Blog

27.04.2022

Wielotonowe brzmienie architektoniczne

Wielotonowe brzmienie architektoniczne

Sobór Wasyla Błogosławionego, będący wcieleniem kipiącej energii i witalizmu rosyjskiego wzniesiony jako pomnik uwieczniający wielkie wydarzenie historyczne - zdobycie Kazania i zdruzgotanie niedawnego ciemięzcy, tatarskiej ordy - był przecież i pozostawał w ciągu wieków świątynią prawosławną (program uprawnienia budowlane na komputer).

Po Rewolucji Październikowej wnętrze soboru stało się częścią Muzeum Historycznego. Co najważniejsze jednak - odrodziła się i rozwinęła w nowej treści początkowa rola budowli jako świeckiego pomnika triumfu narodu. Będąc elementem przeobrażonego zespołu placu Czerwonego, potęgując wielotonowym brzmieniem architektonicznym ten uroczysty nastrój, który panuje na placu podczas defilad i pochodów dawna świątynia Wasyla Błogosławionego staje się na nowo ich nieodłącznym świadkiem i uczestnikiem (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zmiana obrazu architektonicznego zabytku, związana przede wszystkim z nową treścią budowli, dopełnia się przez przebudowę jego otoczenia, co wyraźnie wykazała już analiza nowej sytuacji urbanistycznej Kremla i soboru Wasyla Błogosławionego w zespole centrum Moskwy (uprawnienia budowlane). Ukształtowanie wokół Kremla rozległych placów, otwarcie szerokich panoram znad rzeki, wzniesienie Mauzoleum i nekropolu u muru kremlowskiego, budowa w pobliżu założenia zabytkowego wielkich gmachów użyteczności publicznej (przy placu Maneżowym, Targu Myśliwskim, na wybrzeżach rzeki itd.), wreszcie takie nawet zdawałoby się powierzchowne przemiany, jak strącenie z wież kremlowskich dwugłowych orłów carskich i umocowanie na ich zwieńczeniach rubinowych pięcioramiennych gwiazd - wszystko to jeszcze silniej powiązało obraz zabytków z nowym życiem socjalistycznej stolicy, przed którym pierzchnęły stare wyobrażenia i asocjacje związane z dawnym przeznaczeniem budowli (program egzamin ustny).

Oblicza zabytków

W procesie tym dużą rolę odegrała naukowa restauracja zabytków. Usunęła ona z oblicza zabytków charakterystyczny osad barbarzyńskich przeróbek, zaniedbania i prymitywnej eksploatacji, co możemy stwierdzić porównując przedrewolucyjne fotografie starych budowli z ich zdjęciami z okresu socjalistycznego. Restauracja taka najczęściej przywraca pomnikom przeszłości ich jasny, często polichromiczny, zawsze optymistyczny koloryt, usuwając wraz ze sczerniałą powłoką murów i malowideł całą posępność ich dawnego stanu (opinie o programie). W ten sposób naukowe metody restauracji i ideologia jej realizatorów wpływają na charakter zabytków architektonicznych wypełniając je ponownie wartościami płynącymi z pragnień i tęsknot narodu, z jego odwiecznego optymizmu. Wszystko to zbliża zabytki do naszej epoki, do jej socjalistycznego humanizmu, do naukowego poglądu na świat ludzi społeczeństwa socjalistycznego.

Tak rozumiane przeobrażenia zabytków architektonicznych, dokonywane przede wszystkim na gruncie ich nowej treści socjalnej, bynajmniej nie ograniczają ich poznawczego bogactwa historycznego (segregator aktów prawnych). Wydobywają bowiem to, co dotychczas często pozostawało w cieniu, a co stanowi największą wartość wychowawczą dla pokolenia współczesnego : postępowe, ogólnonarodowe rysy pomników przeszłości. Właśnie jednorodność tradycji postępowych i współczesnych socjalistycznych ideałów narodu prowadzi do przemiany obrazu architektonicznego zabytków, której towarzyszy odsunięcie na plan dalszy rysów wstecznych, ograniczonych klasowo i historycznie. Ogromna siła wyrazu zabytków architektury włączonych do układu socjalistycznego miasta polega właśnie na poglądowo ujętej ciągłości postępowych dążeń narodu, na idei nieśmiertelności jego walki o lepszą przyszłość, o postęp.

Potężny organizm nowego centrum Moskwy, rozrastający się od Kremla i placów centralnych na cały system arterii promienistych i okrężnych w granicach obwodnicy Ogrodowej, wykazuje szczególną i nową tendencję rozwoju na południo-zachód, w kierunku najbardziej rozwijającego się terytorium miasta i głównych dzielnic mieszkaniowych. Punktem wyjścia tego kierunku rozwojowego stanie się gmach Pałacu Rad (promocja 3 w 1). Gmach ten wraz z Kremlem ukształtuje bryłowe jądro przyszłego centrum Moskwy, a jego plac i prospekt w powiązaniu z placem Czerwonym, grupą centralnych placów i półpierścieniem kitajgorodzkim stanowić będą rozległy system założeń centralnych stolicy.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami