Zobacz egzamin ustny w sesji z 2011 roku

 
Malik
Malik

Użytkownik: Malik Specjalność: Konstrukcyjno-budowlane - projektowe i wykonawcze bez ograniczeń Izba: Mazowiecka    Egzamin: wiosna 2011

W sesji wiosna 2011 w miesiącu maju zdawałem egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami na placu budowy bez ograniczeń. Posiadam już jedne uprawnienia w specjalności mostowej bez ograniczeń. Ale w związku z tym, że ciągle nadzorowałem budowę mostów gdzieś daleko od domu, co wiązało się z tym, że zawsze musiałem wyjeżdżać na delegacje na 2 tygodnie i potem sobota, niedziela w domu - postanowiłem zmienić swoje życie zawodowe.(program na komputer) Dlatego w tej sesji zdawałem egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Praktykę miałem odbytą jeszcze wcześniej zanim zacząłem zajmować się mostami, więc nie pozostało mi nic innego niż skompletować wszystkie dokumenty i złożyć do mojej izby, pod którą podlegam - Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.(program na telefon)

Pozytywnie przeszedłem postępowanie kwalifikacyjne

I tak zrobiłem. Po złożeniu dokumentów po około 2 miesiącach dostałem pocztą pismo, w które;rym poinformowano mnie, że pozytywnie przeszedłem postępowanie kwalifikacyjne i że mogę przystąpić do egzaminu pisemnego i ustnego na uprawnienia budowlane w maju. Bardzo się ucieszyłem.(promocja 3 w 1) Posiadając doświadczenie, które;re zdobyłem podczas nauki do poprzedniego egzaminu, gdy uczyłem się na uprawnienia mostowe - przystąpiłem do nauki. Poprzednio uczyłem się ze strony www.uprawnienia-budowlane.pl z programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji stacjonarnej. Wtedy na moim egzaminie pojawiło się około 96% pytań z bazy programu.(program na egzamin ustny)  Więc i w tej sesji postanowiłem zaufać temu programowi i się nie zawiodłem 🙂

Wynik egzaminu

Zdobyłem 92% i egzamin pisemny zaliczyłem. Kilka dni później przystępowałem do egzaminu ustnego. Z racji tego, że jestem już w podeszłym wieku i posiadam duże doświadczenie, nie denerwowałem się tak, jak moim młodsi koledzy, z którymi czekałem tego dnia na egzamin ustny. Pytania jakie zdobyłem tego dnia to: omówić sposób zalegalizowania obiektu budowlanego wybudowanego bez pozwolenia na budowę, co to jest oświetlenie awaryjne - po co i kiedy się je stosuje? podać przykłady projektowania, do którego nie jest potrzebne uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw higieniczno-sanitarnych, opisać i narysować zagadnienie nośności pali w gruncie, omówić stropy gęstożebrowe - terive, fert 40, ackerman, opisać posadzki przemysłowe - typy, sposoby wykonania i odbiór końcowy, jakie są metody obliczania kratownic płaskich - metoda równoważenia węzłów, metoda cięć Rittera, omówić izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, parochłonne - z czego są wykonane i kiedy się, którą stosuje, a także podać grubości poszczególnych typów izolacji.

Praktyka odbyta na mostach

Egzamin ustny zdałem również bez żadnego problemu. Z tych pytań mógłbym odpowiedzieć nawet po skończeniu studiów i praktyka odbyta na mostach też by wystarczyła. (segregator) Teraz jestem szczęśliwym posiadaczem dwóch rodzajów uprawnień. Zmieniłem pracę i teraz jestem ciągle na miejscu. Nie sądziłem, że tak niesamowitym uczuciem jest normalne, codzienne wracanie do domu.  (opinie) Człowiek dopiero docenia coś jak tego nie ma.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami