Blog

08.07.2020

Zmniejszenie kosztów

W artykule znajdziesz:

Zmniejszenie kosztów

Zmniejszenie kosztów

W celu zmniejszenia kosztów wskazane jest łączenie jedną obudową ujścia dwóch zbieraczy położonych po tej samej stronie rowu lub dwóch zbieraczy mających ujście na dwóch przeciwległych skarpach odbiornika (program uprawnienia budowlane na komputer).

W przypadku projektowania stopni na odbiorniku korzystne jest sytuowanie stopnia w miejscu wylotu zbieraczy. Konstrukcje różnych wymienionych wyżej wariantów wylotów drenowych zawiera „Zbiór projektów typowych budowli wodno-melioracyjnych” opracowany przez Biuro Projektów Wodno-Melioracyjnych w Warszawie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Wyloty dwustronne drenów ze stopniem z wspomnianego „Zbioru” typu E-2.
Dla dogodniejszego połączenia szeregu zbieraczy o mniejszych średnicach z głównym zbieraczem odpływowym stosuje się zwykle specjalną studzienkę betonową (uprawnienia budowlane). Studzienki takie, usytuowane na terenie pól uprawnych, zwykle nie są wyprowadzane na powierzchnię, gdyż stanowiłyby dość znaczną przeszkodę w uprawie mechanicznej danego użytku rolnego. Typowa studzienka drenowa zbiorcza kryta typu F-2.

W glebach pyłowych, kurzawkowych lub w glebach o większej zawartości żelaza istnieje duże niebezpieczeństwo szybkiego zamulania sieci drenarskiej. Aby umożliwić systematyczną kontrolę poszczególnych odcinków sieci drenarskiej i ewentualne czyszczenie zbieraczy wymagane jest, aby w tych przypadkach na każdym zbieraczu co 400-500- m znajdowała się studzienka kontrolna z górną krawędzią wyprowadzoną ponad teren. Studzienka taka wykonana z kręgów betonowych posiada dodatkowo osadnik do zatrzymywania niesionych przez wodę zawiesin. 

Budowle melioracyjne

Sieć cieków naturalnych i sztucznych kanałów, wykorzystywana dla odwodnień lub nawodnień rolniczych, wyposażona jest w szereg budowli o bardzo różnorodnym przeznaczeniu. Budowle te, zwane krótko budowlami melioracyjnymi, z punktu widzenia ich przeznaczenia można podzielić na dwie zasadnicze grupy (program egzamin ustny). Budowle regulujące przepływ i poziom wody w kanałach, w skład których wchodzą:
1) jazy regulatory, regulujące dopływ lub odpływ wody z kanału, zwane śluzami wpustowymi lub upustowymi,
2) jazy piętrzące, regulujące poziom wody w kanale,
3) urządzenia zrzutowe, pozwalające na jałowe odprowadzenie wody z kanału w razie jego przepełnienia lub awarii,
4) śluzy płuczące.

Budowle służące do przepiowadzenia kanałów przez przeszkody terenowe sztuczne lub naturalne, a mianowicie:
1) budowle na skrzyżowaniu kanałów z innymi ciekami, liniami komunikacyjnymi, wąwozami - jak na przykład przepusty, syfony, akwedukty, mosty kanałowe itp.
2) budowle dla przeprowadzenia wody przez odcinki trasy o złożonej rzeźbie terenu, jak na przykład rurociągi, sztolnie, stopnie, kaskady, bystrza itp.

Wiele wymienionych budowli stosowanych jest także i w innych dziedzinach budownictwa wodnego. I tak konstrukcja jazów regulatorów jest identyczna jak konstrukcja jazów, podobnie sztolnie i rurociągi buduje się tak, jak analogiczne budowle wodnoenergetyczne (opinie o programie). Dominująca cecha budowli wodno-melioracyjnych, mająca istotny wpływ na wybór typu stosowanych konstrukcji, wynika z faktu, że budowle te mają przeważnie niewielkie wymiary, dostosowane są do niewielkich przepływów i prędkości wody oraz spadów i wynikających stąd wielkości pochodnych jak światło budowli, przekrój poprzeczny itp.

Poniżej omówione zostaną więc jedynie niektóre typy budowli najczęściej spotykane w budownictwie melioracyjnym, a nie omówione w innych działach niniejszego podręcznika (segregator aktów prawnych).
Zastawki. Jazy służące do piętrzenia wody i regulowania odpływu w mniejszych ciekach i doprowadzalnikach zwane są zastawkami.

Dzięki małym wymiarom budowli konstrukcja ich może być znacznie uproszczona. Jako przykład może służyć typowa zastawka typu B-5 z żelbetowych elementów prefabrykowanych. Zastawka składa się z dwóch rodzajów prefabrykowanych elementów żelbetowych - pali kierujących 1 i brusów ścianki szczelnej (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami