Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na budowie - uregulowania prawne


Najważniejszym aktem prawny, który mówi i prawie do bezpieczeństwa oraz higienicznych warunków pracy, jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z tym dokumentem każdy ma prawo do bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy, a także do ochrony zdrowia. Metodę realizowania tego prawa określono w Kodeksie pracy. Zgodnie z nim pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zobowiązany do chronienia zdrowia i życia pracowników poprzez zagwarantowanie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z wykorzystaniem odpowiednich osiągnięć nauki i techniki. Uregulowania kodeksowe rozwinięte są poprzez powszechnie obowiązujące akty prawne. W budownictwie zalicza się do nich:

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


• ustawę Prawo budowlane,
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,a także planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 

W ustawie Prawo budowlane unormowano działalność dotyczącą projektowania, budowy, utrzymania oraz rozbiórki obiektów budowlanych. Ponadto są w niej określone zasady funkcjonowania administracji publicznej w wymienionych dziedzinach. W ustawie wymieniono i określono wszystkie prawa i obowiązku osób biorących udział w procesie budowlanym w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz). Do obowiązków inwestora należy przede wszystkim takie zorganizowanie procesu budowy, aby uwzględniał on obowiązujące zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jego zadaniem jest także zapewnienie opracowania bioz, czyli planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.


Projektant ma obowiązek sporządzić informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie specyfiki projektowanego obiekt budowlanego. Na tej podstawie kierownik budowy sporządza lub zapewnia sporządzenie planu bioz. Inspektor nadzoru budowlanego odpowiada natomiast za kontrolę nad realizacją projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !