę. Wówczas w którymś roku praktyki kandydat na uprawnienia budowlane musi wykorzystać urlop, a te dni trzeba odjąć od praktyki. Jeśli natomiast pojawią się nadgodziny, czyli czas pracy będzie dłuży niż 8 godzin dziennie, to tydzień nie zostaje zwiększony (promocja 3  w 1). Zasada ta działa także w drugą stronę – dzień pracy zostaje zaliczony bez względu na liczbę przepracowanych godzin.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !