Blog

27.05.2019

Batalia o uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Batalia o uprawnienia budowlane

W wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przestało obowiązywać 12 lutego 2019 roku (https://uprawnienia-budowlane.pl). Treść rozporządzenia będzie przeniesiona do rangi ustawy, ale póki co nowelizacja nie weszła jeszcze w życie, a tymczasem egzaminy na uprawnienia budowlane rozpoczynają się już w maju.

Batalia o uprawnienia budowlane

Do momentu zakończenia procesu legislacyjnego izby samorządu budowlanego nie wiedzą, na jakiej podstawie ogłosić nabór kandydatów – nabory rozpoczynają się na wiele tygodni przed egzaminami (program na komputer). Trwają również prace nad ustawami dotyczącymi zawodów inżyniera budownictwa i architekta – jak więc widać, w przypadku uprawnień budowlanych dużo może się jeszcze zmienić (program na telefon).

Uprawnienia budowlane w obecnej formie dają możliwość projektowania, kierowania robotami budowlanymi lub sprawowania nadzoru inwestorskiego. Z tego właśnie względu bardzo duże znaczenie ma to, aby uprawnień nie mogły dostać osoby, które nie mają odpowiedniego przygotowania do zawodu (opinie o programie). Zgodnie z art. 12 prawa budowlanego za egzaminowanie oraz wydawanie uprawnień budowlanych odpowiada Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku ograniczeń w zakresie uprawnień budowlanych do 12 lutego obowiązywało rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 11 września 2014 roku (segregator aktów prawnych). Co zatem zrobić, gdy rozporządzenie jest nieważne?

Intensywne prace

Od momentu, gdy przestało obowiązywać rozporządzenie, trwają intensywne prace nad przeniesieniem przepisów do ustawy. Do momentu wejścia nowelizacji w życie zarówno Polska Izba Inżynierów Budownictwa, jak i Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, nie mogą nadawać nowych uprawnień budowlanych (promocja 3 w 1).

Pozostaje więc tylko mieć nadzieję, że proces wprowadzenia ustawy w życie przebiegnie bez zakłóceń i zakończy się w czasie umożliwiającym przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego. Tylko wtedy możliwe będzie przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia budowlane w wyznaczonym terminie, czyli wiosną 2019 roku (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami