Zygzakowanie według normy kolejowej


Co to jest zygzakowanie według normy kolejowej?
Zygzakowanie – Przesuniecie przewodu jezdnego w kierunkach przeciwległych do osi toru na następujacych po sobie konstrukcjach wsporczych, stosowane w celu unikniecia miejscowego zużycia nakladek stykowych pantografu.


Jak określa się równomierność oświetlenia i ile wynosi w polu pracy
i otoczeniu?
W-g PN-EN 12464-1:2002:
Równomiernośc oświetlenia jest to stosunek minimalnego natężenia oświetlenia do średniego natężenia oświetlenia na powietrzni wymagana równomiernośc w polu pracy(zadania) powinna być wieksza róna 0,7 , natomiast w polu bezpośredniego otoczenia większa równa 0,5.
W-g PN 84/E-02033:
równomiernośc na płaszczynie roboczej powinna wynosic co najmniej 0,65 przy pracy ciagłej a nie mniejsza niż 0,4 dla pracy krotkotrwałej.

 

Sposoby zasilania obiektów telekomunikacyjnych.
- zasilanie dwustronne – zasilanie z dwuch niezaleznych GPZ
- zasilanie rezerwowane – zasilanie z dwóch stacji transformatorowych, luz z jednej stacji transformatorowej i z linii kablowej z drugiej stacji transformatorowej, lub zasilanie z dwóch linii z dwóch stacji transformatorowych.
- zasilanie jednostronne – zasilanie z jednej stacji transformatorowej
typ zasilania zależy od rodzaju obiektu, dodatkowo w obiektach telekomunikacyjnych powinny by zainstalowane rezerwowe z baterii akumulatorów i z zespołu spalinowo-elektrycznego stacjonarnego lub jezdnego.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !