Blog

Rozmieszczenie alkaliów w fazach klinkierowych zdjęcie nr 10
21.08.2018

Budowa domu systemem gospodarczym – czego nie można zrobić samodzielnie?

W artykule znajdziesz:

Budowa domu systemem gospodarczym – czego nie można zrobić samodzielnie?

Budowa domu systemem gospodarczym jest znacznie tańsza niż w przypadku zatrudniania generalnego wykonawcy (program na komputer). Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie prace mogą być wykonane samodzielnie – niektóre czynności muszą być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowanego fachowca. Niewiele można też zdziałać bez posiadającego uprawnienia budowlane kierownika budowy (program na telefon). Pierwszym specjalistą, który musi pojawić się na budowie, jest geodeta. To właśnie on sporządza projekt zagospodarowania działki, czyli dokument wymagany do uzyskania pozwolenia na budowę (program na egzamin ustny). Spotkanie z geodetą musi się odbyć również w czasie powstawania inwentaryzacji powykonawczej.

Odbiór instalacji elektrycznej

Rozmieszczenie alkaliów w fazach klinkierowych zdjęcie nr 11
Budowa domu systemem gospodarczym

Wykonywane wówczas pomiary wpisywane są do dziennika budowy i są podstawą do sporządzenia odbioru budynku (promocja 3 w 1).
Kolejnym fachowcem jest oczywiście kierownik budowy, którego inwestor ma obowiązek zatrudnić. Prowadzi on dziennik budowy oraz nadzoruje prace budowlane. Pełni on nadzór od momentu wylania fundamentów aż do inwentaryzacji powykonawczej (segregator). Po zakończeniu prac kierownik sporządza oświadczenie o zgodności obiektu budowlanego z projektem oraz warunkami pozwolenia na budowę. Co ważne, kierownik odpowiada również za sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej. Kierownikiem może być osoba posiadająca uprawnienia budowlane i należąca do właściwej izby samorządu zawodowego.
Kolejną ważną kwestią jest świadectwo charakterystyki energetycznej, które jest niezbędne do odbioru budynku. Może je wdać wyłącznie fachowiec posiadający uprawienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz specjalny certyfikat, uzyskany po zdaniu egzaminu ministerialnego (opinie). Ponadto konieczne jest zatrudnienie fachowców mogących wykonać odbiór mediów, czyli:
• elektryk – wykonuje odbiór instalacji elektrycznej i wydaje oświadczenie odbioru,
• gazownik – specjalista posiadający uprawnienia do odbioru instalacji gazowych. Wykonuje próby szczelności i ocenia stan instalacji, a następnie wystawia odpowiedni protokół,
• kominiarz – sprawdza ciągi spalinowe i wentylacyjne, sporządza specjalny protokół odbioru.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Rozmieszczenie alkaliów w fazach klinkierowych zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Rozmieszczenie alkaliów w fazach klinkierowych zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Rozmieszczenie alkaliów w fazach klinkierowych zdjęcie nr 16 Rozmieszczenie alkaliów w fazach klinkierowych zdjęcie nr 17 Rozmieszczenie alkaliów w fazach klinkierowych zdjęcie nr 18
Rozmieszczenie alkaliów w fazach klinkierowych zdjęcie nr 19
Rozmieszczenie alkaliów w fazach klinkierowych zdjęcie nr 20 Rozmieszczenie alkaliów w fazach klinkierowych zdjęcie nr 21 Rozmieszczenie alkaliów w fazach klinkierowych zdjęcie nr 22
Rozmieszczenie alkaliów w fazach klinkierowych zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rozmieszczenie alkaliów w fazach klinkierowych zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rozmieszczenie alkaliów w fazach klinkierowych zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Rozmieszczenie alkaliów w fazach klinkierowych zdjęcie nr 32 Rozmieszczenie alkaliów w fazach klinkierowych zdjęcie nr 33 Rozmieszczenie alkaliów w fazach klinkierowych zdjęcie nr 34
Rozmieszczenie alkaliów w fazach klinkierowych zdjęcie nr 35
Rozmieszczenie alkaliów w fazach klinkierowych zdjęcie nr 36 Rozmieszczenie alkaliów w fazach klinkierowych zdjęcie nr 37 Rozmieszczenie alkaliów w fazach klinkierowych zdjęcie nr 38
Rozmieszczenie alkaliów w fazach klinkierowych zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rozmieszczenie alkaliów w fazach klinkierowych zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rozmieszczenie alkaliów w fazach klinkierowych zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami