Zmiany w prawie budowlanym – jaki jest plan?

Ministerstw Inwestycji i Rozwoju wraz z ministrem Jerzym Kwiecińskim podało do publicznej wiadomości w dniu 3 kwietnia 2019 roku, że planowane są zmiany związane z prawem budowlanym. Jest to z pewnością istotna informacja z punktu widzenia każdego, kto posiada uprawnienia budowlane lub planuje ich zdobycie (program na komputer).

Zmiany w prawie budowlanym – jaki jest plan?

Cała zaplanowana zmiana ma kryptonim #DobrePrawo. Podstawowe cele, jakie chce osiągnąć ustawodawca to:
• racjonalizacja kosztów inwestora,
• przyspieszenie procesu inwestycyjnego,
• uproszczenie procesu inwestycyjnego,
• zapewnienie większej stabilności rozstrzygnięć (program na telefon).
Ustawa ma przede wszystkim ułatwić dokonywanie zmian w projekcie budowlanym, wzmocnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ułatwić legalizację tzw. starych samowoli czy nieco „odchudzić” projekt budowlany (program egzamin ustny).

Dzięki zmniejszeniu zawartości projektu budowanego inwestor poniesie mniejsze ryzyko finansowe, ponieważ będzie mógł etapować prace nad projektem. Ponadto pojawi się możliwość aktualizowania projektów technicznych w trakcie prac budowlach. Wiąże się to ze sprawniejszym przebiegiem postępowania oraz możliwością szybszego opracowania projektu przez projektanta. Niemniej ważne w planowanych zmianach jest wprowadzenie przepisów, które mają ułatwić walkę ze smogiem (opinie o programie). Nie trzeba już będzie występować o pozwolenie na budowę, aby wykonać instalację gazową, ponieważ wystarczy zgłoszenie z projektem budowlanym. Wystarczające będzie potwierdzenie projektanta o tym, czy możliwe jest przyłączenie do sieci ciepłowniczej, a jeśli inwestor będzie chciał zmienić źródło ciepła na paliwo stałe, będzie musiał wystąpić o zmianę pozwolenia na budowę (segregator aktów prawnych).

Badania szczelności

Zmiany mają także dotyczyć budownictwa jednorodzinnego. Przede wszystkim inwestor będzie już obowiązku zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do organu nadzoru budowlanego (promocja 3  w 1). Po zakończeniu robót budowlanych nie trzeba będzie przedkładać dziennika budowy, odbioru wykonanych przyłączy czy protokołów badań i sprawdzeń – wyjątek stanowi w tym wypadku sprawdzenie szczelności instalacji gazowej.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !