Blog

03.03.2020

Żuraw masztowy linowy uprawnienia budowlane

Żuraw masztowy linowy uprawnienia budowlane

Żuraw masztowy linowy uprawnienia budowlane

Żuraw masztowy linowy skonstruowany jest z następujących części. Maszt 1 i wysięgnik 2 opierają się przegubowo na obrotnicy 3, wspartej na łożysku podporowym 4. Maszt utrzymywany jest w położeniu pionowym cięgnami linowymi 5 (w ilości 5-7) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Górny koniec wysięgnika zawieszony jest na linie 6 przechodzącej poprzez koło linowe na szczycie masztu do wciągarki 7. Liną 6 podnosi się lub opuszcza wysięgnik. Zaczep 8 wraz z ciężarem podnoszony jest i opuszczany liną 9, przechodzącą przez odpowiednie koła linowe do wciągarki.
Maszt i wysięgnik mogą być obracane w granicach kąta 360° (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Żuraw tego typu może być podniesiony na wyższy poziom (o jedno lub kilka pięter) w ten sposób, że najpierw odmontowuje się wysięgnik, podnosi się go na linach wciągarką na wyższy poziom i tam ustawia się go za pomocą cięgien linowych. Następnie opuszcza się stojący dotąd na niższym poziomie maszt i podnosi go na wyższy poziom linami podwieszonymi do wysięgnika, po czym następuje montaż całości żurawia (uprawnienia budowlane).

Żuraw masztowy kozłowy skonstruowany jest podobnie do linowego z tą różnicą, że maszt utrzymywany jest w położeniu pionowym nie cięgnami, lecz dwoma zastrzałami 5, które w rzucie poziomym tworzą kąt 90°. Ponadto maszt jest tu krótszy.

Praca tego żurawia ma ten sam charakter co przy poprzednim żurawiu, jednakże może on obsłużyć tylko część wycinka koła poza zastrzałami. Ponadto żurawie kozłowe mają mniejszy udźwig od linowych (program egzamin ustny).


Wady są następujące:

a) wysięgnik musi się znajdować przed krawędzią budynku, wskutek czego zasięg pracy w głąb budynku jest znacznie ograniczony,

b) cięgna i nogi kozłowe wymagają mocnego zakotwienia, co przy dużych siłach stwarza znaczne trudności (opinie o programie).
Zastosowanie żurawi masztowych z wysięgnikiem jest rozmaite: do przeładunków, do obsługiwania składów, do montażu konstrukcji stalowych i żelbetowych prefabrykowanych, do montażu urządzeń przemysłowych itp.

 

Żurawie wysięgnikowo-linowe

Żuraw-koparka E-255 na podwoziu samochodowym. Pudło maszyny osadzone jest na ramie, która może mieć obrót dookoła osi pionowej o kąt 360°. W pudle znajdują się wszystkie urządzenia
napędowe i zaczepy lin. Na ramie, zależnie od potrzeby, osadza się przegubowo wysięgnik koparki lub żurawia.
Wysięgnik żurawia ma konstrukcję kratową z kątowników; montuje się go na długości 8 m z dwóch odcinków (segregator aktów prawnych). W razie potrzeby może on być wydłużony do 12, 15 i 18 m przez domontowanie jednego lub kilku pośrednich odcinków. Na końcu wysięgnika może być domontowany 5-metrowy wspornik, którego pochylenie reguluje się za pomocą cięgna. Odcinki składowe wysięgnika i wspornik mają połączenia przegubowe, co umożliwia łatwe i szybkie składanie i rozbieranie przy przejeździe żurawia na dalsze odległości.

Żuraw może być z powodzeniem stosowany do budowy zwykłych budynków mieszkalnych o jednej, dwóch i trzech kondygnacjach nadziemnych. Można nim dostarczać materiały lub gotowe elementy do dowolnego miejsca roboczego, a!e przy pracy żurawia z obu stron budynku.

Żuraw jako całość jest sprawny, obrotny i ruchliwy, wymaga jednak dla swej pracy dobrej drogi z uszczelnioną nawierzchnią, uporządkowanego ustawienia materiałów i takiego przygotowania organizacyjnego, aby po przejściu żurawia na drugą stronę budynku nie została zahamowana praca na pierwszej stronie.
Żuraw-koparka E-505 na podwoziu gąsienicowym. Maszyna ta może być użyta jako koparka, a po zamianie wysięgnika - jako żuraw. Wysięgniki żurawia mają długości 10 i 18 m. Oprócz tego może być dodany wspornik 5-metrowy, podobnie jak w żurawiu poprzednio opisanym (promocja 3 w 1).

Żuraw-koparka E-505 może być zastosowany w podobny sposób jak E-255, nie wymaga przy tym tak dobrej drogi, ale jest mniej obrotny i mniej ruchliwy oraz wymaga znacznie więcej paliwa.
Żuraw-koparka E-1003 na podwoziu gąsienicowym. Maszyna ta, podobnie jak poprzednia, może być użyta jako koparka a po zamianie wysięgnika - jako żuraw. Wysięgniki żurawia mają długość 13 i 23 m.

Żuraw-koparka E-1003 ma większy udźwig od poprzednio opisanych. Może być zastosowana podobnie jak E-505. Silnik wymaga napędu elektrycznego.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami