Blog

16.08.2018

Budowa dróg i autostrad w Polsce

W artykule znajdziesz:

Budowa dróg i autostrad w Polsce

Cały okres PRL był kiepski pod względem budowy dróg i autostrad (program na komputer). Wiązało się to z gospodarką realnego socjalizmu, która sprawiała, że zawsze ważniejsze były inne zadanie. Po transformacji ustrojowej kwestia budowy dróg i autostrad również nie należała do najpilniejszych, ponieważ były inne, ważniejsze kwestie (program na telefon). Wszystko zmieniło się, gdy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, chodź oczywiście zmiany nie zaszły od razu. Dopiero lata 2009-2015 to wielki boom budowlany jeśli chodzi o drogi i autostrady. Budowano zarówno drogi ekspresowe, jak i autostrady czy drogi lokalne. Powstawały tunele, nasypy i wiadukty (program na egzamin ustny).

Rozporządzenia Rady Ministrów

Budowa dróg i autostrad w Polsce

W 1992 roku w Polsce było wybudowanych zaledwie ok. 100km dróg o standardzie autostrady. Funkcjonowały oczywiście fragmenty dróg dwujezdniowych wybudowanych w okresie PRL, ale nie spełniały one obecnych wymagań w dotyczących dróg ekspresowych czy autostrad (promocja 3 w 1). W 2017 długość oddanych do użytku autostrad to 1641km, a dróg ekspresowych 1611km, przy czym długość dróg ekspresowych dwujezdniowych to aż 1362km. Jak więc widać różnica między tym, co było w roku 1992, a tym, co jest teraz, jest naprawdę duża, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że wybudowane na początku lat 90. drogi szybkiego ruchu zostały gruntownie przebudowane (segregator).
Z rozporządzenia Rady Ministrów z roku 2004, dotyczącego dróg ekspresowych i autostrad, wynika, że do 2020 roku sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce będzie miała łączą długość 7650km, przy czym niemal 2000km przypadnie na same autostrady (opinie). Obecnie wiadomo już, że ta ambitne założenia nie będą zrealizowane, ponieważ po roku 2015 doszło do załamania się programu. Mimo to plany nadal są ambitne, ponieważ w 2015 roku nowy rząd przyjął program, który przewiduje budowę do 2023 roku około 3900km dróg ekspresowych i autostrad. W roku 2018 do użytku ma zostać oddane 19,9km autostrad, natomiast w 2019 roku będzie to 40,5km. Jeśli chodzi o drogi ekspresowe to w roku 2018 powstanie ich 394km, a w 2019 roku około 202,4km.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami