Blog

27.08.2021

Żurawie jezdniowe

W artykule znajdziesz:

Żurawie jezdniowe

Żurawie jezdniowe

W coraz częstszym użyciu w portach są żurawie jezdniowe (na podwoziu samochodowym lub gąsienicowym), wypierające stopniowo żurawie kolejowe poruszające się na szynach kolejowych. Charakterystyczne dla portów rzeczno-morskich są żurawie pływające zmontowane na pontonach, stosowane zresztą również przy pracach budowlanych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Udźwigi dźwignic portowych wynoszą od 3 do 30 t (i więcej) zależnie od rodzaju towaru, wymaganego wysięgu żurawia itp.

Drugą grupę urządzeń przeładunkowych stanowią przenośniki różnego rodzaju, z których najczęściej spotykane są połączone z wywrotnicami wagonów taśmowce (taśmociągi) stosowane do transportu masówki, a szczególnie węgla. Zawartość wagonu systemem taśm poziomych i ukośnych dostaje się do luku statków; wymaga to zwykle budowy specjalnego pirsu.
Spotykane są także przenośniki pneumatyczne (np. dla zboża przeładowywanego luzem), śrubowe (dla transportu towarów w workach) itp.
Do transportu wewnętrznego w obrębie portów i magazynów służą samobieżne wózki podnośnikowe, czyli układarki (zwykle elektryczne lub spalinowe, wyciągi itp.) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Coraz powszechniejsze stają się również nowoczesne metody przeładunku drobnicy w postaci tzw. paletyzacji, konteneryzacji lub pakietyzacji. Towar układany jest mianowicie na odpowiednich platformach (paletach) lub w pojemnikach (kontenerach) i podlega przeładunkowi łącznie z nimi, albo też formowany jest w pakiety (np. tarcica, blachy, szyny, rury itp.); każdy pakiet traktowany jest wówczas jak oddzielna sztuka drobnicy. Stosowany jest również coraz częściej przeładunek bez użycia dźwignicy, przez bramę w burcie statku na wózkach przewożących palety albo pojemniki z towarem ze statku do magazynu lub na odwrót.

Przy przeładunku towarów masowych znajdują też coraz częściej zastosowanie takie urządzenia, jak zwałowarki-ładowarki lub ładowarki statkowe o dużych wydajnościach, szczególnie nadające się do pracy w rejonach specjalistycznych (uprawnienia budowlane).

Portowe obiekty składowe

Magazyny krótkoterminowe (magazyny I linii, najczęściej hangary), w których towar składa się na czas krótki pomiędzy wyładowaniem go ze statku a załadowaniem na wagony kolejowe lub samochody (lub na odwrót). Dokonuje się w nich również ewentualnie niezbędnych operacji (przepakowywanie, obróbka itp.). Hangary są z reguły parterowe, szerokość ich dochodzi do 60 m, a długość do 400 m (program egzamin ustny).
Magazyny długoterminowe (magazyny II linii, składy), które stanowią zazwyczaj budynki wielopiętrowe leżące w odległości około 100 m i więcej od nabrzeży. Towar przebywa w nich dłuższy czas, niekiedy parę miesięcy. Czasem używane bywają do tego celu pierwsze piętra magazynów I linii.
Magazyny specjalne, jak silosy zbożowe, chłodnie ogólne i rybne, zbiorniki paliw i innych towarów płynnych, itp.

Place składowe dla towarów masowych, jak węgiel, ruda czy inne minerały, drewno itp., oraz dla kontenerów (opinie o programie).
Całość kolejowej sieci na obszarze portu nosi nazwę stacji portowej. Składa się ona z portowej stacji rozrządowej, na której następuje przyjmowanie pociągów towarowych nadchodzących do portu i rozdział wagonów na poszczególne rejony portowe, a także zestawianie wagonów nadchodzących z nabrzeży w pociągi o różnym przeznaczeniu. Każdy rejon ma z kolei swoją rejonową stację rozrządową, w której następuje dalszy rozdział wagonów, już na poszczególne nabrzeża i na odwrót, zestawianie wagonów z różnych nabrzeży (segregator aktów prawnych).

Przeładunek następuje na nabrzeżach lub w ich sąsiedztwie (przy magazynach lub składach) na torach ładunkowych. Tory ładunkowe przebiegają na nabrzeżach zwykle po kilka równolegle do linii cumowniczej, i są zwykle połączone ze sobą na końcu nabrzeża, a przy dłuższych nabrzeżach i w punktach pośrednich w celu umożliwienia przetaczania wagonów z toru na tor.
W stacjach rozrządowych, zarówno w rejonowych jak i w ogólnoportowej, często dzieli się tory na dwie grupy: osobne dla pociągów i wagonów z towarem przychodzącym do portu, i osobno dla wagonów i pociągów odchodzących z portu (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami