Blog

11.12.2020

Bloki pianobetonowe

W artykule znajdziesz:

Bloki pianobetonowe

Bloki pianobetonowe

Propozycję zastosowania bloków pianobetonowych niezbrojonych do izolacji rurociągów sieci cieplnych, Bloki dolne układa się na uprzednio przygotowanej ławie z wodoszczelnego betonu, wykonanej na podłożu ze stabilizowanego gruntu, i łączy w spoinach pionowych zaprawą cementową (program uprawnienia budowlane na komputer). Rurociąg układa się na stalowych podkładkach ślizgowych osadzonych w blokach dolnych i nakrywa blokami górnymi, łącząc je zaprawą z dolnymi i między sobą. Ze względu na nasiąkliwość pianobetonu niezbędna jest bardzo staranna izolacja przeciwwilgociowa rurociągu, wykonana z powłoki o osnowie tkanej, której włókna zwiększają jednocześnie wytrzymałość mechaniczną całej konstrukcji.

Skuteczna izolacja przeciwwilgociowa jest podstawowym warunkiem trwałości rurociągów i utrzymania strat ciepła w dopuszczalnych granicach (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Kanały nieprzełazowe i wielospoinowe konstrukcje z bloków ochronno-termoizolacyjnych stwarzają dla izolacji z materiałów bitumicznych bardzo niekorzystne warunki. Nagrzewanie się konstrukcji przyśpiesza utratę własności plastycznych tych materiałów, a brak monolityczności konstrukcji ułatwia powstawanie szczelin na skutek ruchów termicznych. Przeprowadzono pomyślne próby zastosowania żywic syntetycznych do izolacji przeciwwilgociowej w tego rodzaju warunkach. Na razie jednak mała produkcja tych tworzyw nie pozwala na stosowanie ich w szerokim zakresie (uprawnienia budowlane).

Żadna z dotychczas stosowanych i wykonywanych na miejscu izolacji przeciwwilgociowych nie daje gwarancji szczelności przy ułożeniu rurociągów poniżej poziomu wody gruntowej. Jeżeli więc zachodzi konieczność układania rurociągu w takich warunkach, należy zapewnić trwale obniżenie tego poziomu poniżej dna kanału, np. za pomocą towarzyszącego drenażu, co jednak nie zawsze jest możliwe.
W dążeniu do uzyskania lepszego zabezpieczenia od wilgoci rozpowszechniany jest ostatnio system znany pod nazwą „rura w rurze”.

W odpowiednich zakładach przygotowuje się elementy przedstawione (w jednym ze stosowanych rozwiązań). Rura przewodu grzewczego jest umieszczana w nieco krótszej ochronnej rurze azbestowo-cementowej lub żelbetowej, wirowanej (program egzamin ustny). Odpowiednia przestrzeń między rurami jest wypełniana materiałem termoizolacyjnym, przy zachowaniu swobody wzdłużnych przemieszczeń rury wewnętrznej.

Złącze rur ochronnych

Przy izolacji wełną mineralną ślizgi przewodu przesuwają się po wewnętrznej powierzchni rury ochronnej. Dla dużych średnic przewodu stosuje się odpowiednio ukształtowane łożyska wałkowe.
Przy izolacji z pianobetonu osadza się w nim specjalne tuleje podporowe, a na przewód nakłada pierścienie ślizgowe.

Rury wirowane są szczelnie łączone ze sobą przez naspawanie półwalcowych nakładek stalowych na wypusty kołnierzowe i zespawanie nakładek wzdłuż ze sobą. Nakładki stalowe chroni się od korozji dodatkowymi nakładkami żelbetowymi osadzanymi na zaprawie cementowej (opinie o programie). Opisane złącze rur ochronnych jest sztywne. Przy spodziewanych podłoża, a więc w pobliżu miejsc zmiany rodzaju podłoża, miejsc znacznyt zmian obciążenia naziomu, przy wejściach do komór (jeżeli sposób podany jest niewystarczający) należy wykonać odcinek przegubowy z dwie ma złączami elastycznymi na zasadzie podobnej. Złącze eh styczne można uzyskać przez zastosowanie stalowych nakładek z fałdar z ochronną masą asfaltową, zamiast zaprawy cementowej.
Na terenach szkód górniczych należy stosować wyłącznie złącza elastyczne. Projekt złączy powinien być oparty na obliczeniach odkształceń i naprężeń (segregator aktów prawnych).

Złącza wykonane jak wyżej, sztywne i elastyczne, zapewniają szczelno zbliżoną do szczelności samego rurociągu, a więc mogą być układane również poniżej zwierciadła wody gruntowej. Jednak w takim przypadku przeprowadzić próbę szczelności rurociągu ochronnego.

Przy małym niebezpieczeństwie przedostawania się wilgoci do wnętrza rurociągu ochronnego można nie stosować wpustów kołnierzowych, łącząc rur ochronne na mufy z odpowiednim uszczelnieniem, bądź nawet poprzestając półwalcowych nakładkach osadzanych na zaprawie cementowej (promocja 3 w 1). Takie sposoby łączenia stosuje się z reguły przy azbestowo-cementowych rurach ochronnych.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami