Betony z kruszywa pochodzenia wulkanicznego

Betony z kruszywa pochodzenia wulkanicznego

Przewodność cieplna betonów zależy od rodzaju skał, z których pochodzi kruszywo. W g Chabrela betony z kruszywa pucolanowego mają korzystniejsze własności izolacyjne od betonów z pumeksu naturalnego, co tłumaczy się większym zawilgoceniem sorpcyjnym betonu pumeksowego, wg tego autora betony z pumeksu o ciężarze obj. 1000 kG/m:t mają taką samą przewodność cieplną jak betony z pucolanów o ciężarze 1300 kG/m3 (program uprawnienia budowlane na komputer).

Cammerer, Reinsdorf i inni autorzy niemieccy nie omawiają betonów pucolanowych, a tylko betony pumeksowe, przy czym określają własności tego materiału jako bardzo dobre.
Zawilgocenie sorpcyjne przy 95% wilgotności względnej powietrza wg Reinsdorf a wynosi 2,5-5,8% obj., a współczynnik przewodności cieplnej jest przyjmowany taki sam jak dla betonów z żużla granulowanego (program uprawnienia budowlane na komputer).
Kapilarne podciąganie wody przez beton z pumeksu naturalnego jest małe, a wysychanie bardzo powolne.
Betony z gruzu ceglanego. Betony te wykazują przy zawilgoceniu znaczny spadek wartości izolacyjnej, dlatego też przy tym samym ciężarze objętościowym co żużlobetony mają mniej korzystny współczynnik przewodności cieplnej. Z powodu dużej niejednorodności kruszywa występują znaczne różnice we własnościach ciepłofizycznych, szczególnie w podciąganiu kapilarnym wody i w praktycznej zawartości wilgoci.

Schiile podaje dla betonu o ciężarze obj. 1300 kG/m3 współczynnik przewodności cieplnej 0,4 kcal/mh °C (przy zawilgoceniu 3% m). W innym badaniu otrzymano dla betonu o ciężarze obj. 1050 kG/m3  x = 0,54 kcal/mh °C (przy zawilgoceniu 5,5°/o m).
Reinsdorf podaje, że betony jednofrakcjowe przy y = 1000-M100 kG/m3 i wilgotności 4,4-h7,4% m wykazują współczynnik x = 0,25 kcal/mh °C (uprawnienia budowlane).
Betony z żużla paleniskowego. Ze względu na bardzo dużą różnorodność żużla paleniskowego, betony produkowane z tego kruszywa wykazują znaczne różnice we własnościach fizycznych. Różnice te są widoczne przede wszystkim w sorpcji wilgoci i przewodności cieplnej. Zawilgocenie sorpcyjne przy 100% wilgotności względnej powietrza wynosi 8-16%. Fokin podaje znacznie mniejsze zawilgocenie żużlobetonu, tylko 4%.

Przewodność cieplna żużlobetonu

Przewodność cieplna żużlobetonu była badana wielokrotnie w kraju i za granicą (program egzamin ustny).
Przyrost przewodności cieplnej przy zawilgoceniu materiału podawany przez Kaufmanna jest znacznie większy. Wydaje się jednak, że wyniki badań Arijewicza i Tołstycha można uważać za najbardziej miarodajne.

Betony z żużla wielkopiecowego. Betony z żużla wielkopiecowego wykazują korzystniejszą przewodność cieplną niż inne betony lekkie o tym samym ciężarze objętościowym. Prawdopodobnie jest to spowodowane obecnością fazy szklistej w żużlu, gdyż jak wiadomo, tworzywa o strukturze szklistej charakteryzują się niższą przewodnością cieplną od tworzyw krystalicznych (opinie o programie).
Sorpcja wilgoci przez beton z żużla wielkopiecowego wynosi ok. 4% m, a więc znacznie mniej niż żużlobetonu paleniskowego, natomiast kapilarne podciąganie wody w ciągu 6 godz. jest prawie takie samo, chociaż w pierwszych godzinach odbywa się wolniej. Porównanie sorpcji wilgoci i podciągania kapilarnego wody dla obydwóch rodzajów żużlobetonów.
Powyższe uwagi odnoszą się do wszystkich rodzajów żużlobetonów wielkopiecowych, zarówno z żużla kawałkowego, granulowanego jak i pumeksowego.

Naturalnie, z żużla kawałkowego otrzymuje się betony o większym ciężarze objętościowym niż z pozostałych żużli wielkopiecowych, a więc i większej przewodności cieplnej.
Współczynniki przewodności cieplnej betonów z żużli wielkopiecowych podawane w literaturze różnią się między sobą (segregator aktów prawnych).

sBadania wykonane w Instytucie Fizyki Budowlanej w Moskwie wykazały, że współczynnik przewodności cieplnej betonu pumeksowego o ciężarze 1200-1850 kG/m:l wynosi 0,26-7-0,40 kcal mh °C, przy czym dla betonów o różnych ciężarach otrzymywano często taką samą przewodność cieplną i odwrotnie - dla betonów o takim samym ciężarze objętościowym otrzymano różne wartości Można to wytłumaczyć różnicami w uziarnieniu kruszywa i wynikającą z tego różną porowatością betonu (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !