Blog

30.05.2018

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

W artykule znajdziesz:

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego


Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

 

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego powinna zostać przeprowadzona zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. Taką zamianę, jeśli chodzi o obiekt budowlany można załatwić na dwa sposoby. Osobiście lub wysyłając odpowiednie dokumenty listownie (warto jednak mieć świadomość tego, że ta druga możliwość wymaga znacznie więcej czasu, szczególnie jeśli zajdzie konieczność naniesienia poprawek w danych z dokumentów). Zmianę sposobu użytkowania budowlanego obiektu załatwić można w dowolnym momencie. Jeśli nie listownie to osobiście, poprzez udanie się do siedziby Starostwa Powiatowego lub Urzędu Wojewódzkiego.

 

Niezależnie od sytuacji, dokumentacja jaka wymagana jest w trakcie zmiany sposobu użytkowania nieruchomości jest niemal identyczna. Z całą pewnością należy przygotować następującą dokumentację:


- zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego przedstawione w formie pisemnej,
- konieczny będzie także rysunek oraz w miarę szczegółowy opis usytuowania budynku, którego dotyczy składany wniosek,
- opis techniczny, w którym obowiązkowo zawarty zostać powinien rodzaj a także przynajmniej podstawowa charakterystyka konstrukcji obiektu, z uwzględnieniem jego danych techniczno-użytkowych,
- zaświadczenie potwierdzające zgodność zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami, jakie zawarte zostały w planie zagospodarowania przestrzennego,
- decyzję odnoszącą się do warunków zabudowy,
- decyzję obwieszczającą ustalenie lokalizacji inwestycji ( jeżeli przeznaczona jest lub w przyszłości przeznaczona ma być do użytku publicznego),
- konieczne będzie także uzyskanie ekspertyzy technicznej, którą wykona osoba posiadająca stosowne do tego celu uprawnienia budowlane,
- jeśli jest taka potrzeba, w całej dokumentacji należy zamieścić stosowne pełnomocnictwa ( np. w razie braku możliwości samodzielnego załatwienia sprawy).

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami