Beton natryskowy

Beton natryskowy

W skład betonu natryskowego wchodzi cement, kruszywo, woda oraz ewentualne domieszki (program uprawnienia budowlane na komputer).
Do produkcji mieszanki torkretu zaleca się stosowanie cementu bezskurczowego lub o niewielkiej ekspansji, w celu wyeliminowania rys skurczowych w warstwie torkretu.

Najlepiej do tego celu nadaje się cement portlandzki.marki 350 w ilości 300-375 kg/m3. Cement powinien być świeży. Stosowanie cementu przechowywanego 3 miesiące, jak również i cementu hutniczego jest niewskazane.
Kruszywo do torkretowania powinno być czyste, bez domieszek organicznych i gliniastych. Najlepsze właściwości torkretu można uzyskać przy zastosowaniu piasku kwarcowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Maksymalna średnica kruszywa stosowanego do torkretu wynosi 10 mm. W przypadku torkretowania ścianek zbiornika, stosowanie frakcji o uziarnieniu większym od 4 mm jest niecelowe z uwagi na znaczny procent odskoku przy torkretowaniu.

Stosunek cementu do kruszywa. Do produkcji torkretu stosuje się mieszaninę o stosunku objętościowym cementu do piasku od 1 : 1 do 1 : 5. Dobór tego stosunku zależy od uziarnienia piasku, stopnia zmielenia cementu, wilgotności składników, parametrów torkretnicy oraz rodzaju torkretowanej konstrukcji. Z tych względów stosunek składników torkretu należy każdorazowo ustalać doświadczalnie na budowie przed rozpoczęciem torkretowania (uprawnienia budowlane).
Woda. Do produkcji torkretu należy używać wody czystej, pozbawionej substancji szkodliwych dla betonu. Stosunek wagowy wody do cementu zależy od wilgotności kruszywa i waha się w granicach 0,35-0,50.

Jak wiadomo, nawodnienie mieszaniny cementu i kruszywa następuje u wylotu dyszy. Należy pamiętać, że zbyt wilgotna mieszanina ma tendencję do tworzenia grudek w torkretnicy, natomiast materiał zbyt suchy źle miesza się z wodą tworząc tumany pyłu w czasie torkretowania. Z tych względów wilgotność kruszywa powinna się wahać w granicach 3-4-8%. Kruszywo należy chronić zarówno przed nadmiernym wysychaniem, jak również przed opadami atmosferycznymi (program egzamin ustny).

Domieszki

Zadaniem domieszek jest przeciwdziałanie powstawaniu rys w warstwie torkretu przez zwiększenie jej odkształcalności. Badania prowadzone w Instytucie Budownictwa Politechniki Krakowskiej [44] wykazały, że 5°/o lateksu LBS 8001 w stosunku do ciężaru cementu nie wpływa ujemnie na własności wytrzymałościowe torkretu, zwiększa natomiast jego odkształcalność. Można również stosować domieszki popiołów lotnych w ilości ok. 30% (opinie o programie). Dobre wyniki uzyskano dzięki zastosowaniu piasku wapiennego. Dodatek 30% piasku wapiennego zwiększa 4-krotnie odporność na korozję przy równoczesnym wzroście wytrzymałości na rozciąganie o ok. 50%. Dodatki mączki mineralnej nie wpływają ujemnie na właściwości torkretu.

W skład wyposażenia do torkretowania wchodzą następujące urządzenia:
- torkretnica wraz ze sprężarką (kompresorem),
- węże wyrzutowe (tłoczne) wraz z wyrzutnicą (dyszą) (segregator aktów prawnych).

Sprężone powietrze doprowadzane jest z kompresora do dalszego zbiornika torkretnicy, w którym znajduje się sucha mieszanina cementu z kruszywem. Powietrze zmieszane z suchą zaprawą przechodzi wężem do wyrzutnicy, do której jest doprowadzona woda. Wymieszana wewnątrz wyrzutnicy zaprawa jest wyrzucana-pod ciśnieniem 2,5-3,0 atn na powierzchnię torkretowanej konstrukcji.

Charakterystykę urządzeń do torkretowania produkowanych przez firmę „Torkret”. W ostatnich latach firmy zachodnie stosują aparaturę o ciężarze 800 kG, zużyciu powietrza 10-25 mtymin, ciśnieniu 1,5-6 atn i średnicy przewodu 50-60 mm.

Torkretnica składa się z komory górnej zaopatrzonej w lej zsypowy i dolnej, zamkniętych szczelnym zaworem dzwonowym. W dolnej części torkretnicy znajduje się łopatkowy podajnik obrotowy (rozdzielacz), poruszany silnikiem pneumatycznym. Podajnik wraz z mieszadłem zmontowany jest na walcu pionowym (promocja 3 w 1). Do bocznej powierzchni dolnej części komory przytwierdzona jest pokrywa, zaopatrzona w przewód z zaworem, doprowadzający ciśnienie z kompresora do podajnika torkretnicy.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !