Betonowanie pomostu

Betonowanie pomostu

Po rozebraniu rusztowania z rur pomost odeskowano, zazbrojono i zabetonowano (program uprawnienia budowlane na komputer). Wszystkie te czynności wykonywano posługując się dźwigiem przesuwnym po linie wzdłuż pomostu.
Pomost zdejmowano z rusztowań nie obniżając rusztowania, lecz naprężając wieszaki przez rozchylanie dwu pasm ich drutów.

Działanie to miało następujące cele:
- obciążenie równomierne łuków siłami o znanych wielkościach,
- usuwanie luzów, które mogłyby wystąpić w niektórych wieszakach.
- ułatwienie rozdeskowania dolnej powierzchni pomostu,
- niedopuszczenie do wywołania szkodliwych momentów w połączeniu łuków z pomostem, które to momenty mogłyby powstać przy wydłużeniu wieszaków pod działaniem ciężaru pomostu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wieszaki naprężano wiążąc ich warstwy na dolnym odcinku dwoma zaciskam:, a następnie rozchylając dwie wiązki ich drutów przyrządem zaopatrzonym w dynamometr. Po rozchyleniu warstw drutów wprowadzano między nie stałą rozpórkę zamiast śruby rozchylającej. Siły W wieszakach mierzono przez wydłużenie. Pod działaniem ciężaru własnego siły te wynosiły 38 T. Wywołanie tej siły wymagało rozparcia pasm drutów siłą dochodzącą do 8 T. Naprężenie wieszaków i regulowanie w nich sił wykonano w ciągu 12 godzin.
Czas wykonania robót i wskaźniki zużycia materiałów.

Roboty rozpoczęto w lutym 1952 roku, montaż rusztowania z rur zaczęto w grudniu 1952 roku, pierwszy łuk zwarto w maju 1953 roku, drugi w październiku 1953 roku, wieszaki naprężano w kwietniu 1954 roku, most oddano do użytku w lipcu 1954 roku (uprawnienia budowlane).
Jezdnia mostu szerokości 6,00 m oraz dwa chodniki po 1,50 m i krawężniki po 0,40 m. Nawierzchnia z kostki granitowej grubości 12 cm. Obciążenie I klasy według dawnych norm. Rozstawienie osi łuków 7,40 m. Całkowita szerokość pomostu od krawędzi do krawędzi chodnika 11,40 m.

Ustrój niosący mostu

Ustrój niosący mostu składa się z dwóch łuków usztywnionych dwiema belkami o przekroju 0,60 X 1,05 m, z których każda jest uzbrojona 25 0 28 (program egzamin ustny).
Łuki mają przekrój ośmiokątny o szerokości stałej 60 cm i wysokości zmiennej od 52 cm w zworniku do 64 cm w wezgłowiach. Uzbrojenie łuku składa się z 8 prętów 0 28 mm i strzemion 0 8 mm, rozstawionych co 8 cm. Liczba przedziałów międźy wieszakami i poprzecznicami wynosi 9. Łuki nie są stężone wiatrownicami.

Wieszaki łączące belkę z łukiem są obetonowane. Grubość ich wynosi 0,15 m, a szerokość jest zmienna od 0,25 do 0,40 m (opinie o programie).
Pomost składa się z płyty grubości 22 cm o polach 6,80 X 1,96 m, poprzecznie o przekroju 35 X 80 cm i rozstawie osiowym 2,31 m. Uzbrojenie płyty, ułożone wzdłuż mostu, składa się z prętów 012 mm rozstawionych co 10 cm. Uzbrojenie poprzecznie stanowi 11 prętów 0 28 mm.
Chodniki ułożone są na wspornikach płytowych o najmniejszej grubości 12 cm.

Przęsło oparte jest na dwóch łożyskach stałych ukształtowanych w postaci poduszek betonowych i na dwóch łożyskach ruchomych-soczewkowych; wysokość soczewki 20 cm, promień jej łuków 30 cm.
Podpory mostu stanowią dwa przyczółki (segregator aktów prawnych). Każdy przyczółek składa się z dwóch poduszek na łożyska oraz ze ściany łączącej poduszki i zakończonej skrzydłami, podtrzymującymi ziemię nasypów. Pod przyczółkiem znajduje się 6 pali betonowych, po trzy pod jedną poduszką. Pale są rozstawione w wierzchołkach trójkąta równobocznego tak, że środek łożyska leży nad środkiem ciężkości ich przekrojów.
Pale mają przekrój ośmiokątny o zewnętrznej średnicy 35 cm. Długość pali - 12 m. Betonowano je w szalowaniach ułożonych poziomo, do których wsuwano uzbrojenie złożone z 8 prętów 0 16 mm, owiniętych spiralą z drutu 0 5,5 mm, o skoku zmiennym od 4 do 6 cm. Końce uzbrojenia wpuszczono do butów z trzy- milimetrowej blachy.

Przęsło mostu betonowano bez przerw idąc od środka pomostu, całą jego szerokością, jednocześnie ku obu podporom, po czym betonując łuki i wieszaki ku środkowi przęsła i kończąc na zwornikach łuków. Betonowanie trwało 32 godziny. Użyto betonu o zawartości 350 kg cementu na 1 m3 betonu (promocja 3 w 1). Stosowano kruszywo miejscowe - żwir morenowy. Kostki próbne zgniatane po 35 dniach dały średnio wytrzymałość 290 kG/cm-.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !