Blog

28.09.2019

Znajomość przepisów na uprawnienia budowlane – będzie trudniej

W artykule znajdziesz:

Znajomość przepisów na uprawnienia budowlane – będzie trudniej

 

Znajomość przepisów na uprawnienia budowlane – będzie trudniej

Polska Izba Inżynierów Budownictwa postanowiła zrezygnować z podawania wymaganego na egzaminie stopnia znajomości przepisów niezbędnych do jego zaliczenia (program na komputer). Można było przekonać się o tym już jesienią 2017 roku, kiedy to na stronie izby pojawił się aktualny wykaz aktów prawnych, których znajomość miała być wymagana podczas jesiennej sesji egzaminacyjnej (program na telefon).

Wykaz ten znacząco odbiegał od wykazów, jakie publikowane były wcześniej. W poprzednich latach przy każdym wymienionym akcie prawnym wpisywano dokładny zakres jego znajomości w zależności od wybranej specjalności uprawnień budowlanych (program egzamin ustny). Było to duże ułatwienie, ponieważ każdy kandydat wiedział dzięki temu, na jakie kwestie ma zwrócić szczególną uwagę.

Obecnie w wykazie wymaganych przepisów nie ma już zakresu znajomości poszczególnych przepisów dla konkretnych specjalności. W praktyce ujednolicenie zakresu wymagań dla wszystkich specjalności sprawiło, że każdy musi przyswoić sobie w zasadzie ten sam materiał (opinie o programie). Chociaż trzeba też pamiętać o tym, że zwroty „znajomość szczegółowa” oraz „znajomość ogólna” nigdy nie były dokładnie wyjaśnione przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa – z oficjalnej definicji na stronie PIIB wynika niewiele ponadto, czego można się domyślić.

Duży problem dla kandydatów


Niestety brak określonych zakresów to dla kandydatów duży problem (segregator aktów prawnych). W większości przypadków muszą oni teraz uczyć się dodatkowych zakresów, które do tej pory nie były wymagane. Dopiero w czasie egzaminu okaże się, jakie w praktyce będzie podejście Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do kwestii znajomości przepisów. Na pewno zakres wymagań, przynajmniej w teorii, uległ więc zwiększeniu i to dla każdego rodzaju i specjalności uprawnień budowlanych. Co gorsza, wiele fragmentów ustaw oraz rozporządzeń tylko w niewielkim stopniu jest związana z zasadniczym zakresem wybranych przez kandydatów uprawnień budowlanych. Nauka będzie więc nie tylko dłuższa, ale też mniej efektywna, ponieważ trudno przyswoić tak dużą ilość przepisów (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami