Adaptacja projektu - pozwolenie na budowę

 
Adaptacja projektu - pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna, zezwalająca rozpoczęcie inwestycji budowlanej, związanej z budową domu mieszkalnego lub przeznaczonego na produkcję, usługi lub handel. Pozwolenie na budowę jest ważne przez dwa lata od daty jego wydania (uprawnienia budowlane). Jeśli w tym czasie budowa nie zostanie rozpoczęta, po upływie tego czasu należy ponownie wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Co zrobić, aby otrzymać pozwolenie na budowę? Okazuje się że nie jest to takie proste. Pozwolenie na budowę zostaje wydane tylko do tych wniosków, które spełniają rygorystyczne wymogi formalne, a projekty budowlane są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a jeśli ten nie istnieje, to z lokalnymi warunkami zabudowy. MPZP dokładnie określa rodzaj zabudowy, która w danym miejscu może powstać, jej wysokość wraz z ilością kondygnacji, kąt pochylenia dachu, a czasami również materiały budowlane i rodzaj pokrycia dachowego, który powinien zostać użyty.

 

Wybór gotowego projektu domu lub tworzenie go od podstaw zawsze powinno się odbywać w oparciu o MPZP dla lokalizacji, w której budowa ma powstać (program egzamin ustny)Pozwolenie na budowę, kiedy MPZP nie istnieje. W wielu regionach kraju w dalszym ciągu nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Czy to oznacza że pozwolenia na budowę nie są tam wydawane? Oczywiście że nie. W takich przypadkach inwestor powinien wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Z uwagi na to, że warunki zabudowy są ustalane indywidualnie dla każdego złożonego wniosku, może to wydłużyć czas oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę. Korzyść dla inwestora jest jednak taka, że MPZP jest ustalany na sztywno, bez możliwości odstępstw od niego. Z kolei warunki zabudowy mogą podlegać negocjacji na etapie ich tworzenia. Wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, należy dostarczyć również 4 egzemplarze projektu budynku (opinie o programie). Powinien on zostać odpowiednio zaadaptowany do uzyskanych warunków zabudowy lub MPZP, a także właściwie zorientowany względem stron świata i działki gruntowej, na której ma powstać. Termin na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wynosi 65 dni, ale w wielu sytuacjach może zostać wydłużony.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami