Zwiększona wydajność

Zwiększona wydajność

Zwiększona wydajność wynika z poważnego udziału siły odśrodkowej wpływającej na opuszczenie przez rozdrobniony produkt przestrzeni roboczej. Równomierność uziarnienia uzyskuje się dzięki zastosowaniu przy wylocie na pewnej odległości niemal jednakowej szerokości szczeliny wylotowej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Liczba obrotów mimośrodu jest tak dobrana, że ziarno w ciągu jednego obrotu nie może przebyć większej drogi niż długość szczeliny o jednakowej szerokości. Kruszarki tego typu stanowią często granulatory, w których stożki drobiące są tak wykształcone, że tworzą bardzo wydłużoną szczelinę wylotową (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Rozwarcie szczeliny wylotowej reguluje się przez podnoszenie i opuszczanie stożka zewnętrznego.
Kruszarki z wałem podpartym używane są do kruszenia wtórnego lub do granulowania wszystkich materiałów skalnych używanych na kruszywo łamane.
Kruszarki młotkowe i udarowe. Kruszarki młotkowe są stosowane jako kruszarki wtórne do rozdrabniania na kruszywo łamane surowców skalnych o średniej i małej zwięzłości, przeważnie wapieni. Kruszarki młotkowe składają się z korpusu w postaci skrzyni, której dolna część stanowi ruszt (uprawnienia budowlane).

W korpusie ułożyskowany jest wirnik z przegubowo zamocowanymi młotkami. Korpus wyłożony jest płytkami pancernymi. Materiał podawany jest stycznie do wirujących młotków, uderzany przez nie i odbijany od płyt pancernych. Wielokrotne uderzenia powodują rozkruszenie ziarn do wielkości umożliwiających przedostanie się przez ruszt. Rozróżnia się kruszarki młotkowe jednowirnikowe i dwuwirnikowe. W wyniku kruszenia uzyskuje się dobrej jakości kruszywo, jednak przy dużej zawartości miału. Szybkie zużycie młotków i płyt może wpłynąć na nieopłacalność stosowania kruszarek młotkowych. Kruszarki te charakteryzują się dużą skalą regulacji stopnia rozdrabniania oraz dostosowaniem warunków rozdrabniania do właściwości materiału. Warunki kruszenia można regulować przez zmianę liczby obrotów wirnika, zmianę liczby młotków (zmiana parami dla wyważenia mas wirujących) i zmianę szerokości rozstępu szczelin rusztu (program egzamin ustny).

Kruszarki udarowe

Kruszarki udarowe mają analogiczną budowę jak kruszarki młotkowe, młotki ich (bijaki) zamocowane są jednak sztywno na wirniku. Zasadniczym działaniem kruszącym jest rozbijanie ziarn o odpowiednio wykształcone płyty pancerne i pręty po uderzeniu bijakiem. Zastosowanie kruszarek udarowych do produkcji kruszywa łamanego nie jest rozpowszechnione, jednak z uwagi na ich prostą konstrukcję i dużą wydajność prowadzone są próby zastosowania ich do kruszenia materiałów średniozwięzłych.
Kruszarki walcowe. Kruszarki te rozdrabniają materiał między obracającymi się walcami. Z różnych typów kruszarek walcowych do produkcji kruszywa łamanego stosuje się kruszarki dwuwalcowe o walcach gładkich lub karbowanych (opinie o programie).

Jeden walec ułożyskowany jest w ramie na stałe, drugi zaś może się przesuwać w prowadnicach i dociskany jest do pierwszego sprężynami. Stopień rozdrabniania uzależniony jest szerokością szczeliny między walcami, regulowanej wkładami dystansowymi. Kruszenie ziarn między walcami polega na zgniataniu ich i zginaniu, a dla zwiększenia wydajności wprowadza się także działanie ścierające przez nierównomierną prędkość obrotową walców. Kruszarki walcowe stosuje się wyłącznie do rozdrabniania drobnego przy produkcji grysików z marmurów lub wapieni zbitych (segregator aktów prawnych).

Wydajność kruszarki jest to ilość materiału rozdrobnionego w jednostce czasu, przy czym wydajność tę określa się zwykle w tonach na godzinę. Wielkość prze- kruszonego materiału w innych jednostkach czasu (zmiana, miesiąc, rok) określa się jako zdolność produkcyjną. Wydajność kruszarki zależy od wielu zmiennych czynników, jak masy objętościowej rozdrabnianej skały, jej rodzaju i wilgotności, sposobu podawania, kształtu powierzchni kruszących, rozwartości szczeliny wylotowej, stopnia rozdrabniania itp.

Dlatego też przy określaniu wydajności dla różnych rodzajów kruszarek opracowano wzory uwzględniające wymienione czynniki (promocja 3 w 1).. Stosowanie wzorów do obliczeń wydajności daje jedynie wartości przybliżone.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !