Brygada placowa

Brygada placowa
Brygada placowa

W robotach montażowych najkorzystniej jest operować zespołami specjalizowanymi (tj. grupami robotników jednej branży), zgrupowanymi w tzw. brygad) kompleksowe. Liczba brygad zależy od liczby różnych co do swej specyfiki robót montażowych, występujących w procesie montażu różnego rodzaju konstrukcji budowlanych. Zadaniem brygad kompleksowych jest wykonanie jednego ze składników tego procesu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Na przykład przy montażu obiektu o konstrukcji stalowej w przeciętnych warunkach wskazane jest utworzenie następujących brygad kompleksowych:

  • brygada placowa, wykonująca wszystkie czynności związane ze zmagazynowaniem konstrukcji na przyobiektowym placu składowym i ich scalaniem (jak np. wyładowanie dostarczonych elementów, sortowanie, czyszczenie, prostowanie, scalanie itp.) (program uprawnienia budowlane na ANDROID),
  • brygada transportowa. dostarczająca elementy konstrukcji z placu składowego do miejsca montażu,
  • brygada montażowa, wykonująca wszelkie czynności związane z podniesieniem i ustawieniem dostarczonego elementu w montowanej konstrukcji, łącznie z obsługą żurawia oraz wykonaniem ostatecznego zamocowania elementów w konstrukcji.

Zespoły specjalizowane, wchodzące w “skład brygad kompleksowych, wykonują poszczególne czynności danego kompleksu robót odpowiadające ich specjalności (np. zespoły wyładunkowe, naprawcze, sortownicze i scalające w brygadzie placowej, zespoły ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie w brygadzie produkcyjnej, czy wreszcie zespoły nitowaczy i spawaczy w brygadzie połączeniowej) (uprawnienia budowlane).

W specyficznych przypadkach możliwy jest oczywiście inny układ organizacyjny załogi roboczej przy montażu (jak np. samodzielne zespoły pracujące niezależnie, brygady specjalizowane, tzw. branżowe, jak np. brygada spawaczy itp.), analogicznie do organizacji załóg roboczych w innych robotach budowlanych.

Jednakże ze względu na specyfikę robót montażowych, a w szczególności z uwagi na występujący w tych robotach skomplikowany proces roboczy, operowanie brygadami kompleksowymi, składającymi się z zespołów specjalizowanych, jest szczególnie korzystne (program egzamin ustny).

Zespół montażowy

Główną brygadą roboczą jest brygada montażowa. Cechą charakterystyczną tej brygady jest to, że praca jej związana jest ściśle z pracą głównego urządzenia montażowego. W związku z tym jej skład liczbowy powinien być szczególnie starannie dobrany, aby w pełni można było wykorzystać wydajność urządzenia montażowego (opinie o programie). W skład brygady montażowej poza brygadzistą wchodzą zwykle następujące zespoły:

  • zespół obsługi urządzenia montażowego (2-3 maszynistów wraz z pomocnikami),
  • zespół montażowy I - pracujący na dole, tj. na placu budowy (2-y4 montażystów),
  • zespół montażowy II - pracujący na górze, tj. na montowanej konstrukcji (2-y4 montażystów),
  • zespół montażowy III - dla regulacji i stałego zamocowania elementów (2-y4 montażystów).

Do zespołu montażowego pracującego na dole należy w zasadzie przygotowanie elementu do podniesienia, założenie nań uchwytów linowych i wszystkich niezbędnych urządzeń pomocniczych podnoszonych wraz z elementem oraz kierowanie elementu w czasie podnoszenia go za pomocą lin prowadzących (segregator aktów prawnych).

Zespół montażowy pracujący na górze przygotowuje podporę, na której ma być ustawiony montowany element, ustawiając odpowiednie podkładki, a ponadto montażyści tego zespołu naprowadzają element na projektowane miejsce, sprawdzają prawidłowość położenia elementu, zakładają prowizoryczne usztywnienia i wreszcie zdejmują uchwyty linowe i liny prowadzące z elementu.

Dla ostatecznej regulacji i ostatecznego, trwałego zamocowania elementu w konstrukcji niezbędny jest specjalny, oddzielny zespół specjalistów (spawaczy, nitowaczy czy betoniarzy) (promocja 3 w 1). Szczególnie ważną rzeczą jest ścisłe współdziałanie wszystkich trzech zespołów montażowych w jednej brygadzie kompleksowej z uwagi na to, że roboty przez nie wykonywane są robotami końcowymi i od nich bezpośrednio zależy termin i jakość wykonanego montażu.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !