Blog

Listwa oporowa zdjęcie nr 10
30.05.2018

Zygzakowanie według normy kolejowej

W artykule znajdziesz:

Zygzakowanie według normy kolejowej


Co to jest zygzakowanie według normy kolejowej?
Zygzakowanie – Przesuniecie przewodu jezdnego w kierunkach przeciwległych do osi toru na następujacych po sobie konstrukcjach wsporczych, stosowane w celu unikniecia miejscowego zużycia nakladek stykowych pantografu.


Jak określa się równomierność oświetlenia i ile wynosi w polu pracy
i otoczeniu?
W-g PN-EN 12464-1:2002:
Równomiernośc oświetlenia jest to stosunek minimalnego natężenia oświetlenia do średniego natężenia oświetlenia na powietrzni wymagana równomiernośc w polu pracy(zadania) powinna być wieksza róna 0,7 , natomiast w polu bezpośredniego otoczenia większa równa 0,5.
W-g PN 84/E-02033:
równomiernośc na płaszczynie roboczej powinna wynosic co najmniej 0,65 przy pracy ciagłej a nie mniejsza niż 0,4 dla pracy krotkotrwałej.

 

Sposoby zasilania obiektów telekomunikacyjnych.
- zasilanie dwustronne – zasilanie z dwuch niezaleznych GPZ
- zasilanie rezerwowane – zasilanie z dwóch stacji transformatorowych, luz z jednej stacji transformatorowej i z linii kablowej z drugiej stacji transformatorowej, lub zasilanie z dwóch linii z dwóch stacji transformatorowych.
- zasilanie jednostronne – zasilanie z jednej stacji transformatorowej
typ zasilania zależy od rodzaju obiektu, dodatkowo w obiektach telekomunikacyjnych powinny by zainstalowane rezerwowe z baterii akumulatorów i z zespołu spalinowo-elektrycznego stacjonarnego lub jezdnego.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Listwa oporowa zdjęcie nr 11
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Listwa oporowa zdjęcie nr 12
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Listwa oporowa zdjęcie nr 15 Listwa oporowa zdjęcie nr 16 Listwa oporowa zdjęcie nr 17
Listwa oporowa zdjęcie nr 18
Listwa oporowa zdjęcie nr 19 Listwa oporowa zdjęcie nr 20 Listwa oporowa zdjęcie nr 21
Listwa oporowa zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Listwa oporowa zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Listwa oporowa zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Listwa oporowa zdjęcie nr 31 Listwa oporowa zdjęcie nr 32 Listwa oporowa zdjęcie nr 33
Listwa oporowa zdjęcie nr 34
Listwa oporowa zdjęcie nr 35 Listwa oporowa zdjęcie nr 36 Listwa oporowa zdjęcie nr 37
Listwa oporowa zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Listwa oporowa zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Listwa oporowa zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami