Blog

09.01.2021

Zużycie materiałów

Zużycie materiałów

Zużycie materiałów

Często przez zwiększenie o kilka procent zużycia materiałów uzyskać można o kilkadziesiąt procent mniejsze koszty w robociźnie, organizacji pracy i produkcji. Proporcje te muszą być jednak odpowiednio wyważone, co można uzyskać jedynie poprzez podjęcie prac stu- dialno-projektowych i naukowo-badawczych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Konieczne jest zastosowanie kompleksowej organizacji robót. Pod tym pojęciem należy rozumieć taką organizację, która umożliwia pełne wykorzystanie środków technicznych oraz utrzymanie rytmicznego przebiegu wszystkich robót budowlanych. Należy stosować kompleksową mechanizację procesów montażowo-budowlanych. Jednakże mechanizacja ta w budownictwie wiejskim powinna być inaczej prowadzona, niż ma to miejsce w budownictwie skupionym, miejskim lub przemysłowym, a mianowicie mniejszym nakładem środków i kosztów stosownie do warunków miejscowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ogólnie biorąc należy planować w budownictwie wiejskim niższy stopień mechanizacji, ze względu na mniejsze, niż stosowane w budownictwie miejskim i przemysłowym. Ogólnie, najważniejsze kierunki postępu w zakresie konstrukcji i stosowania materiałów budowlanych w budownictwie wiejskim w latach 1966—1980, można scharakteryzować następująco. Poważne przemiany zachodzące w technologii wykonawstwa budownictwa wiejskiego, konieczne dla zapewnienia realizacji planów gospodarczych, związane będą z koniecznością oszczędności drewna i zastąpienia go w konstrukcjach elementami prefabrykowanymi (uprawnienia budowlane).

W zasadzie już od 1970 r. użycie drewna powinno być ograniczone i stosowane jedynie w stolarce okiennej i drzwiowej oraz na potrzeby remontowe budynków istniejących, wymagających jeszcze użycia drewna. Dotychczasowe zastosowanie drewna do elementów posadzkowych, wykończeniowych itp. należy eliminować, przewidując szeroki udział tworzyw sztucznych. W konstrukcjach przewidywać należy zastosowanie elementów i wyrobów betonowych, żelbetowych i betonów sprężonych (program egzamin ustny).

Stropy tradycyjne

Betony, zwłaszcza lekkie, mikroporowate, znajdują szerokie zastosowanie jako wypełnienia ścienne, pod warunkiem stosowania odpowiednich powłok przeciwdvfuzyjnych i przeciwwilgociowych. Przewiduje się znaczne zmniejszenie stosowania dachów stromych na rzecz dachów płaskich lub mało stromych, w wyniku rozwinięcia produkcji lekkich pokryć dachowych z papy, eternitu i tworzyw sztucznych oraz powłok cienkościennych ogniotrwałych (opinie o programie). Fundamenty oraz ściany piwnic powinno się wykonywać z betonów na bazie miejscowych kruszyw. Dążąc jednak do zmniejszenia ich masy, celem uniknięcia nadmiernego petryfikowania gruntu materiałami budowlanymi w obliczu przewidywanych przeobrażeń wsi, należy w miarę możliwości dążyć do szerokiego stosowania fundamentów punktowych.

Budynki powinny być wykonywane w postaci lekkich konstrukcji szkieletowych wypełnianych lekkimi materiałami ściennymi. W tym zakresie przewiduje się szerokie zastosowanie ścian osłonowych zarówno z materiałów pochodzenia miejscowego jak i materiałów produkowanych metodą przemysłową (segregator aktów prawnych). Należy przyjąć zasadę, że elementy wypełniające ścienne pochodzenia przemysłowego powinny mieć gotową fakturę zewnętrzną i wewnętrzną w celu wyeliminowania prac wykończeniowych na budowie.

Stropy tradycyjne, jak np. stropy drewniane, Kleina, DMS itp., należy stopniowo eliminować jako nieekonomiczne i ciężkie lub nieogniotrwałe, zastępując je stropami z lekkich elementów sprężonych, kasetonowych itp. Przewiduje się poważne zmniejszenie prac rzemieślniczych, zwłaszcza wykończeniowych, na budowie (promocja 3 w 1). W tym celu elementy i prefabrykaty budowlane, w zależności od kategorii wymagań, powinny być odpowiednio wykańczane w zakładach prefabrykacji. Przewiduje się ogólne zmniejszenie ciężarów budynków, a zatem i transportu, ilości robocizny oraz w konsekwencji zmniejszenie kosztów budowy.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami