Blog

18.08.2018

Budowa domu – o czym trzeba pamiętać?

W artykule znajdziesz:

Budowa domu – o czym trzeba pamiętać?

Podstawowe formalności w przypadku planowania budowy to zdobycie gotowego projektu domu z księgą ewidencji dokumentów, uzyskanie pozwolenia na budowę, zaakceptowanie kosztorysu inwestycji raz podpisanie umowy z wykonawcą lub zastępczym inwestorem (program na komputer). Dopiero po spełnieniu tych warunków można przystąpić do budowy. Należy też pamiętać o tym, że obowiązkiem inwestora jest zawiadomienie, na co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia robót budowlanych, projektanta organu nadzoru budowlanego o rozpoczęciu robót (program na telefon). Ponadto inwestor musi przekazać pisemne oświadczeni kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu przez nich obowiązków na budowie (program na egzamin ustny).

Zarejestrowanie dziennika budowy

Budowa domu

Kolejnym ważnym obowiązkiem spoczywającym na inwestorze jest wystąpienie o wydanie oraz zarejestrowanie dziennika budowy do urzędu, w którym wydano pozwolenie na budowę (promocja 3 w 1). Za prowadzenie dziennika oraz jego przechowywanie odpowiada kierownik budowy, a wpisów mogą dokonywać zarówno kierownik, jak i inwestor, projektanci, inspektor nadzoru inwestorskiego czy geodeta, który wykonuje prace na budowie. Tydzień czasu to minimalny okres na przygotowanie wszystkich szczegółów związanych z inwestycją. Odpowiednio wczesne przekazanie informacji do odpowiednich organów i osób, które mają uczestniczyć w procesie budowy, pozwala na terminowe rozpoczęcie i kontynuację prac budowlanych (segregator).
Z zapisów prawa budowlanego wynika, że prace przygotowawcze na terenie budowy mogą być wykonywane wyłącznie po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę. Do prac przygotowawczych zalicza się m.in. geodezyjne wytyczenie obiektu, niwelację terenu, ogólne zagospodarowanie budowy, wykonanie przyłączy do infrastruktury technicznej (opinie). Prace mogę być wykonywane wyłącznie w sytuacji, gdy dystrybutorzy mediów wydali inwestorowi warunki przyłączenie prądu i gazu, a także zapewnili zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków. Ponadto teren budowy musi być prawidłowo zabezpieczony, najlepiej za pomocą ogrodzenia. Konieczne jest także umieszczenie żółtej tablicy informacyjnej.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami