Zmiany w ustawach od 1 stycznia 2017 roku


W grudniu 2016 została przyjęta ustawa o zmianie części ustaw. W wielu ustawach dokonano zmian, które mają zapewnić polepszenie sytuacji prawnej u przedsiębiorców oraz przyspieszyć postępowanie administracyjne. Dla osób zdających uprawnienia budowlane najważniejszym aktem, który uległ zmianie jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim zwolnieniu niektórych robót budowlanych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, a także zgłoszenia. Zmianie uległ również termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy. Poza tym zmianom została poddana klasyfikacja odstąpienie od projektu budowlanego, a także warunków uzyskania pozwolenia na budowę w toku realizacji robót budowlanych.

 

Zobacz także:

 

Nowa budowa - zmiany w Prawie Budowlanym w stosunku do pozwolenia na budowę

 

Zgłoszenie robót budowlanych - zmiany w Prawie Budowlanym od stycznia 2017

 

Terminy przy zgłaszaniu robót - zmiany w Prawie Budowlanym od stycznia 2017

 

Zmiany w ustawach od 1 stycznia 2017 roku zdjęcie nr 11 Zmiany w ustawach od 1 stycznia 2017 roku zdjęcie nr 12 Zmiany w ustawach od 1 stycznia 2017 roku zdjęcie nr 13
Zmiany w ustawach od 1 stycznia 2017 roku zdjęcie nr 14
Zmiany w ustawach od 1 stycznia 2017 roku zdjęcie nr 15 Zmiany w ustawach od 1 stycznia 2017 roku zdjęcie nr 16 Zmiany w ustawach od 1 stycznia 2017 roku zdjęcie nr 17
Zmiany w ustawach od 1 stycznia 2017 roku zdjęcie nr 18

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zmiany w ustawach od 1 stycznia 2017 roku zdjęcie nr 19

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zmiany w ustawach od 1 stycznia 2017 roku zdjęcie nr 20

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zmiany w ustawach od 1 stycznia 2017 roku zdjęcie nr 40 Zmiany w ustawach od 1 stycznia 2017 roku zdjęcie nr 41 Zmiany w ustawach od 1 stycznia 2017 roku zdjęcie nr 42
Zmiany w ustawach od 1 stycznia 2017 roku zdjęcie nr 43
Zmiany w ustawach od 1 stycznia 2017 roku zdjęcie nr 44 Zmiany w ustawach od 1 stycznia 2017 roku zdjęcie nr 45 Zmiany w ustawach od 1 stycznia 2017 roku zdjęcie nr 46
Zmiany w ustawach od 1 stycznia 2017 roku zdjęcie nr 47

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zmiany w ustawach od 1 stycznia 2017 roku zdjęcie nr 48

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zmiany w ustawach od 1 stycznia 2017 roku zdjęcie nr 49

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami