Architekt i inżynier budownictwa – czym się zajmują?

Architektem jest osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej (program na komputer). Odpowiada on przede wszystkim za to, jak wygląda obiekt wymagający projektowania architektonicznego oraz jak jest on wkomponowany w już istniejącą zabudowę. Architekt posiada wiedzę techniczną dotyczącą projektowania obiektów budowlanych, a zwłaszcza budynków i niektórych obiektów przestrzennych. Inżynier budownictwa odpowiada przede wszystkim za konstrukcję obiektu budowlanego, czyli za to jak oraz z czego będzie on zbudowany. Bardzo często odpowiada on za realizację wizji architektonicznej (program na telefon). Może też zmieniać szkic w projekt z zastosowaniem konkretnych rozwiązań (https://uprawnienia-budowlane.pl). Biorąc pod uwagę odpowiednie obliczenia oraz własną wiedzę inżynierską, może określić wszystkie wymagane elementy budowlane.

Inżynier budownictwa jest także specjalistą

Architekt i inżynier budownictwa – czym się zajmują?

Co więcej, inżynier budownictwa odpowiada także za to jaką funkcję będzie pełnić obiekt, jak będzie on wyglądać oraz jak będzie wkomponowany w istniejącą zabudowę, czyli ma także kompetencje architekta (program na egzamin ustny).
Inżynier budownictwa jest także specjalistą, który posiada szeroką wiedzę w kwestii projektowania obiektów budowlanych, czyli w zakresie konstrukcji, doboru materiałów budowlanych i sposobów ich łączenia oraz stosowanych rozwiązań budowlanych (promocja 3 w 1). Projektowanie obiektów budowlanych nie wymaga udziału architekta, jeśli projekt dotyczy wyłącznie rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych, nie wymagających projektowania konkretne formy architektonicznej czy rozwiązań funkcjonalnych (segregator). Udział architekta nie jest też wymagany przy projektowaniu takich obiektów jak wsporcze konstrukcje linii przesyłowych energetycznych i cieplnych, sieci kanalizacyjne, energetyczne czy wodociągowe oraz szereg innych obiektów z zakresu budownictwa hydrotechnicznego i lądowego (opinie).
Co więcej, architekt nie jest potrzebny również przy sporządzaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu dla w/w obiektów. Jak więc widać, zakres prac inżyniera budownictwa jest znacznie szerszy niż architekta.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !