Znaczenie stali zbrojeniowej w budownictwie

 
Znaczenie stali zbrojeniowej w budownictwie

W polskim budownictwie zarówno ściany, jak i płyty stropowe czy fundamenty niemal zawsze wykonywane są z betonu (program uprawnienia budowlane na komputer). Oznacza to konieczność stosowania stali zbrojeniowej, bez której beton po prostu nie może się obejść. Wynika to ze specyficznych właściwości betonu, który wprawdzie ma wyjątkowo dużą wytrzymałość na ściskanie, ale za to znacznie mniejsza odporność na rozciąganie. Jeśli więc ma dobrze sprawdzać się w budownictwie jednorodzinnym, to musi być odpowiednio wzmocniony. Do tej roli znakomicie nadaje się stal zbrojeniowa, dzięki której w elementach poddawanych dużym obciążeniom, np. w słupach czy fundamentach można zastosować znacznie mniejsze przekroje. Pręty przeznaczone do zbrojenia betonu można nabyć zarówno na sztuki, jak i kręgach czy wiązkach. Kupując pręty na sztuki nie trzeba przejmować się ich wyginaniem lub przycinaniem na odpowiednią długość, ponieważ są one wstępnie przygotowane (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

 

Decydując się na zakup grubszych prętów w wiązkach należy pamiętać o przynajmniej 10% zapasie oraz zorganizowaniu odpowiedniego sprzętu. W przypadku, gdy liczy się czas, można zdecydować się na zakup gotowych siatek zbrojeniowych lub szkieletów. Siatki składają się z prętów zgrzewanych, a szkielety z prętów połączonych strzemionami. Szkielety najczęściej wykorzystuje się do zbrojenia wieńców, słupów, nadproży oraz ław fundamentowych. Siatki lepiej nadają się do zbrojenia ścian fundamentowych i stropów (uprawnienia budowlane).

W sprzedaży są różne rodzaje prętów do zbrojenia budynku:

• pręty żebrowane jednoskośnie,

• pręty żebrowane dwuskośnie,

• pręty gładkie.Duże znacznie przy wyborze zbrojenia ma klasa oraz gatunek stali.

Klasa oznacza właściwości mechaniczne, czyli plastyczność i wytrzymałość. Oznacza się ją za pomocą litery A oraz rzymskiej cyfry. Najniższa jest klasa A-0, która służy przede wszystkim do wykonywania pomocniczych elementów w szkieletach zbrojeniowych. Najwyższa jest klasa A-IIIN, która przeznaczona jest do zbrojenia ścian fundamentowych i stropów. Gatunek stali określą jej skład chemiczny, czyli zastosowane domieszki oraz właściwości technologiczne.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami