Budowa domu systemem gospodarczym – czego nie można zrobić samodzielnie?

Budowa domu systemem gospodarczym jest znacznie tańsza niż w przypadku zatrudniania generalnego wykonawcy (program na komputer). Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie prace mogą być wykonane samodzielnie – niektóre czynności muszą być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowanego fachowca. Niewiele można też zdziałać bez posiadającego uprawnienia budowlane kierownika budowy (program na telefon). Pierwszym specjalistą, który musi pojawić się na budowie, jest geodeta. To właśnie on sporządza projekt zagospodarowania działki, czyli dokument wymagany do uzyskania pozwolenia na budowę (program na egzamin ustny). Spotkanie z geodetą musi się odbyć również w czasie powstawania inwentaryzacji powykonawczej.

Odbiór instalacji elektrycznej

Budowa domu systemem gospodarczym

Wykonywane wówczas pomiary wpisywane są do dziennika budowy i są podstawą do sporządzenia odbioru budynku (promocja 3 w 1).
Kolejnym fachowcem jest oczywiście kierownik budowy, którego inwestor ma obowiązek zatrudnić. Prowadzi on dziennik budowy oraz nadzoruje prace budowlane. Pełni on nadzór od momentu wylania fundamentów aż do inwentaryzacji powykonawczej (segregator). Po zakończeniu prac kierownik sporządza oświadczenie o zgodności obiektu budowlanego z projektem oraz warunkami pozwolenia na budowę. Co ważne, kierownik odpowiada również za sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej. Kierownikiem może być osoba posiadająca uprawnienia budowlane i należąca do właściwej izby samorządu zawodowego.
Kolejną ważną kwestią jest świadectwo charakterystyki energetycznej, które jest niezbędne do odbioru budynku. Może je wdać wyłącznie fachowiec posiadający uprawienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz specjalny certyfikat, uzyskany po zdaniu egzaminu ministerialnego (opinie). Ponadto konieczne jest zatrudnienie fachowców mogących wykonać odbiór mediów, czyli:
• elektryk – wykonuje odbiór instalacji elektrycznej i wydaje oświadczenie odbioru,
• gazownik – specjalista posiadający uprawnienia do odbioru instalacji gazowych. Wykonuje próby szczelności i ocenia stan instalacji, a następnie wystawia odpowiedni protokół,
• kominiarz – sprawdza ciągi spalinowe i wentylacyjne, sporządza specjalny protokół odbioru.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !