Znajomość kompleksowa

Znajomość kompleksowa
Znajomość kompleksowa

W obecnym układzie projektanci wszystkich specjalności w oparciu zbierane doświadczenia eliminują błędy lub niedopatrzenia popełnione na etapie założeń, lecz z drugiej strony zamiast szukać rozwiązań optymalnych z punktu widzenia projektowania, produkcji, stosowania i użytkowania, muszą myśleć, co jeszcze może być popsute lub zrobione źle w czasie wszystkich etapów realizacji i użytkowania (program uprawnienia budowlane na komputer). Wiele rozwiązań stosowanych za granicą, które z punktu widzenia technicznego nie zawsze są tak dobre jak nasze, nie udaje się u nas, a tam zdaje egzamin, np. złącza ścian zewnętrznych. Stosowane są tam dawne złącza typu wypełnionego, których szczelność uzyskuje się wyłącznie przez uszczelnienie kitem. Jakość wykonania jest tak dobra, że usterek jest stosunkowo dużo mniej niż u nas dla tego typu rozwiązań, przy czym czynnikiem decydującym nie jest tu jakość samego kitu naszej produkcji, a przede wszystkim jakość obrzeży elementów oraz sprzęt i jakość wykonania samego uszczelnienia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Należy pamiętać, że nawet najlepsze koncepcje nie dadzą się zrealizować przy złej jakości wykonania, a trudno jest ustalić wysoki poziom rozwiązań przy założeniu złej jakości ich wykonania. Znajomość kompleksowa zagadnień wykonawstwa, rzetelność, uczciwość kultura - to cechy, jakich należy wymagać od wszystkich uczestników realizacji i użytkowania budynków mieszkalnych wykonywanych metodami uprzemysłowionymi. Bez tego nie można oczekiwać szybko radykalnej poprawy jakości naszych domów (uprawnienia budowlane).

Analizując rodzaje wad i uszkodzeń występujących we wszystkich typach budynków wykonywanych metodami uprzemysłowionymi można je podzielić zasadniczo na dwie podstawowe grupy:

 1. wady i uszkodzenia wynikające ze specyfiki budownictwa wznoszonego metodami uprzemysłowionymi,
 2. wady i uszkodzenia analogiczne lub zbliżone do występujących w budownictwie tradycyjnym (program egzamin ustny).

Niektóre wady i uszkodzenia znane z budownictwa tradycyjnego przy ich wystąpieniu w budownictwie wznoszonym metodami uprzemysłowionymi są bardziej uciążliwe dla użytkowników nowych domów niż dla mieszkańców starych mieszkań, np. nieszczelność stolarki okiennej i balkonowej. W ścianach ceglanych budynków tradycyjnych lub nawet w nowo wznoszonych budynkach ze ścianami zewnętrznymi murowanymi z bloczków z betonu komórkowego woda opadowa przedostająca się przez nieszczelności stolarki sprawia dużo mniej kłopotów niż w ścianach z prefabrykatów trójwarstwowych lub keramzytobetonowych (opinie o programie). Stąd w niektórych przypadkach wadom i uszkodzeniom znanym z budownictwa tradycyjnego, lecz bardziej uciążliwym dla mieszkańców domów wznoszonych metodami uprzemysłowionymi, należy poświęcić specjalną uwagę i kompleksowo przeanalizować niezawodność stosowanych rozwiązań.

Przeciekanie i przemarzanie

Poza tym istnieją wady i uszkodzenia związane wyłącznie i bezpośrednio ze specyfiką budownictwa wznoszonego metodami uprzemysłowionymi oraz takie, które wynikają w sposób pośredni z tej specyfiki (segregator aktów prawnych). Przeciekanie i przemarzanie złączy prefabrykatów ścian zewnętrznych dotyczy wyłącznie i wprost specyfiki uprzemysłowienia, natomiast spękania lub odpadanie tynku wewnętrznego na sufitach stropów mogą być podobne jak w budownictwie tradycyjnym lub mogą wynikać ze specyfiki uprzemysłowienia, jeśli dotyczą np. uszkodzeń tynku wzdłuż styku dwóch sąsiednich klawiszujących płyt stropowych.

Do pierwszej grupy związanej ze specyfiką budownictwa wznoszonego metodami uprzemysłowionymi zaliczyć można wady i uszkodzenia dotyczące:

 • ścian zewnętrznych,
 • niektórych rodzajów stropodachów lub dachów,
 • stropów,
 • ścian nośnych wewnętrznych,
 • niektórych rodzajów ścianek działowych,
 • w niektórych przypadkach pionów dźwigowych (promocja 3 w 1).

Do drugiej grupy można zaliczyć wady i uszkodzenia dotyczące m. in.:

 • murowanych ścianek działowych,
 • tynków wewnętrznych, tapet, glazury itp.,
 • robót malarskich,
 • stolarki,
 • posadzek,
 • instalacji elektrycznych, telefonicznych i telewizyjnych,
 • instalacji centralnego ogrzewania,
 • instalacji ciepłej wody,
 • instalacji gazu,
 • instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej,
 • pokrycia dachów,
 • obróbek blacharskich.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !