Zużycie spoiwa

Zużycie spoiwa

Z laboratoriów uczonych wyszły na drogę przemysłowych doświadczeń ciekawe prace zmierzające do uzyskania specjalnego cementu do produkcji wyrobów żelbetowych bez ich naparzania. W instytutach branżowych Ministerstwa Przemysłu Materiałów Budowlanych ZSRR opracowano technologię, a w zakładach przemysłu materiałów budowlanych wdrożono produkcję specjalnych szybkotwardniejących cementów klas 70 i 80 dla kombinatów prefabrykacji żelbetu, cementów do betonów ogniotrwałych wytrzymujących wysokie temperatury  (1500°C i więcej), cementów barowych i innych, odznaczających się zwiększoną ogniotrwałością, odpornością na działanie siarczanów, promieniowanie radioaktywne itd. Ogółem produkuje się w ZSRR ok. 50 rodzajów cementu (program uprawnienia budowlane na komputer).

W ostatnich latach znacznie wzrosła również produkcja innych rodzajów spoiw mineralnych. W ogólnej wielkości produkcji materiałów wiążących powinien wzrosnąć udział materiałów miejscowych wapna i gipsu. W tym celu tworzy się nowoczesną wysoko zmechanizowaną technologię, zapewniając znaczne polepszenie ich jakości i obniżenie kosztów własnych. Wapno razem z drobno mielonym piaskiem kwarcowym stosuje się na szeroką skalę, np. do produkcji szczelnego betonu sylikatowego i cegły wapienno-piaskowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wdrożenie spoiwa wapienno-kwarcowego do produkcji autoklawizowanych materiałów (w ilości 5-7% na 1 m3 formowanej masy) pozwala 2-2,5 razy zmniejszyć zużycie spoiwa w porównaniu z wyrobami betonowymi tej samej wytrzymałości, wyprodukowanymi przy użyciu cementu portlandzkiego (uprawnienia budowlane). W celu wyprodukowania szczelnego betonu sylikatowego wysokiej klasy i o wysokich właściwościach antykorozyjnych i cegły wapienno- -piaskowej opracowano spoiwo, nazwane wapienno-belitowym. Stosuje się je skutecznie również przy produkcji wyrobów z lekkiego betonu komórkowego (program egzamin ustny).

Udział keramzytu

Rozszerza się w ZSRR produkcję i stosowanie wapna magnezjowego i spoiw gipsowych, otrzymywanych według udoskonalonej technologii. Wprowadzono np. nowy sposób otrzymywania gipsu o dużej wytrzymałości (marek 30 do 50 MPa) na drodze przemysłowej przeróbki odpadów zawierających gips. Uzyskany materiał jest używany do wyrobu różnych elementów budowlanych i jako spoiwo specjalne (opinie o programie).

Przeprowadzono ciekawe prace i badania spoiw fosforowych. Przy użyciu tych spoiw zostanie zorganizowana produkcja nowych materiałów termoizolacyjnych, konstrukcyjnych i okładzinowych, przewyższających pod względem swych wskaźników fizyczno-mechanicznych i eksploatacyjnych wiele tradycyjnych materiałów.

Osiągnięto wyraźny postęp w zwiększeniu produkcji, rozszerzeniu asortymentu i ulepszeniu jakości wypełniaczy ze skał płonnych i sztucznych ceramicznych. Zużycie wypełniaczy ze skał płonnych do przygotowania betonu, żelbetu, zapraw budowlanych i do innych celów wynosi ok. 0,6 mld m3, co przewyższa wielkość wydobycia węgla i rudy żelaznej razem wziętych. Stale wzrasta wysoko zmechanizowana produkcja płukanego tłucznia i żwiru oraz sortowanego i płukanego piasku. Dla zapewnienia stałego wzrostu produkcji wyrobów z betonów lekkich w ciągu pięciolatki należy dwukrotnie zwiększyć produkcję porowatych wypełniaczy (segregator aktów prawnych).

Wzrośnie przy tym produkcja spęczniałego perlitu, popiołoporytu, agloporytu, wermikulitu i pumeksu hutniczego. Udział keramzytu w ogólnej produkcji porowatych wypełniaczy prawdopodobnie zmniejszy się nieco. Ważnym kierunkiem postępu naukowo-technicznego w zakresie produkcji porowatych wypełniaczy, mosty i pomosty, maszty i wieże, nawierzchnie drogowe i lotniskowe, zbiorniki i rurociągi. Równie różnorodne są zakresy stosowania żelbetu monolitycznego.

Wielkość produkcji prefabrykowanych wyrobów i konstrukcji żelbetowych wynosi w Związku Radzieckim powyżej 120 min m3 (w 1975 r. - 114 min m3) (promocja 3 w 1). Wielkość produkcji monolitycznych żelbetowych konstrukcji budowlanych trudno jest ściśle zarejestrować, jednak z grubsza można uważać ją za równą połowie wielkości produkcji wyrobów prefabrykowanych. Przemysł żelbetu prefabrykowanego obejmuje ok. 6 tys. zakładów i oddziałów, w których pracuje prawic milion ludzi.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !