Zygzakowanie według normy kolejowej


Co to jest zygzakowanie według normy kolejowej?
Zygzakowanie – Przesuniecie przewodu jezdnego w kierunkach przeciwległych do osi toru na następujacych po sobie konstrukcjach wsporczych, stosowane w celu unikniecia miejscowego zużycia nakladek stykowych pantografu.


Jak określa się równomierność oświetlenia i ile wynosi w polu pracy
i otoczeniu?
W-g PN-EN 12464-1:2002:
Równomiernośc oświetlenia jest to stosunek minimalnego natężenia oświetlenia do średniego natężenia oświetlenia na powietrzni wymagana równomiernośc w polu pracy(zadania) powinna być wieksza róna 0,7 , natomiast w polu bezpośredniego otoczenia większa równa 0,5.
W-g PN 84/E-02033:
równomiernośc na płaszczynie roboczej powinna wynosic co najmniej 0,65 przy pracy ciagłej a nie mniejsza niż 0,4 dla pracy krotkotrwałej.

 

Sposoby zasilania obiektów telekomunikacyjnych.
- zasilanie dwustronne – zasilanie z dwuch niezaleznych GPZ
- zasilanie rezerwowane – zasilanie z dwóch stacji transformatorowych, luz z jednej stacji transformatorowej i z linii kablowej z drugiej stacji transformatorowej, lub zasilanie z dwóch linii z dwóch stacji transformatorowych.
- zasilanie jednostronne – zasilanie z jednej stacji transformatorowej
typ zasilania zależy od rodzaju obiektu, dodatkowo w obiektach telekomunikacyjnych powinny by zainstalowane rezerwowe z baterii akumulatorów i z zespołu spalinowo-elektrycznego stacjonarnego lub jezdnego.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !