Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego


Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

 

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego powinna zostać przeprowadzona zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. Taką zamianę, jeśli chodzi o obiekt budowlany można załatwić na dwa sposoby. Osobiście lub wysyłając odpowiednie dokumenty listownie (warto jednak mieć świadomość tego, że ta druga możliwość wymaga znacznie więcej czasu, szczególnie jeśli zajdzie konieczność naniesienia poprawek w danych z dokumentów). Zmianę sposobu użytkowania budowlanego obiektu załatwić można w dowolnym momencie. Jeśli nie listownie to osobiście, poprzez udanie się do siedziby Starostwa Powiatowego lub Urzędu Wojewódzkiego.

 

Niezależnie od sytuacji, dokumentacja jaka wymagana jest w trakcie zmiany sposobu użytkowania nieruchomości jest niemal identyczna. Z całą pewnością należy przygotować następującą dokumentację:


- zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego przedstawione w formie pisemnej,
- konieczny będzie także rysunek oraz w miarę szczegółowy opis usytuowania budynku, którego dotyczy składany wniosek,
- opis techniczny, w którym obowiązkowo zawarty zostać powinien rodzaj a także przynajmniej podstawowa charakterystyka konstrukcji obiektu, z uwzględnieniem jego danych techniczno-użytkowych,
- zaświadczenie potwierdzające zgodność zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami, jakie zawarte zostały w planie zagospodarowania przestrzennego,
- decyzję odnoszącą się do warunków zabudowy,
- decyzję obwieszczającą ustalenie lokalizacji inwestycji ( jeżeli przeznaczona jest lub w przyszłości przeznaczona ma być do użytku publicznego),
- konieczne będzie także uzyskanie ekspertyzy technicznej, którą wykona osoba posiadająca stosowne do tego celu uprawnienia budowlane,
- jeśli jest taka potrzeba, w całej dokumentacji należy zamieścić stosowne pełnomocnictwa ( np. w razie braku możliwości samodzielnego załatwienia sprawy).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !