Żywica wenecka

Żywica wenecka

Stosowany jest w farmacji oraz jako pomocniczy materiał sklejający przy malowaniu na porcelanie. Cechy podobne do balsamu kanadyjskiego ma żywica otrzymywana z jodły syberyjskiej (Abies sibirica Ledeb.) i z jodły kaukaskiej (Abies Nord- manniana Spach.); żywice z tych drzew mogą być stosowane zastępczo w miejsce balsamu kanadyjskiego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Żywica wenecka otrzymywana jest z modrzewia europejskiego (Larix europaea L.). Ma ona cechy zbliżone do balsamu kanadyjskiego, jest przezroczysta i bezbarwna lub lekko żółta. Dzięki tym cechom stosowana jest jako materiał zastępczy lub służy do fałszowania balsamu kanadyjskiego; poza tym stosuje się ją jako cenny surowiec w ceramice i w malarstwie.
Żywica strassburska otrzymywana jest w Wogezach z jodły pospolitej. Wykazuje ona podobne cechy jak żywica wenecka. Jako surowiec nie ma większego znaczenia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Chemiczny skład żywicy. Tschirch dzieli substancje żywiczne na 4 grupy:
- Kwasy żywiczne występujące w dużych ilościach w żywicy drzew iglastych.
- Estry żywiczne, tj. związki powstające.w wyniku reakcji między występującymi w drewnie alkoholami a kwasami żywicznymi.
- Alkohole żywiczne, czyli rezinole; są to te składniki żywicy, które mają jedną lub więcej grup hydroksylowych OH. Dzięki wolnym, fenolowym grupom hydroksylowym mają rezinole charakter antyseptyczny i prawdopodobnie dlatego występują w twardzieli oraz w sąsiedztwie ran. Nie jest wykluczone, że związki te odgrywają rolę w konserwacji drewna. Wreszcie zachodzi przypuszczenie, że niektóre rezinole stanowią ogniwo przejściowe w procesach powstawania ligniny i kwasów żywicznych (uprawnienia budowlane).
- Rezeny; są to nie dokładnie zbadane związki żywiczne, zaliczane do dwuterpenów i określane wzorem C20HS2. Są one odporne na działanie czynników chemicznych. Rezeny występują w niewielkich ilościach w żywicy niektórych drzew (program egzamin ustny).

Żywica balsamiczna

Żywica balsamiczna ma kwaśny odczyn; rozpuszcza się w szeregu rozpuszczalników, jak alkohol, eter, terpentyna, aceton, benzen, benzyna itd., nie rozpuszcza się natomiast w wodzie. Głównymi składnikami żywicy są: rozpuszczalnik - olejki terpenowe i stałe kwasy żywiczne zestalające się w postaci kalafonii po odparowaniu olejków terpenowych. Kwasy żywiczne wchodzące w skład kalafonii utleniają się na powietrzu, wskutek czego maleje rozpuszczalność kalafonii; ten proces naturalnego utleniania określa się mianem starzenia się żywicy (opinie o programie). Zarówno terpentyna, jak kwasy występujące w żywicy balsamicznej mają nieco odmienny skład chemiczny niż terpentyna i kalafonia wyodrębniona z karpiny.

Terpentyna balsamiczna jest cieczą bezbarwną, o łagodnym charakterystycznym zapachu; ewentualne zabarwienie żółtawozielonkawe zależne jest od materiału, z jakiego sporządzono stosowaną do przerobu aparaturę. W aparaturze żelaznej powstają uboczne produkty wpływające na zmianę barwy terpentyny i kalafonii; chcąc tego uniknąć należy stosować aparaturę kwasoodpomą. Ciężar właściwy terpentyny przy 20° C wynosi 0,85-0,87 G/cm3, punkt wrzenia 150-160°C. Terpentyna dobrze rozpuszcza żywice, smoły, kauczuk, tłuszcze itd. Na powietrzu, a zwłaszcza na świetle, terpentyna szybko się utlenia, wskutek czego gęstnieje i żółknie, przechodząc w tzw. rezeny stanowiące pośrednie ogniwo między terpentyną a kwasami żywicznymi (segregator aktów prawnych).

Terpentyna składa się z węglowodorów typu terpenów. Wszystkie węglowodory terpenowe mają wzór C10H16. Podstawą węglowodorów terpenowych jest cząsteczka izoprenu. Polimeryzacja izoprenu daje dwuterpeny o wzorze C20H32, trój terpeny o wzorze C30H48 i czteroterpeny C40H#4.
Terpentyna składa się z izomerów pinenu. Jej głównym składnikiem jest pinen, obok niego występuje ,3-pinen, silwestren i kamfen oraz kareny (promocja 3 w 1).

Przez izomeryzację karenów w temperaturze powyżej 300 C powstaje dwupenten, rzadziej w niektórych terpentynach łimonen i felandren. Pod względem ilościowym głównym składnikiem terpentyny jest a-pinen występujący w ilości 65-70% oraz A3 - karen występujący w ilości 15-25%; w mniejszych ilościach występują kamfen i felandren.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !