Budowa autostrady - praktyka


Budowa autostrady - praktyka

Witam, Mam na imię Mariusz. Jestem szczęśliwym posiadaczem uprawnień budowlanych w specjalności mostowej do kierowania i prowadzenia robót budowlanych. Są to uprawnienia budowlane pełne, bez żadnych ograniczeń. Praktykę budowlaną odbywałem przy budowie autostrady A1 z Gdańska do Grudziądza. Do pracy tam dostałem się zaraz po studiach. Dyplom zdobyłem na Politechnice Gdańskiej. Przy budowie pracowałem jeszcze przed EURO 2012 przez ponad dwa lata. Głównie nadzorowałem budowę wiaduktów na autostradą i tak na prawdę to właśnie przez to zdecydowałem się uprawnienia budowlane w specjalności mostowej. Praktykę budowlaną wspominam bardzo dobrze. Mieszkałem w sumie na placu budowy w specjalnie przygotowanych kontenerach mieszkalnych. Praktycznie wszyscy pracownicy tak mieszkali. Pochodzę ze Śląska, więc do domu wracałem raz na miesiąc. Tym bardziej, że nawet częściej nie mogłem, ponieważ mistrzostwa zbliżały się wielkimi krokami, więc nawet kierownik budowy nie dawał mi więcej wolnego. Po odbyciu praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane, książkę z udokumentowaną praktyką złożyłem do Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Do egzaminu przygotowywałem się z programu do nauki na uprawnienia budowlane ze strony www.uprawnienia-budowlane.pl w wersji na komputer oraz na tablet z systemem Windows. Również w pakiecie 3 w 1 zakupiłem klucz do programu na egzamin ustny. Chciałem kompleksowo się przygotować do egzaminu na uprawnienia budowlane i udało się 🙂 Egzamin zdałem z wynikiem 94%. To jest już całkowity wynik po zsumowaniu części pisemnej oraz części ustnej. Więc wynik bardzo dobry. Po egzaminie i odebraniu decyzji o zdobyciu uprawnień budowlanych dostałem podwyżkę i zostałem kierownikiem budowy. Pytania jakie zapamiętałem, ale nie moje tylko winnych zdających z innych specjalności to:Podaj wartość gęstości kruszyw lekkich pochodzenia mineralnego. Wartość gęstość ziaren kruszywa do 2000 kg/m3 lub gęstość nasypowa do 1200 kg/m3.
Podaj zakres identyfikacji kruszyw lekkich. Stosowanych do betonów i zapraw. Identyfikacja kruszyw obejmuje: - nazwę i adres producenta, - wymiar ziaren, - gęstość nasypowa w stanie luźnym i gęstość ziaren, - powołanie się na normę, - inne informacje.Jakie wymagania powinno spełniać kruszywo o ciągłym uziarnieniu. Powinno być dostarczone jako mieszanka kruszywa drobnego i grubego mającego D <=? 45mm i d=0, o uziarnieniu spełniającym ogólne wymagania dla określonej kategorii. Zawartość procentowa przechodzącej masy przez dwa sita pośrednie zgodna z ilością określoną w normie.
Podaj sposób określania wymiarów kruszywa. Sposoby określania wymiarów kruszywa: - za pomocą dwóch wymiarów sit wybranych z zestawu podstawowego lub podstawowego i uzupełniającego.
Podaj rodzaje odporności na ścieranie dla kruszywa grubego stosowanego w warstwach nawierzchniowych. Odporność na ścieranie powierzchniowe i abrazyjne przez opony z kolcami.

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami