Balkony i galerie

Balkony i galerie

W wielu budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi wykonuje się balkony, podobnie jak galerie, wzdłuż ścian budynku i rozdziela poprzecznymi balustradami dla poszczególnych użytkowników (program uprawnienia budowlane na komputer).
W budynkach mieszkalnych ze stropami na belkach stalowych lub drewnianych balkony i galerie wykonywano w ten sposób, że na osadzonych wspornikowo w murze belkach stalowych opierano płyty kamienne lub z blachy stalowej żeberkowej. Galerie oraz balkony wykonywano również na zamocowanych w murze belkach stalowych, między którymi układano płytę Kleina o grubości 1/2 cegły.

Obecnie balkony i galerie wykonuje się w większości z żelbetu. W budynkach wykonywanych metodami tradycyjnymi balkony i galerie są połączone prętami zbrojeniowymi ze stropem żelbetowym (Akermana, DZ-3, płytowo-żebrowym) lub są zamocowane w wieńcu stanowiącym równocześnie nadproże okienne .
Jeżeli wysięg galerii lub balkonu wynosi 1,8-2,0 m, stosuje się często konstrukcję płytowo-żebrową. Płyty o grubości 7-T-8 cm opiera się na wspornikach zamocowanych w belce nadokiennej lub na żebrach stropu (uprawnienia budowlane).
W budynkach wykonywanych metodami uprzemysłowionymi z prefabrykatów wielkowymiarowych płyty balkonowe dzielą się na:
- stanowiące część płyty stropowej,
- oparte na wspornikach,
- przymocowane do konstrukcji nośnej budynku.

Płyty balkonowe stanowiące część płyty stropowej są najprostsze w montażu.
Drugie rozwiązanie jest kłopotliwe w wykonawstwie ze względu na wystające ze ścian wsporniki, ale proste w montażu.
W trzecim rozwiązaniu płyty balkonowe łączy się ze stropowymi za pomocą płaskowników stalowych przyspawanych do blach zamocowanych w płytach stropowych budynków.
Jednym z rozwiązań konstrukcyjnych umocowania płyt balkonowych jest podwieszenie ich na cięgnach.
Budynek ma wykusz w poziomie I i II piętra, a nad nim balkon dla mieszkańców III piętra. Na przekroju budynek ma wykusz od I do IV piętra (uprawnienia budowlane).

Konstrukcja wykusza

Podwieszenie zmienia układ statyczny płyt, które pracują nie jako wsporniki, lecz płyty podparte na dwóch podporach.
Wykusz jest to część budynku o szerokości pomieszczenia lub większej albo mniejszej, wysunięta przed ścianę zewnętrzną budynku od poziomu stropu nad parterem lub inną kondygnacją na wysokość jednej lub kilku kondygnacji budynku (program egzamin ustny).
Konstrukcja wykusza polega na tym, że belki stropowe wysuwa się przed ścianę budynku na długość 1,0 -H 1,5 m.

Między belkami układa się strop ocieplony nad i pod wykuszem. Na wysuniętych końcach belek połączonych belką poprzeczną wznosi się ściany i uzyskuje w ten sposób zwiększoną powierzchnię pomieszczeń, a w elewacji budynku akcent architektoniczny.
Loggia (czyt. lodżdża) jest wyrazem pochodzenia włoskiego. Nazwą tą określa się obecnie rodzaju balkonu wsunięty w głąb budynku, a od zewnątrz “zabezpieczony balustradą.

Płyty nośne loggi opierają się na ścianach poprzecznych, tak samo jak płyty stropowe (segregator aktów prawnych). Ściany zewnętrzne oddzielające loggie od pomieszczenia mieszkalnego są samonośne i oddylatowane od płyty loggi i stropu albo opierają się na belce stropowej. W niektórych rozwiązaniach, zwłaszcza w budynkach murowanych, płyty loggi wykonuje się jako wspornikowe tak samo jak płyty balkonowe (segregator aktów prawnych).
W magazynach żelbetowych realizowanych metodami tradycyjnymi daszki nadrampowe uzyskiwano przez przedłużenie konstrukcji dachowej. Magazyn z rampami kolejowymi z obu stron jest wykonany jako monolityczny. Można również wykonać go jako prefabrykowany.

Ramownica żelbetowa ze wspornikami jak również żebra i płyty dachowe mogą być wykonane z prefabrykatów, a budynek zmontowany za pomocą dźwigu (promocja 3 w 1).
W magazynach piętrowych oraz parterowych stosuje się daszki nadrampowe na prefabrykowanych żelbetowych lub stalowych płatwiach, opartych na belkach wspornikowych, pokryte płytami azbestwo-cementowymi.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !