Zmiany strukturalne

Zmiany strukturalne

Próbki betonu poddane fluatowaniu wykazują podwyższenie wytrzymałości średnio o 10%. Nasiąkliwość zależnie od rodzaju tworzywa zmniejsza się w granicach do 40%. Odporność na zamrażanie powiększa się dwukrotnie (program uprawnienia budowlane na komputer).
Zmiany strukturalne we fluatowanych betonach i kamieniach polegają na zwężeniu kapilarów i zmniejszeniu ich ilości.
Fluatowanie ma zastosowanie do utwardzenia, polerowania, nadawania odporności przeciw agresywnemu działaniu cieczy i gazów, do barwienia powierzchni kamiennych i betonowych, wytwarzania podkładu pod farby antykorozyjne, dla usuwania wykwitów i zmniejszania porowatości pod ochronne olejne malowanie, jak również pod wykładziny układane na kitach krzemianowych i fenolowo-formaldehydowych.

Świeże tynki zawierają wolne wapno ujemnie działające na farby olejne (np. farby chlorokauczukowe, olejne). Fluatowanie zastępuje inne kosztowniejsze sposoby gruntowania i pozwala na nieco wcześniejsze układanie farb, normalnie wymagających dojrzałości betonów i zapraw.
Fluaty są w handlu sprzedawane w postaci krystalicznej lub stężonych roztworów. Jako płynne żrące substancje niszczą metale i powinny być przechowywane w naczyniach szklanych.
Poza tym fluaty są trujące, przy powlekaniu betonu następuje silne burzenie się (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Robotnicy zatrudnieni przy fluatowaniu przez wzgląd na opary trujące, a szczególnie przy natryskiwaniu, powinni nosić ochronne rękawice gumowe, okulary i maski gazowe.
Poniżej podaje się przykłady zastosowania fluorokrzemianu cynkowego (ZnSiFg • 6H20) i fluorokrzemianu magnezowego (MgSiF6) (uprawnienia budowlane).

Fluorokrzemian cynkowy

Fluorokrzemian cynkowy dostarczany jest w postaci krystalicznej, fluorokrzemian magnezowy w postaci 25-30-procentowego roztworu wodnego. Fluorokrzemiany cynkowy i magnezowy w roztworach wodnych posiadają odczyn kwaśny. Działają one korodująco na metale i szkło. Są toksyczne. Posiadają właściwości grzybobójcze.
Roztwory fluorokrzemianu cynkowego przygotowuje się bezpośrednio przed stosowaniem (program egzamin ustny).

Fluorokrzemian magnezowy należy odpowiednio rozcieńczyć wodą i w razie potrzeby przesączyć. Fluaty przygotowuje się w naczyniach emaliowanych, szklanych lub drewnianych. Przed przystąpieniem do pracy należy zabezpieczyć elementy stalowe w pomieszczeniach oraz szyby okienne przed zachlapaniem fluatem.
Fluatowane powierzchnie powleka się 2-M-krotnie, odczekując za każdym razem do całkowitego wyschnięcia powierzchni (najlepiej w odstępach jednodobowych).
Do pierwszego powlekania stosuje się roztwór 10-procentowy, do następnych 20-procentowy (opinie o programie).

Zaleca się stosowanie fluatów podgrzanych do temp. ok. 50°C, przy nakładaniu ostatniej warstwy roztwór można podgrzać do wrzenia. Fluatowanie wykonuje się pędzlem ławkowcem. Beton i tynki można fluatować nie wcześniej niż po 28 dniach ich dojrzewania. Powierzchnie zafluatowane powinno się po 4-5 dniach zmyć wodą (dotyczy to przede wszystkim podłoży przeznaczonych do malowania).
Zużycie krystalicznego fluorokrzemianu cynkowego wynosi 150-200 g/m2 fluatowanej powierzchni, przy 2-4-krotnym powlekaniu. Zużycie handlowego roztworu fluorokrzemianu magnezowego wynosi ok. 1 1/m2 fluatowanej powierzchni, przy 2-4-krotnym powlekaniu (segregator aktów prawnych).

Fluorokrzemian cynkowy (produkt krystaliczny) pakowany jest w bębny blaszane, fluorokrzemian magnezowy (dostarczany w formie roztworu wodnego) - w balony szklane.
Tartaryzacja polega na powierzchniowym powlekaniu betonu kwasem winowym, który tworzy z wolnym wapnem cementu winian wapniowy. W ten sposób można ochronić zbiorniki betonowe na wino przed działaniem rozcieńczonych kwasów organicznych.

W tym celu zmywa się dokładnie wewnętrzną powierzchnię wodą i powleka się kilkarotnie roztworem: 40 g kwasu winowego i 140 g wody. Następnie zbiornik napełnia się wodą i pozostawia w spokoju 25 dni. Po ponownym obmyciu zbiornik nadaje się do użycia.
Tartaryzacja może być stosowana do utrwalenia i uszczelnienia każdej powierzchni betonowej (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !