Blog

Glina ogniotrwała zdjęcie nr 10
02.06.2021

Żywica

W artykule znajdziesz:

Żywica

Glina ogniotrwała zdjęcie nr 11
Żywica

W przypadku długotrwałych mrozów scukrzenie skrobi posuwa się stopniowo w głąb drzewa, w skrajnych wypadkach cały zasób skrobi może ulec scukrzeniu (program uprawnienia budowlane na komputer).
Substancje zapasowe odgrywają dużą rolę w procesach życiowych drzew.

W ściętym drewnie są one czynnikiem ujemnym, gdyż stanowią pożywkę dla rozwijających się w drewnie grzybów i bakterii. Larwy niektórych owadów, np. rodzaju Lyctus, rozwijają się i żyją tylko w drewnie zawierającym skrobię. Komórki miękiszowe utrzymują się przy życiu przez długi czas po ścięciu drzewa, zużywając materiały zapasowe na podtrzymanie procesów życiowych. Powolne zamieranie i rozkład treści żywych komórek stanowi podstawę i punkt wyjściowy procesów związanych z tzw. zaparzeniem drewna. W tych warunkach drewno bielaste, zawierające żywe komórki i skrobię, stanowi dogodne pościelisko dla rozwoju różnego rodzaju organizmów i wskutek tego jest mniej odporne na działanie procesów rozkładowych niż drewno twardzieli (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W drzewach występują substancje organiczne, które stanowią produkty przemiany materii i nie ulegają już dalszym zmianom biochemicznym. Substancje te, określane mianem wydzielin, gromadzą się we wnętrzu komórek lub tkanek drzewnych. Do ważnych gospodarczo wydzielin zalicza się żywice, olejki eteryczne, gumy, garbniki i alkaloidy. Substancje te wytwarzane są w tkankach i komórkach wydzielniczych; szczególnie ważne spośród nich są przewody żywiczne i rurki mleczne (uprawnienia budowlane).

Występowanie żywicy w drzewach. W drewnie i w korze większości drzew iglastych oraz w drewnie niektórych drzew liściastych występują
substancje, w skład których wchodzą związki żywiczne, tłuszcze i substancje zbliżone do wosku; substancje te określa się łącznym mianem żywicy. Żywica jest środkiem ochronnym, zasklepiającym rany, zalewającym owady i utrudniającym rozwój grzybni; w związku z tym żywica odgrywa dużą rolę w żyjącym drzewie. Prócz tego ma ona duże znaczenie gospodarcze, wskutek czego otrzymywanie żywicy stanowi ważną gałąź użytkowania lasu (program egzamin ustny).

Wytwarzanie żywicy

Żywica występuje w drewnie w podłużnych i poprzecznych przewodach żywicznych oraz w błonach komórkowych. Objętość występującej w drewnie żywicy jest większa od pojemności przewodów żywicznych, co wskazuje na rozmieszczenie jej w komórkach i w błonach komórkowych, zwłaszcza w twardzieli. W tej postaci spotyka się żywicę w drewnie wszystkich gatunków sosen, u świerka i u modrzewia (opinie o programie).

U niektórych gatunków, jak np. u jodły pospolitej (Abies pectinata L.), drewno nie zawiera żywicy, występuje ona natomiast w pęcherzach żywicznych umiejscowionych w młodej, nie pokrytej martwicą korze. U jedlicy (daglezji - Pseudotsuga Douglasii Carr.) żywica występuje w drewnie i w zbiornikach żywicznych w korze. Żywica powstaje w drewnie albo w wyniku normalnie przebiegających procesów fizjologicznych, jako wydzielina przystosowanych do wydzielania żywicy tkanek, albo na podłożu procesów patologicznych związanych ze schorzeniem drzewa (grzyby), albo w następstwie losowego lub celowego (żywicowanie) uszkodzenia drzewa (segregator aktów prawnych).

Wytwarzanie żywicy jest zjawiskiem biochemicznym. Przebieg procesów związanych z wytwarzaniem żywicy nie jest dotychczas wyjaśniony, można jednak przypuszczać, że procesy wytwarzania żywicy i ligniny oraz powstawania twardzieli są w pewnym stopniu związane. W przewodach żywicznych bielu występuje płynna, fizjologicznie czynna żywica, która w przypadku zranienia drewna wypływa na zewnątrz, pokrywa ranę i krzepnie. Żywicę tę określa się mianem żywicy balsamicznej. W twardzieli związki żywiczne występują w innej postaci (promocja 3 w 1).

Po ścięciu drzewa z bielu wypływają krople żywicy i krzepną na powietrzu. W twardzieli zjawisko to nie występuje; wskutek tego przy powierzchownej obserwacji odnosi się wrażenie, że twardziel zawiera znacznie mniej żywicy niż biel. W istocie rzeczy jest odwrotnie.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Glina ogniotrwała zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Glina ogniotrwała zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Glina ogniotrwała zdjęcie nr 16 Glina ogniotrwała zdjęcie nr 17 Glina ogniotrwała zdjęcie nr 18
Glina ogniotrwała zdjęcie nr 19
Glina ogniotrwała zdjęcie nr 20 Glina ogniotrwała zdjęcie nr 21 Glina ogniotrwała zdjęcie nr 22
Glina ogniotrwała zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Glina ogniotrwała zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Glina ogniotrwała zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Glina ogniotrwała zdjęcie nr 32 Glina ogniotrwała zdjęcie nr 33 Glina ogniotrwała zdjęcie nr 34
Glina ogniotrwała zdjęcie nr 35
Glina ogniotrwała zdjęcie nr 36 Glina ogniotrwała zdjęcie nr 37 Glina ogniotrwała zdjęcie nr 38
Glina ogniotrwała zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Glina ogniotrwała zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Glina ogniotrwała zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami