Żurawie jezdniowe

Żurawie jezdniowe

W coraz częstszym użyciu w portach są żurawie jezdniowe (na podwoziu samochodowym lub gąsienicowym), wypierające stopniowo żurawie kolejowe poruszające się na szynach kolejowych. Charakterystyczne dla portów rzeczno-morskich są żurawie pływające zmontowane na pontonach, stosowane zresztą również przy pracach budowlanych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Udźwigi dźwignic portowych wynoszą od 3 do 30 t (i więcej) zależnie od rodzaju towaru, wymaganego wysięgu żurawia itp.

Drugą grupę urządzeń przeładunkowych stanowią przenośniki różnego rodzaju, z których najczęściej spotykane są połączone z wywrotnicami wagonów taśmowce (taśmociągi) stosowane do transportu masówki, a szczególnie węgla. Zawartość wagonu systemem taśm poziomych i ukośnych dostaje się do luku statków; wymaga to zwykle budowy specjalnego pirsu.
Spotykane są także przenośniki pneumatyczne (np. dla zboża przeładowywanego luzem), śrubowe (dla transportu towarów w workach) itp.
Do transportu wewnętrznego w obrębie portów i magazynów służą samobieżne wózki podnośnikowe, czyli układarki (zwykle elektryczne lub spalinowe, wyciągi itp.) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Coraz powszechniejsze stają się również nowoczesne metody przeładunku drobnicy w postaci tzw. paletyzacji, konteneryzacji lub pakietyzacji. Towar układany jest mianowicie na odpowiednich platformach (paletach) lub w pojemnikach (kontenerach) i podlega przeładunkowi łącznie z nimi, albo też formowany jest w pakiety (np. tarcica, blachy, szyny, rury itp.); każdy pakiet traktowany jest wówczas jak oddzielna sztuka drobnicy. Stosowany jest również coraz częściej przeładunek bez użycia dźwignicy, przez bramę w burcie statku na wózkach przewożących palety albo pojemniki z towarem ze statku do magazynu lub na odwrót.

Przy przeładunku towarów masowych znajdują też coraz częściej zastosowanie takie urządzenia, jak zwałowarki-ładowarki lub ładowarki statkowe o dużych wydajnościach, szczególnie nadające się do pracy w rejonach specjalistycznych (uprawnienia budowlane).

Portowe obiekty składowe

Magazyny krótkoterminowe (magazyny I linii, najczęściej hangary), w których towar składa się na czas krótki pomiędzy wyładowaniem go ze statku a załadowaniem na wagony kolejowe lub samochody (lub na odwrót). Dokonuje się w nich również ewentualnie niezbędnych operacji (przepakowywanie, obróbka itp.). Hangary są z reguły parterowe, szerokość ich dochodzi do 60 m, a długość do 400 m (program egzamin ustny).
Magazyny długoterminowe (magazyny II linii, składy), które stanowią zazwyczaj budynki wielopiętrowe leżące w odległości około 100 m i więcej od nabrzeży. Towar przebywa w nich dłuższy czas, niekiedy parę miesięcy. Czasem używane bywają do tego celu pierwsze piętra magazynów I linii.
Magazyny specjalne, jak silosy zbożowe, chłodnie ogólne i rybne, zbiorniki paliw i innych towarów płynnych, itp.

Place składowe dla towarów masowych, jak węgiel, ruda czy inne minerały, drewno itp., oraz dla kontenerów (opinie o programie).
Całość kolejowej sieci na obszarze portu nosi nazwę stacji portowej. Składa się ona z portowej stacji rozrządowej, na której następuje przyjmowanie pociągów towarowych nadchodzących do portu i rozdział wagonów na poszczególne rejony portowe, a także zestawianie wagonów nadchodzących z nabrzeży w pociągi o różnym przeznaczeniu. Każdy rejon ma z kolei swoją rejonową stację rozrządową, w której następuje dalszy rozdział wagonów, już na poszczególne nabrzeża i na odwrót, zestawianie wagonów z różnych nabrzeży (segregator aktów prawnych).

Przeładunek następuje na nabrzeżach lub w ich sąsiedztwie (przy magazynach lub składach) na torach ładunkowych. Tory ładunkowe przebiegają na nabrzeżach zwykle po kilka równolegle do linii cumowniczej, i są zwykle połączone ze sobą na końcu nabrzeża, a przy dłuższych nabrzeżach i w punktach pośrednich w celu umożliwienia przetaczania wagonów z toru na tor.
W stacjach rozrządowych, zarówno w rejonowych jak i w ogólnoportowej, często dzieli się tory na dwie grupy: osobne dla pociągów i wagonów z towarem przychodzącym do portu, i osobno dla wagonów i pociągów odchodzących z portu (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami