Blog

01.09.2022

Brak infrastruktury noclegowej

W artykule znajdziesz:

Brak infrastruktury noclegowej

W centrum turystycznym kraju, .1 zarazem ważnym ośrodkiem rozrządowym rudni turystycznego (jedyny port lotniczy) jest miasto założone w Kil4, a od 1920 stolica kraju. Pełni ona funkcje,- gł. ośrodka naukowego, kulturalnego, politycznego i przemysłowego Albanii. Na uwagę zasługuj.) lam: zabudowa centralnego plac u stolic y Skanderbega, z gmachami rządowymi 1 kulluralnymi (Pałac Kultury, lealr), mcc zetem Ethem-bej z I 789-182 5, wież.) zegarów.) z XIX w.; liczne muzea: Narodowe, Przyrodnicze, Archeologiczne; Międzynarodowe ( centrum Kultury (dawne muzeum E. I loxhy), Pałac Kongresowy, Wielki Park z ogrodem botanicznym i zoo oraz wznoszący się na cmentarzu Martyrologii Narodu Pomnik Matki Albanii (statua o wys. 12 m) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Pomimo wielu atrakcji pierwsi turyści odwiedzili Albanię dopiero w końcu lal 80., co wiązało się z rozluźnieniem izolacjonizmu przez reżim komunistyczny. Wielkość ruchu turystycznego w kolejnych latach wykazywała lendencję wzrostów.) (1989 14 tys. gości zagranicznych, 1990 10 tys., 199 i - 45 tys.), jednakże brak infrastruktury noclegowej stanowił islotn.) przyczynę zahamowania tego trendu. W 1995 Albanię odwiedziło 40 tys. turystów, którzy spędzili w tym kraju dłużej niż I dzień (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Większość obiektów noclegowych kraju /lokalizowana jest w Tiranie i s.) to gł. nowopowstałe hotele o dość wysokim standardzie. Poza stolic,) obiektami noc lęgowymi dysponuj.): Szkodra, Durresi, Pogradec i, Vlora, Llbasani, Kiikc-si. W ostatnie h latać h pojawił się projekt kompleksowego zagospodarowania turystycznego, przy pomocy kapitału zagranicznego, 5 rejonów wybrzeża: okolic Durresi, zatoki Lal/il (na pn. od Durresi) oraz okolic Sarandy na pd. Ma lam powstać baza noc lęgowa pojemność i 40 tys. miejsc. obecnie wpływy z turystyki zagranicznej s,| bardzo niskie i wynoszą ok. 7 min USD (1995) (uprawnienia budowlane).

Ludy indoeuropejskie

Tereny obecnej Albanii w przeszłości zamieszkane były przez ludy indoeuropejskie, które ok. 1000 p.n.e. napłynęły na Półwysep Bałkański (program egzamin ustny). W V III w. p.n.e. na jej obszarze powstawały państewka plemienne Ilirów, które ok. I(>8 p.n.e. zostały włączone do imperium rzymskiego, a po 595 n.e. weszły w skład cesarstwa bizantyjskiego. Na skutek słabnięcia potęgi Bizanjum na teren Albanii przenikały następnie liczne plemiona: w IV w. Goci 1 Hunowie, w V w. Bułgarzy, w VI VII w. Słowianie, w XI XII w. sycylijscy Normanowie (opinie o programie). W 1191 powstało niezależne księstwo, które przetrwało do poł. XIII w. W I. poł. XIV w. obszar Albanii został podbiły przez Serbów, a następnie uzależniony przez lokalnych władców. Pod koniec XIV w. rozpoczął się podbój turecki, zakończony w latach 50. XV w. W wyniku antytureckiego powstania 1 4 5 5 utworzono niezależne państwo, istniejące aż do 1468. Dook. 1479 niemal cała Albania została ponownie włączona do imperium tureckiego, pozostając pod jego panowaniem przez blisko 450 lat (segregator aktów prawnych).

Dążenia narodowowyzwoleńcze Albańczyków nasiliły się pod koniec XIX w. W 1878 utworzono Ligę Albańską, zmierzając ą do uzyskania autonomii ziem albańskie h. W XI 1912 proklamowano we Vlorze niepodległość kraju. Na konferencji londyńskiej w XII 1912 zdecydowano o utworzeniu autonomicznego księstwa pod zwierzchnictwem Turcji i protektoratem mocarstw zach., a w VII 1915 przyznano Albanii niepodległość pod opieką tychże mocarstw (pozostawiono wówczas poza jej granicami znaczne obszary, m.in. Kosowo, w wyniku czego ok. 40% Albańczyków stało się obywatelami państw sąsiednich - Grecji, Macedonii i Serbii) (promocja 3 w 1). Podczas I wojny światowej terytorium okupowanej Albanii stało się polem bitwy pomiędzy blokiem państw centralnych a aliantami. Próby podziału Albanii między Włochy, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców (SHS) oraz Grecję doprowadziły do wybuchu powstania we Vlorze (VI-VII 1920). Konferencja Ambasadorów w Londynie (XI 1920) potwierdziła niepodległość Albanii w granicach z 1913. W 1920 Albania uzyskała członkostwo w Lidze Narodów.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami