Blog

20.04.2022

Zmiotki

Zmiotki

Zmiotki - odpadki włókiennicze w postaci krótkich luźnych włókien oraz plątanki przędzy, brudne, z dużą ilością zanieczyszczeń; po oczyszczeniu wykorzystywane na przędzę zgrzebną i odpadkową, włókniny, czyściwo i do wyrobu papieru zmrozowisko - mrozowisko zmurszałość, gąbczastość - wada odlewu; skupienie tlenków, stosunkowo luźno związanych z materiałem odlewu, znajdujące się na jego powierzchni i częściowo sięgające w głąb materiału (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zmycie formy - zerwanie formy zmydlanie - reakcja hydrolizy estrów na kwas i alkohol, głównie alkalicznej hydrolizy estrów glicerynowych, kwasów tłuszczowych (tłuszczów), w wyniku której tworzą się mydła zmyw - ablacja deszczowa zmywacze farb - mieszaniny aktywnych rozpuszczalników oraz środków utrzymujących je na pionowej powierzchni zmywanej; zawierają: octany, aceton, ksylen, toluen z ewentualnym dodatkiem parafiny lub wosków; nałożone na powłokę farby powodują pęcznienie i ułatwiają jej usunięcie, np. przy pracach remontowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zmywarka - samochód specjalny do spłukiwania z gładkiej jezdni przywartych do niej zanieczyszczeń; z. jest wyposażona w wysokociśnieniowe urządzenia natryskowe ZN - norma zakładowa znaczek obecności - metalowa blaszka kontrolna o kształcie odmiennym dla każdej zmiany, opatrzona numerem ewidencyjnym pracownika; przeznaczony do sprawdzania obecności w pracy; w kopalniach służy także do sprawdzenia powrotu z dołu (uprawnienia budowlane).

Znaczek wozowy - metalowy krążek z numerem przodku, zawieszony na wozie kopalnianym na czas transportu urobku, umożliwiający zaliczenie go właściwemu przodkowi znaczkarz - pracownik wydający znaczki obecności przed rozpoczęciem pracy i odbierający je po zakończeniu pracy znaczki tłowe - znaczki umieszczone w płaszczyźnie ramki tłokowej kamery pomiarowej, wyznaczające układ współrzędnych tłokowych znaczkownia, markownia - pomieszczenie z tablicami na znaczki obecności, zwykle w pobliżu lampowni ryśnik - narzędzie traserskie składające się z podstawy, słupka i rysika, służące do wyznaczania linii równoległych względem powierzchni płyty traserskiej (program egzamin ustny).

Mącznik

Mącznik - narzędzie ręczne w postaci krótkiego pręta z hartowanej stali, z wygrawerowaną na powierzchni czołowej literą lub cyfrą mącznik - urządzenie do wyciskania na powierzchni roli śladu ułatwiającego utrzymanie właściwego kierunku ruchu ciągnika, np. przy siewie rzędowym znacznik -specjalny znak zapisywany na nośniku danych wraz z danymi jako informacja pomocnicza, sterująca w procesie przetwarzania danych zapisanych na nośniku, np. znacznik końca zapisu na taśmie magnetycznej, znacznik końca słowa w pamięci o organizacji bajtowej itp. znacznik czasu - urządzenie stosowane w aparatach rejestrujących dla dokładnego odwzorowania czasu (opinie o programie).

Znacznik odległości (w radiolokacji) - impuls elektryczny wytwarzany przez układy elektryczne (generatory znaczników) i zobrazowany na wskaźnikach dla odczytu odległości obiektów obserwowanych przez radar; z.o. mają postać impulsów szpilkowych pojawiających się z określonymi opóźnieniami względem impulsu sondującego; rozróżnia się o niezmiennych opóźnieniach, odpowiadające stałym odległościom oraz opóźnieniem regulowanym przez operatora stacji znak - inf. pojedynczy element umownego zbioru symboli używanych w systemie przetwarzania danych, dla oznaczenia np. liczb, głosek znak armatorski - znak na kominie statku mówiący o jego przynależności do danego towarzystwa okrętowego (segregator aktów prawnych).

Znak fabryczny, marka fabryczna - znak o charakterystycznym rysunku, zwykle prawnie zastrzeżony, będący symbolem określonego zakładu produkcyjnego i umieszczany na jego wyrobach znak geodezyjny - trwały znak (np. z kamienia, betonu), na którego powierzchni znajduje się tzw. centr znaku, czyli trwale oznaczone miejsce określające położenie punktu geodezyjnego znak graficzny - znak nie będący znakiem sterującym, reprezentowany zwykle przez symbol graficzny (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami