Blog

18.05.2020

Analiza statyczna

W artykule znajdziesz:

Analiza statyczna

Analiza statyczna

Z analizy statycznej wynika, że układy naprężeń i odkształceń sklepienia są zależne od jego kształtu (program uprawnienia budowlane na komputer). Wyniki pomiarów potwierdzają ten wniosek oraz wskazują na duży wpływ niejednorodności betonu na odkształcenia i siły wewnętrzne ustroju. Dlatego też należy zwracać szczególną uwagę na zmienność własności odkształceniowych betonu w poszczególnych częściach konstrukcji.

Położenia krzywej ciśnień wyznaczonej teoretycznie i krzywej ciśnień wyznaczonej według pomiarów naprężeń. Ta ostatnia leży wzdłuż całego łuku w rdzeniach przekrojów, przechodząc w zworniku nad krzywą ciśnień wyznaczoną teoretycznie; w  rozpiętości - pod tą krzywą, a w wezgłowiach znowu nad nią. Odległości obu krzywych wynosiły w zworniku + 225 mm, w 1/A rozpiętości 128 mm- z jednej strony i 152 mm z drugiej strony, a w wezgłowiach -i- 247 mm i i 250 mm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Różnice między współczynnikami sprężystości zmierzonymi w laboratorium i wyznaczonymi w czasie pomiarów odkształceń E = 363 000 kG/cm2 i E = -•= 393 000 kG/cm2 wynosiły zaledwie 8%.
Wyniki pomiarów pod obciążeniem łuku siłą 30 T skupioną w zworniku (uprawnienia budowlane).

Odkształcenia pod tym obciążeniem były znacznie mniejsze od odkształceń wywołanych ciężarem własnym sklepienia podczas zdjęcia z krążyn. Dlatego też dokładność otrzymanych wyników była mniejsza.
Współczynnik sprężystości wyznaczony z odkształceń krawędzi przekrojów w zworniku wynosił E = 469 000 kG/cm2, a współczynnik wyznaczony z wielkości ugięcia zwornika (1,99 mm) wynosił E = 405 000 kG/cm2. Wartości naprężeń zmierzonych i wyliczonych byłyby zgodne dopiero przy współczynniku sprężystości E = 500 000 kG/cm2.
Różnice między współczynnikami sprężystości zmierzonymi na próbkach betonu w laboratorium (E = 363 000 kG/cm2) i zmierzonymi na krawędziach przekrojów w czasie próbnego obciążenia (E = 469 000 kG/cm2) wynoszą około 30% (program egzamin ustny).

Porównanie wyników pomiarów

Różnice te należy przypisać, jak to już poprzednio wyjaśniono, małej dokładności pomiarów wobec niewielkich odkształceń pod obciążeniem skupionym 30 T jak również zmianom temperatury w czasie pomiarów.
Wyniki pomiarów odkształceń pod obciążeniem czterema samochodami ciężarowymi. Pomiary wykonano przy temperaturze zmiennej od + 5 do + 7°C. Samochody przejeżdżały parami obok siebie, wzdłuż mostu. 

Linie wpływu naprężeń w zworniku, w 1/4 rozpiętości i w wezgłowiach - na podstawie pomiarów, a ponadto linie wpływu wyznaczone rachunkowo (opinie o programie). Z przyrównania odkształceń zmierzonych i obliczonych z uwzględnieniem wieku betonu wynika, że współczynnik sprężystości miał wartość E - 500 000 kG/cm2.
Porównanie wyników pomiarów i wyników obliczeń prowadzi do następujących wniosków.
1. Współdziałanie pomostu, nawierzchni, chodników i słupów z łukiem jest bardzo wyraźne i wpływa na zmniejszenie odkształcenia łuku, mniej lub więcej zależne od stosunku sztywności pomostu do sztywności łuku. Wniosek ten wynika z zestawienia odkształceń mostu przez Urnasch, którego sklepienie ma grubość w zworniku 1,30 m, z odkształceniami mostu w Baden-Wettingen, który ma w zworniku grubość 0,75 m. Wskutek znacznie większej sztywności sklepienia pierwszego motstu wpływ współdziałania pomostu jest w tym moście znacznie mniejszy niż w drugim (segregator aktów prawnych).

Współdziałanie pomostu w moście przez Urnasch wyraża się w zmniejszeniu skrajnych wartości naprężeń: w zworniku o 30%, w 1/4 rozpiętości - o 40%, w wezgłowiach - o 60% oraz w zmniejszeniu największych ugięć pionowych: w zworniku o 50%, a w 1/4 rozpiętości o 60% w odniesieniu do wartości obliczeniowych odkształceń samego łuku nie połączonego z pomostem. Wielkości odkształceń, zmierzone pod obciążeniem 30 T przyłożonym w zworniku sklepienia, pokrywają się z odkształceniami obliczeniowymi (promocja 3 w 1).

Zwiększenie naprężeń wywołane oddziaływaniem dynamicznym obciążeń przejeżdżających samochodów zaopatrzonych w pneumatyki przy szybkości jazdy 20 km godz wynosiły w zworniku 13% i w 1/4 rozpiętości 9%. W czasie pomiarów nie stwierdzono żadnych objawów rezonansu, który mógłby powstać wskutek wyrównania częstości impulsów spowodowanych przejazdem samochodów z częstością drgań własnych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami