Zwykłe konstrukcje stalowe uprawnienia budowlane

Zwykłe konstrukcje stalowe uprawnienia budowlane

Do elementów wydzielonych ze zwykłych konstrukcji stalowych zalicza się:
- wiązary dachowe przy rozpiętościach 9-18 m (program uprawnienia budowlane na komputer),
- stropy w budynkach mieszkalnych i komunalnych lub w magazynach przy obciążeniach użytkowych 150-h600 kG/m2 i o rozpiętościach do 6 m,
- płyty dachowe i płatwie w budynkach halowych,
- świetliki i świetlnie,
- pomosty przemysłowe i jezdnie mostów (płyty ortotropowe),
- stężenia i ściany ryglowe budynków halowych i szkieletowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID),
- ścianki szczelne,
- elementy przesuwnych deskowań do stropów i ścian (uprawnienia budowlane).

Osobną grupę stanowią elementy konstrukcji mieszanych, w których kształtownik gięty występuje razem z kształtownikami walcowanymi na gorąco wraz z tworzywem innym niż stal. Dotychczas najczęściej stosowano elementy zespolone, w których współpracowały stal i beton. Rozwój klejenia umożliwia wciąganie do współpracy tworzyw sztucznych lub materiałów drewnopochodnych. Jednoczesne użycie kształtowników giętych z cienkich blach i kształtowników walcowanych na gorąco w tym samym elemencie jest nader rzadkie (podpory energetyczne, słupy i bramki trakcyjne, mosty, stropy, elementy dźwignic lub sprzętu montażowego i rusztowania).

Elementy cienkościenne mogą spełniać podwójne zadanie, np. pokrycia dachu i konstrukcji powłokowej, albo stanowić opierzenie przegrody i pas belki.
Kształtowniki gięte są szczególnie przydatne na konstrukcje rozbieralne (program egzamin ustny).

Z kształtowników walcowanych na gorąco najczęściej wykonuje się następujące elementy konstrukcji: płatwie kratowe o rozpiętości 6-12 m, dźwigary dachowe kratowe lub pełnościenne o rozpiętości 9-30 m, kratowe belki stropowe współpracujące z betonem, belki i słupy ażurowe, belki wzmocnione cięgnami oraz układy tarczownicowe - siatkowe i dwuwarstwowe, często współpracujące z tworzywami sztucznymi lub pochodnymi drewna.

Zalety i wady

Konstrukcje lekkie wykazują szereg zalet i wad w stosunku do analogicznych konstrukcji stalowych o rozwiązaniach powszechnie stosowanych, które w dalszym ciągu będą nazywane konstrukcjami zwykłymi.

Zalety lekkich konstrukcji stalowych w porównaniu z odpowiednimi konstiuk- cjami zwykłymi są następujące:
a) zmniejszenie zużycia stali o 25 50%; teoretycznie możliwe obniżenie ciężaru ponad 50% nie spełnia na ogół wymagań stawianych konstrukcji optymalnej ze względu na zbyt wysoki jej koszt i utrudnienia wytwórcze,
b) skrócenie czasu montażu konstrukcji (np. halowej do 30%); w układach o zunifikowanych prętach i węzłach montażowych (np. w przekryciach dwuwarstwowych) dochodzi ono do 60%,
c) ogólna oszczędność kosztów budowy o 10-25%; w przypadku niektórych rozwiązań z kształtowników giętych zmniejszenie kosztów nie przekracza 5% (opinie o programie),
a) swoboda kształtowania tworzywa w prętach konstrukcji,
b) korzystne charakterystyki wytrzymałościowe (wskaźniki wytrzymałości i promienie bezwładności) w stosunku do pola przekroju - zwłaszcza w przypadku profilów zamkniętych,
c) estetyczny wygląd i nieznaczne zacienienie powierzchni szklonych w przypadku elementów z kształtowników giętych o przekroju zamkniętym lub z kształtowników walcowanych na gorąco; nie mają tej zalety kształtowniki gięte o przekroju otwartym.
Wady lekkich konstrukcji stalowych w porównaniu z odpowiednimi konstrukcjami zwykłymi są następujące:
- cena kształtowników giętych jest wyższa od ceny kształtowników walcowanych na gorąco (segregator aktów prawnych),
- koszt wytwarzania jednej tony konstrukcji lekkich jest wyższy niż koszt jednej tony konstrukcji zwykłych (koszt ten obniża się znacznie przy produkcji seryjnej),
- wyższy koszt zabezpiecza przed korozją ze względu na większą zwykle powierzchnię kształtownika i konieczność nakładania powłok bardziej odpornych na działanie środowiska agresywnego,
- transport, przeładunek i montaż wymagają bardziej starannych zabiegów, gdyż elementy lekkie, zwłaszcza z cienkiej blachy, są bardziej podatne na lokalne uszkodzenia,
- projektowanie konstrukcji lekkich jest bardziej pracochłonne, gdyż przypadki możliwej niestateczności są bardziej złożone, a przy swobodzie doboru geometrii profilu nie ma sporządzonych gotowych tablic; typizacja elementów obniża znacznie nakłady na projektowanie (promocja 3 w 1).
Należy tu zauważyć, że uzyskiwanie znacznego obniżenia ciężaru konstrukcji lub skrócenie czasu jej montażu z równoczesną obniżką kosztów nie może odbywać się za darmo. Chcąc mieć zyski, trzeba starać się o to we wszystkich stadiach powstawania lekkich konstrukcji.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !