Blog

Badanie spoin ultradźwiękiem zdjęcie nr 10
30.05.2018

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na budowie - uregulowania prawne

W artykule znajdziesz:

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na budowie - uregulowania prawne


Najważniejszym aktem prawny, który mówi i prawie do bezpieczeństwa oraz higienicznych warunków pracy, jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z tym dokumentem każdy ma prawo do bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy, a także do ochrony zdrowia. Metodę realizowania tego prawa określono w Kodeksie pracy. Zgodnie z nim pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zobowiązany do chronienia zdrowia i życia pracowników poprzez zagwarantowanie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z wykorzystaniem odpowiednich osiągnięć nauki i techniki. Uregulowania kodeksowe rozwinięte są poprzez powszechnie obowiązujące akty prawne. W budownictwie zalicza się do nich:

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


• ustawę Prawo budowlane,
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,a także planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 

W ustawie Prawo budowlane unormowano działalność dotyczącą projektowania, budowy, utrzymania oraz rozbiórki obiektów budowlanych. Ponadto są w niej określone zasady funkcjonowania administracji publicznej w wymienionych dziedzinach. W ustawie wymieniono i określono wszystkie prawa i obowiązku osób biorących udział w procesie budowlanym w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz). Do obowiązków inwestora należy przede wszystkim takie zorganizowanie procesu budowy, aby uwzględniał on obowiązujące zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jego zadaniem jest także zapewnienie opracowania bioz, czyli planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.


Projektant ma obowiązek sporządzić informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie specyfiki projektowanego obiekt budowlanego. Na tej podstawie kierownik budowy sporządza lub zapewnia sporządzenie planu bioz. Inspektor nadzoru budowlanego odpowiada natomiast za kontrolę nad realizacją projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Badanie spoin ultradźwiękiem zdjęcie nr 11
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Badanie spoin ultradźwiękiem zdjęcie nr 12
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Badanie spoin ultradźwiękiem zdjęcie nr 15 Badanie spoin ultradźwiękiem zdjęcie nr 16 Badanie spoin ultradźwiękiem zdjęcie nr 17
Badanie spoin ultradźwiękiem zdjęcie nr 18
Badanie spoin ultradźwiękiem zdjęcie nr 19 Badanie spoin ultradźwiękiem zdjęcie nr 20 Badanie spoin ultradźwiękiem zdjęcie nr 21
Badanie spoin ultradźwiękiem zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Badanie spoin ultradźwiękiem zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Badanie spoin ultradźwiękiem zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Badanie spoin ultradźwiękiem zdjęcie nr 31 Badanie spoin ultradźwiękiem zdjęcie nr 32 Badanie spoin ultradźwiękiem zdjęcie nr 33
Badanie spoin ultradźwiękiem zdjęcie nr 34
Badanie spoin ultradźwiękiem zdjęcie nr 35 Badanie spoin ultradźwiękiem zdjęcie nr 36 Badanie spoin ultradźwiękiem zdjęcie nr 37
Badanie spoin ultradźwiękiem zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Badanie spoin ultradźwiękiem zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Badanie spoin ultradźwiękiem zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami