Bezpieczeństwo przy pracach rozbiórkowych

Bezpieczeństwo przy pracach rozbiórkowych

Prace budowlane nie polegają tylko i wyłącznie na stawianie coraz to nowych budynków (program na komputer). Tego typu czynności są także powiązane z wyburzeniem i niszczeniem obiektów już istniejących. Niezależnie od wykonywanych czynności musimy bezwzględnie przestrzegać określonych zasad bhp, bez nich nie jesteśmy w stanie nic zrobić.

Roboty rozbiórkowe wymagają nie tylko dużo czasu, ale i odpowiednich materiałów, które pozwolą na kontrolowaną rozbiórkę (program na telefon). Najczęściej do tego typu czynności wykorzystuje się materiały wybuchowe, zwłaszcza jeśli obiekty przeznaczone do rozbiórki grożą natychmiastowemu zawaleniu. Nikt nie chce ryzykować życia pracowników i właśnie dlatego warto użyć określonych materiałów wybuchowych, gdyż zwiększają one bezpieczeństwo także dla osób postronnych (program egzamin ustny). Oczywiście na terenie gdzie jest obiekt przeznaczony do rozbiórki, musi obowiązkowo znaleźć się osoba posiadająca uprawnienia budowlane. Bez nich wyburzenie czy też inne zmiany w obiekcie nie będą możliwe do zrealizowania.

Teren gdzie prowadzone są prace, musi być odpowiednio ogrodzony, a na miejscu muszą pojawić się również stosowane tablice ostrzegawcze, bez tej informacji jesteśmy narażeni na wypadek z udziałem osób trzecich. Wszystkie obiekty przeznaczone do rozbiórki muszą być odłączone z sieci gazowej cieplnej i kilku innych, by nie stanowić zagrożenia podczas wyburzenia. Jeśli w trakcie prac rozbiórkowych mamy do czynienia z bardzo silnym wiatrem, to prace muszą być natychmiast wstrzymane, do momentu unormowania się pogody (opinie o programie).

Warto uważać

Wszystkie zagrożenia powiązane z wyburzeniem muszą być zniwelowane do minimum, ponieważ tylko w ten sposób da się uchronić innych ludzi od przypadkowego wypadku (segregator aktów prawnych). Po wyburzeniu należy usunąć gruz i inne pozostałości. W tym celu stosuje się różne zsuwnie pochyłe czy też rynny zsypowe. Jeśli decydujemy się na to drugie rozwiązanie, to rynna musi być zabezpieczona w taki sposób, aby nie było możliwości wypadnięcia gruzu. W trakcie prac rozbiórkowych nie wolno podkopywać czy podcinać ściany. Jest to zabroniona praktyka, jeśli nie są przestrzegane przepisy to wtedy inspektor nadzoru, może nałożyć karę lub wstrzymać prowadzone prace rozbiórkowe (promocja 3  w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami